Czy media rzeczywiście pomagają zjednoczeniu? Przekaz niemieckiej prasy opiniotwórczej w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później

Main Article Content

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

W 2010 r. obchodzono 20. rocznicę niemieckiego zjednoczenia, a od dnia, kiedy upadł mur berliński w RFN zdążyła już dorosnąć i osiągnąć pełnoletniość cała generacja ludzi, którzy przyszli na świat w zjednoczonym państwie niemieckim. Tymczasem, w poprzedzającym ten jubileusz 2009 r., wyniki badań opinii społecznej ponownie wskazywały na odradzanie się wewnątrz niemieckiego społeczeństwa podziału na tzn. Ossis Wessis, które w dodatku najmocniej odczuwano w tzw. nowych landach. Sytuacja ta oznaczała, że zjednoczenie z sukcesem dokonane w wymiarze politycznym, w roku 2009 nadal nie znajdowało urzeczywistnienia w wymiarze społecznym. Jakie mogły być powody takiej trwałości wewnątrzniemieckiego podziału? Czy jedynej przyczyny upatrywać należy wyłącznie w kryzysie ekonomicznym ostatnich lat? Celem artykułu jest analiza znaczenia przekazu niemieckich mediów opiniotwórczych w kontekście wspierania niemieckiej jedności. Autorka omawia wyniki własnych badań empirycznych przekazu mediów w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, A. (2014). Czy media rzeczywiście pomagają zjednoczeniu? Przekaz niemieckiej prasy opiniotwórczej w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 127-150. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Gillessen G. (1991), 1990. Eine Jahres-Chronik, Insel Verlag Frankfurt/M–Leipzig.
 2. Hagen L. M. (1992), Die opportunen Zeugen, “Publizistik”, No. 4.
 3. Janßen K.-H. (1996), Die Zeit in der ZEIT. 50 Jahre einer Wochenzeitung, Siedler, Hamburg.
 4. Kepplinger H. M. (1998), Motor oder Bremse? Die Rolle der Medien auf demWeg zur Einheit, in: Kommunikation und Revolution, ed. K. Imhof, Vol. 3, Seismo, Zürich.
 5. Ostdeutsche-Westdeutsche. Für Mehrheit im Osten überwiegen heute wieder deutlicher die Unterschiede, allensbacher berichte 2009/nr 7, Institut f. Demoskopie Allensbach.
 6. Probst L. (1998), Ost-West-Differenzen und das republikanische Defizit der deutschen Einheit, “Aus Politik und Zeitgeschichte”, Supplement of weekly “DAS PARLAMENT”, B 41-41/98.
 7. Schneider B. (1999), Massenmedien im Prozeß der deutschen Vereinigung, in: Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
 8. Szymańska A. (2000), Za czy przeciw? Dyskusja na temat zjednoczenia Niemiec w DIE ZEIT w 1989 roku, “Zeszyty Prasoznawcze” nr 1–2, Kraków.
 9. Szymańska A. (2004a), Przekaz mediów presti¿owych w sytuacji przełomu politycznego (Die Zeit i Rheinischer Merkur IX’89–III’90), “Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, Kraków.
 10. Szymańska A. (2004b), Zachodnioniemieckie tygodniki Die Zeit i Rheinischer Merkur jako przykład prasy opiniotwórczej, “Państwo i Społeczeństwo” IV: nr 4, Kraków.
 11. Szymańska A. (2010), Medialne fiasko zjednoczenia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Teltschik H. (1992), 329 dni. Zjednoczenie Niemiec w zapiskach doradcy kanclerza, Oficyna Panda, Warszawa.
 13. Press articles:
 14. Jahre nach derWende.Was wisst Ihr schon von unserem Leben? (2009), 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 1.
 15. Baum K.-H. (2009), Flucht von der Schuld, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 10.
 16. Cammann A. (2009), Triumph der offenen Gesellschaft, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 44.
 17. Die Kinder des Mauerfalls – die erste Ostdeutsche Generation, die in einer Demokratie aufwuchs, wird in dieserWoche volljährig (2007), “Der Spiegel”, No. 45.
 18. Drösser Ch. (2009), Sagte Willy Brandt: “Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört”, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 38.
 19. Finger E. (2009), Freiheit ist auch die Freiheit der Jammerossis, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 45.
 20. Hummel K. J. (2009), Die stillen Revolutionäre, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 24.
 21. Kuhlmann J. (2009), Die SED litt unter einem enormen Realitätsverlust, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 8.
 22. Lebert S. (2009), Es gab uns wirklich, ZEITMAGAZIN, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 19.
 23. Loest E. (2009), Die Unvollendete, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 45.
 24. Mishra R. (2009), Der Altkanzler kehrt zurück, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 2.
 25. Neumann M. (2009),Weißer Rabe im Unrechtstaat, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 48.
 26. Öhler A. (2009), Unser Land blüht, 5.11.2009a, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 1.
 27. Öhler A. (2009), Vom Ost-Regen in die West-Traufe, 5.11.2009b, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 9.
 28. Osternkorn Th. (2009), Der langeWeg zur deutschen Einheit, “Stern Extra”, No. 4, p. 3.
 29. Otto J. (2009), Nicht zu retten, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 75.
 30. Rathenow L. (2009), Es sah aus wie eine Intrige, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 8.
 31. Rutz M. (2009a), Helmut Kohl einfache Geschichtsphilosophie, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 2.
 32. Rutz M. (2009), Das Wasser fließt ins Meer, 5.11.2009b, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 7.
 33. Schneider G. (2009), Ein berühmter Satz, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 7.
 34. Schulze I. (2009), Wir gingen auf die Bühne und verlassen die Resolution, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 44–45.
 35. Thiede R. (2009), Strom der Teilung, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 32.
 36. Thierse W. (2009), Was war die DDR?, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46, p. 41.
 37. Unsere DDR-Erinnerungen (2009), ZEITMAGAZIN, 5.11.2009, “Die Zeit”, No. 46.
 38. Wallendar B. (2009), Ich habe keinem was getan, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 20.
 39. Weinhart S. (2009), Die Mauer bleibt im Dorf, 5.11.2009, “Rheinischer Merkur”, No. 45, p. 27.