Sejmowe komisje Śledcze w systemie politycznym RP. Bilans dotychczasowych doświadczeń

Main Article Content

Bartłomiej Secler

Abstrakt

The purpose of this paper is to reflect upon the experience related to the appointment and operations of parliamentary commissions of inquiry in Poland. The author ponders whether the commissions appointed so far have contributed to improving the quality of political life and provided reliable explanations of scandals in circles of power, or perhaps they have rather become an instrument of political struggle, allowing political rivals to be easily discredited. The analysis conducted indicates that, on account of the composition of commissions (including politicians), so far their main focus has been political rivalry, instead of the actual investigation of scandals. The author also has reservations about the ineffectiveness of commissions of inquiry, which stems from imperfect legal provisions. The considerations refer to the supervisory function of the Polish parliament.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Secler, B. (2013). Sejmowe komisje Śledcze w systemie politycznym RP. Bilans dotychczasowych doświadczeń. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 209-226. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bagieńska-Masiota A. (2010), Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 2. Banaszak B. (2007), Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 3. Banaszak B. (2008), Sejmowa komisja śledcza jako forma sprawowania kontroli przez Sejm, „Przegląd Sejmowy”, nr 3.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483.
 5. Kowalski A., Lewandowski M., Osiński T. (2006), Sejmowa komisja śledcza. Ustawa z 1999 r. z komentarzem, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 6. Kruk M. (2008), Funkcja kontrolna Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 7. Sarnecki P. (1997), Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo”, nr 11–12.
 8. Sokolewicz W. (2004), Opinia w sprawie możliwości przesłuchania Prezydenta RP przez sejmową komisję śledczą, „Przegląd Sejmowy”, nr 1.
 9. Słomka T. (2007), Ustrój organów władzy państwowej w RP, w: Społeczeństwo i polityka.
 10. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Wydawnictwo Aspra JR F.H.U, Warszawa.
 11. Szmyt A. (2008), O sejmowych komisjach śledczych, w: A. Szmyt, Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007),Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 12. TVN24 (2010), Dziś batalia o szefa i zakres prac komisji hazardowej, http://www.tvn24.pl/12690,1625021,0,6,dzis-batalia-o-szefa-i-zakres-prac-komisji-hazardowej,wiadomosc.html, 29.05.2010.
 13. TVP Info (2010), Ziobro przed Trybunał Stanu?, http://www.tvp.info/informacje/polska/ziobro-przed-trybunal-stanu/1635085, 30.05.2010.
 14. Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 2002, Nr 23, poz. 398, z późn. zm.
 15. Uchwała Sejmu RP z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, M.P. 2005, Nr 42, poz. 556.
 16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, Dz. U. 1999, Nr 35, poz. 321, z późn. zm.
 18. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 1999 r., sygn. K. 8/99.
 19. Zbrojewska M. (2006), Wybrane karnoprocesowe zagadnienia postępowania przed sejmową komisją śledczą, „Przegląd Sejmowy”, nr 5.
 20. Zoll A. (2010), Polski scenariusz, rozmowę przeprowadził Andrzej Brzeziecki, „Tygodnik Powszechny”, nr 16.
 21. Żukiewicz P. (2009), Liderzy polityczni w polskich komisjach śledczych, Dom Wydawniczy DUET, Toruń.