Banksy a sprawa palestyńska – przypadek jednego politycznego muralu w Betlejem

Main Article Content

Magdalena Lorenc

Abstrakt

The aim of this paper is to analyze a mural, namely a large wall painting, depicting in this case a white dove with wings spread, carrying an olive branch in its beak and wearing a bulletproof vest, which is in the crosshairs of an unseen weapon. The mural was painted in Bethlehem, Palestine, in 2007 and is attributed to the best known British graffiti artist, who goes by the nickname of Banksy. This white dove mural exemplifies how art can be used for political purposes. This is a gesture of support for the Palestinian issue, namely the Palestinian right to land and, at the same time, it is an expression of criticism of the behavior of Israelis in the territories occupied as a result of the six-day war of 1967. The artist utilized the medium of an urban space painting, with symbols that are easy to understand and interpret in order to convey a political message, while obtaining the following results: the esthetic outcome of making an urban space more attractive; a mobilization effect, by showing methods other than combat for fighting for one’s rights; a promotional one, by making Bethlehem more popular; and commercial, by providing Palestinians with the ‘Banksy’ brand, which is recognized by tourists, to advertise their goods and services.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lorenc, M. (2013). Banksy a sprawa palestyńska – przypadek jednego politycznego muralu w Betlejem. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 143-158. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Rezolucje ONZ (w porządku chronologicznym):
 2. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z 29 listopada 1947 r.: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/181(II)&Lang=E&Area=RESOLUTION.
 3. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 z 22 listopada 1967 r.: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/242(1967).
 4. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3237 z 22 listopada 1974 r.: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3237(XXIX)&Lang=E&Area=RESOLUTION.
 5. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 67/19 z 29 listopada 2012 r.: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19.
 6. Opracowania:
 7. Alpers S. (1983), The Art of Describing: Dutch Art in Seventeenth Century, University of Chicago Press and John Murray, Chicago–London.
 8. Banksy, (2013), You are an acceptable level of threat, Carpet Bombing Culture, Darlington. Banksy, (b.d.w.), Wojna na ściany, Wydawnictwo Sine Qua Non, Kraków.
 9. Bryson N. (1981), Word and Image: French Painting of Ancien Régime, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Danto A. (1964), The Artworld, „Journal of Philosophy”, nr 61, s. 571–584.
 11. Dickie G. (1974), Art and Aesthetic: An Institutional Analysis, Cornell University Press, Ithaca.
 12. Dymna E., Rutkiewicz M. (2012), Między anarchią a galerią. Polski street art., część 2, Carta Blanca, Warszawa.
 13. Dziamski G. (1996), Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 14. Ganz N. (2008), Świat graffiti. Sztuka ulicy z pięciu kontynentów, Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, Warszawa.
 15. Jacobson R. (1989), W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1–2, wybór, red. nauk. i wstęp M. R. Mayenowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 16. Kopaliński W. (2003), Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Bellona, Warszawa.
 17. Oz A. (1998). Tam, gdzie wyją szakale, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 18. Panofsky E., Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Harper and Row, New York.
 19. Rutkiewicz M., Sikorski T. (2011), Graffiti w Polsce. 1940–2010, Carta Blanca,Warszawa.
 20. Shehadeh R. (2001), Palestyńskie wędrówki. Zapiski o znikającym krajobrazie, Wydawnictwo Karater, Kraków.
 21. Stępień B. (2010), Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź.
 22. Szwedowicz A. (2011), Graffiti przeciw karabinom (1940–1945), w:M. Rutkiewicz, T. Sikorski, Graffiti w Polsce. 1940–2010, Carta Blanca, Warszawa, s. 12–21.
 23. Tatarkiewicz W. (1975), Dzieje sześciu pojęć. Sztuka. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. Przeżycie estetyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 24. Weiss S. (2006), Ziemia krwi, „Wprost”, nr 32.
 25. Wright S. (2011), Banksy. Nie ma jak w domu, Wydawnictwo Sine Qua Non, Kraków.