Rosja – autorytaryzm – demokracja – między iluzją i realnością

Main Article Content

Marian Broda

Abstrakt

The prognostications and forecasts concerning Russia, the nature of the Russian state and its socio-political life are frequently characterized by the extreme or even dichotomous polarization, contradiction and volatility. The reasons and explanation for this can be sought both in the objective (the features of Russian reality) and subjective (the ways of how it is perceived, conceptualized and problematized) factors, which coexist and mutually define one another.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Broda, M. (2014). Rosja – autorytaryzm – demokracja – między iluzją i realnością. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 5-20. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Achijezier A., Dawydow A., Szurowskij M., Jakowienko I. (2002), Socykulturnyje osnowanija i smysł bolszewizma, Nowosybirsk.
 2. Afanasjew J. (2009), Kamienna Rosja, martwy lud. Osobna droga Rosji – historyczny bieg w miejscu, „Gazeta Wyborcza”, 24–25 stycznia, s. 12–30.
 3. Billington Dż. (2005), Rossija w poiskach siebia, Moskwa.
 4. Broda M. (1995), Idea szczególnej wolności Rosji, „Obóz. Problemy Narodów Byłego Obozu Komunistycznego”, nr 29, s. 23–42.
 5. Broda M. (2002), Russia and the West: The Root of the Problem of Mutual Understanding, „Studies in East European Thought”, s. 10–14, 18–22.
 6. Broda M. (2011), „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź.
 7. Broda M. (2009a), Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji, Łódź.
 8. Broda M. (2009b), Between ‘Sacrum’and ‘Profanum’: Authority, Knowledge, Democracy, „Limes. Cultural Regionalistics”, Vol. 2, nr 2, s. 116–125.
 9. Broda M. (2009c), Rosyjskie pytania o Rosję jako problem filozoficzny, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, nr 19 (69), s. 147–175.
 10. Cirlot J. E. (2000), Słownik symboli, Kraków.
 11. Dobieszewski J. (1986), Przeciwieństwo między Rosją a Europą jako teoria, „Studia Filozoficzne”, nr 8 (249), s. 21–39.
 12. Domnikow I. (2003), Mat’-ziemla i Car-gorod. Rossija kak tradicyonnoje obszczestwo, Moskwa.
 13. Eliade M. (1995), Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, Warszawa.
 14. Faryno J. (1995), Buduszczeje, w: Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Katowice, s. 12–13.
 15. Iljn I. (2007), Susznost’ i swojeobrazije russkoj kultury, Moskwa.
 16. Jakowienko I. (2008), Poznanije Rossii. Cywilizacyonnyj analiz, Moskwa.
 17. Kantor A. (1991), Affiekt i włast’ w Rossii, „My i mir. Psichołogiczeskaja gazieta”, nr XI, s. 13–14.
 18. Kara-Murza A. (1998), Azjopa czyli pop we fraku, „Forum”, nr 50, s. 7.
 19. Kenez P. (2008), Odkłamana historia Związku Radzieckiego, Warszawa.
 20. Klinger J. (1983), O istocie prawosławia, Warszawa.
 21. Kondakow I. (2006), Krizis cywilizacyonnoj idienticznosti w istorii Rossii, w: Isskustwo w kontiekstie cywilizacyonnoj idienticznosti, red. N. Chrienow, t. 1, Moskwa, s. 109–135.
 22. Mendras M. (2007), Powrót do oblężonej twierdzy?, w: Imperium Putina, red.W. Konończuk, Warszawa, s. 145–160.
 23. Meyendorff J. (1984), Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa.
 24. Pielipienko A., Russkaja sistiema na wiesach istorii (tekst w posiadaniu autora).
 25. Romanczenko Ju. (2005), Ochota na Rossiju. Naszy wragii i „druzja” w XXI wiekie, Moskwa.
 26. Sakwa R. (2002), Russian Politics and Society, London–New York.
 27. Siergijewa A. (2006), Russkije stierieotipy, powiedienija, tradicyi, mientalnost’, Moskwa.
 28. Špidlik T. (2000), Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa.
 29. Teichgraber S. I. (1999), Die Dekonstruktion der Socialistichen Mythologie in der Pśtik Andrei Platonow, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien.
 30. Timczenko W. (2005), Putin i nowaja Rossija, Moskwa.
 31. Truscott P. (2004), Putin’s Progress. A Biography of Russia’s enigmatic President, Vladimir Putin, London–Sydney–New York.