Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa

Main Article Content

Robert Grochowski

Abstrakt

The name of special services is applied to the civil and military services that organize and conduct intelligence and counterintelligence activities. Their operations are an element generating social and political trust between the political authorities and citizens. Given the current conditions of international relations and the international situation, a state is required to have efficient special services at its disposal. Anegative impact of globalization on state functioning, both in its external and internal dimensions, forces Polish special services to strengthen their fundamental function, that is providing information. The weakness of military intelligence and counterintelligence follows from the dissolution in 2000 of the Military Intelligence Services (WSI), and wasting their potential for political reasons. The role and task of special services in a democratic state should be to protect the liberty and democracy of the political system’s principles, as set out in the Constitution, instead of protecting particular interests. The nature of the transformations occurring in security circles in Poland and related globalization processes, as well as civilizational, cultural and technological changes and the emergence of a civil society, demand a different attitude to the special services to be taken both by the public authorities and society, and make changes in their functioning necessary. This also calls for the need for a theoretical interpretation of the operations of modern Polish special services in a democratic state of law.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grochowski, R. (2013). Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 195-208. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Allmeida F. D. (2004), Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 2. Antoszewski A., Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
 3. BBN (2007), Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 4. Ciupiński A. (2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, „Myśl wojskowa”, nr 6.
 5. Dory A. J. (2003), Civil Security, Americans and the Challenge of Homeland Security, Washington DC.
 6. Gadomski W. (2010), Niewidzialna ręka władzy, „Gazeta Wyborcza”, 27–28 luty.
 7. Gościński W. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
 8. Kukułka J. (2000), Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Larecki J. (2007), Wielki leksykon służb specjalnych świata, Ksi¹żka i Wiedza, Warszawa.
 10. Leavitt H. J. (1965), Applied organizationnal change In industry, w: Handbook of Organization, ed. G. March, Sage, Chicago.
 11. Liedel K., Serafin T. (2011), Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Madej M. (2003), Globalizacja zagrożeń asymetrycznych, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa–Bydgoszcz.
 13. Minister Obrony Narodowej (2009), Decyzja nr 324/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r., MON, Warszawa.
 14. Muszyński J. (2007), Podstawy teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Muszyński J. (2007), Podstawy teorii i praktyki polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 16. Pietras M. (2002), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 17. Sielski J. (2007), Wyznaczniki dobrego państwa, w: Wizje dobrego państwa. Idee i teorie, red. A. Lisowska, A. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 18. Simonides J. (2004), Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
 19. Staniszkis J. (2003), Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Surdyk K. (2011), Wywiad wojskowy w realizacji polityki bezpieczeństwa państwa, „Stosunki międzynarodowe”, nr 4.
 21. Weber M. (1998), Polityka jako zawód i powołanie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 22. Winczorek P. (1981), Władza polityczna, w: Teoria państwa i prawa, red. J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, PWN, Warszawa.
 23. Zamojski A. (2007), Społeczeństwo obywatelskie jako fundament nowego paradygmatu władzy, w: Wizje dobrego państwa. Idee i teorie, red. A. Lisowska, A. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.