Nr 2 (2014)

Artykuły

Marian Broda
5-20
Rosja – autorytaryzm – demokracja – między iluzją i realnością
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.1
PDF
Marek Rewizorski
21-38
Rola rynku w kształtowaniu się zarządzania globalnego
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.2
PDF
Adam Szynol
39-66
Cyfryzacja polskiej telewizji – możliwość rozwoju czy stracone szanse
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.3
PDF (English)
Wojciech Cisak, Ryszard Kowalczyk
67-82
Proces medialnego obrazowania polityki w Polsce jako problem teoriopoznawczy
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.4
PDF (Русский)
Жетписбай Бекболатулы
83-92
Rola mediów w procesie wyborczym w Kazachstanie
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.5
PDF (Русский)
Назгул Шынгысова, Досан Баймолда
93-104
Media regionalistyczne Kazachstanu w globalnym świecie
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.6
PDF (Русский)
Bartosz Hordecki
105-126
Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część I)
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.7
PDF
Agnieszka Szymańska
127-150
Czy media rzeczywiście pomagają zjednoczeniu? Przekaz niemieckiej prasy opiniotwórczej w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.8
PDF (English)
Maria Gołda-Sobczak
151-172
Zgromadzenia publiczne w polskim systemie prawnym i ich znaczenie dla kultury i sztuki
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.9
PDF
Aleksandra Bagieńska-Masiota
173-192
Product placement na tle innych przekazów handlowych. Prawna regulacja w ustawie o radiofonii i telewizji
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.10
PDF
Łukasz Dulęba
193-214
Ewolucja ideologiczna Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w latach 2005–2012
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.11
PDF