Rola mediów w procesie wyborczym w Kazachstanie

Main Article Content

Жетписбай Бекболатулы

Abstrakt

Media odgrywają główną rolę w informowaniu o wyborach opinii publicznej. Wybory są relacjonowane przez media w sposób wolny i obiektywny. W stworzonym po odzyskaniu niepodległości systemie ustawodawstwa krajowego media odrywają ważną rolę aktywnego uczestnika procesu wyborczego. Analiza roli mediów w kazachstańskich kampaniach wyborczych związana jest z faktem ich aktywnego zaangażowania w wybory na wszystkich szczeblach. Autor zwraca uwagę, że konieczna jest dalsza poprawa ich funkcjonowania w procesie wyborczym poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni informacyjnej oraz zapewnienie konstruktywnego dialogu pomiędzy mediami, rządem i społeczeństwem obywatelskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Бекболатулы, Ж. (2014). Rola mediów w procesie wyborczym w Kazachstanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 83-92. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.5
Dział
Artykuły