Cyfryzacja polskiej telewizji – możliwość rozwoju czy stracone szanse

Main Article Content

Adam Szynol

Abstrakt

Głównym tematem artykułu jest cyfryzacja i jej wpływ na telewizję w Polsce. Autor szeroko opisuje podstawy tego procesu, próbując dokonać porównania między drogą rozwoju mediów drukowanych i elektronicznych. Sięgając do przełomowego okresu, analizuje kluczowe wydarzenia i to, jakie piętno odcisnęły na elektronicznym segmencie systemu medialnego w Polsce. Najsilniejszy akcent w artykule jest położony na wyłączeniu analogowego sygnału nadawania telewizji naziemnej: jak do tego doszło i jakie były/są konsekwencje tego fenomenu. Autor wspiera omawiane zjawiska najważniejszymi danymi i niezbędnymi objaśnieniami tego, co wydarzyło się na rynku audiowizualnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szynol, A. (2014). Cyfryzacja polskiej telewizji – możliwość rozwoju czy stracone szanse. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 39-66. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bajka Z. (2000), Rynek mediów w Polsce, in: Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków, p. 83–102.
 2. Bajka Z. (1998), Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata dziewięćdziesiąte, “Zeszyty Prasoznawcze”, z. 1–2, s. 21–35.
 3. Filas R. (2010), Dwadzieścia lat przemian polskich mediów(1989–2009) w ujęciu periodycznym, “Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, s. 27–54.
 4. Filas R. (1999), 10 lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999), “Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 31–55.
 5. Filas R. (1991), Prasa polska w procesie przemian 1989–1991, OBP, Kraków.
 6. Flankowska J. (2002), Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych – próba systematyzacji problemów, “Studia Medioznawcze”, nr 5, s. 121–130.
 7. Głowacki M. (2008), Political Pressure on Public Television in Poland. The Case of the National Broadcasting Council, in: Comparing Media Systems in Central Europe, eds. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, p. 111–122.
 8. Jakubowicz K. (2007), Rude awakening: social and media change in central and eastern Europe, Hampton Press, Cresskill.
 9. km, Smartfon dominującym ekranem, ale konsumenci wolą reklamy w telewizji, 19.03.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/smartfon-dominujacym-ekranem-ale-konsumenci-wola-reklamy-w-telewizji, 26.03.2014.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. Kowalski T., Jung B. (2000), Media na rynku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 11. Kozielski M., Gluza R. (wrzesień 2013), Gra dopiero się zaczyna, “Siła Wizji – dodatek do miesięcznika “Press”, p. 6–10.
 12. KRRiT (marzec 2014), Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku, Warszawa.
 13. KRRiT (marzec 2013), Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku, Warszawa.
 14. KRRiT (marzec 2012), Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku, Warszawa.
 15. KRRiT (marzec 2001), Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa.
 16. Kurdupski M., TVP 1 liderem oglądalności w I kwartale, zyskała tylko TV Puls, 4.04.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp1-liderem-ogladalnosci-w-i-kwartale-zyskala-tylko-tv-puls, 18.04.2014.
 17. Kuś M., Russ-Mohl S., Szynol A. (2013), Baronowie medialni w Europie. Wielki powrót?, 13.08.2013, http://pl.ejo-online.eu/2703/dziennikarstwo_polityczne/baronowie-medialni-w-europie-czy-zachod-upodabnia-sie-do-wschodu, 10.03.2014.
 18. łb, Czołowe polskie media dobrze oceniane. TVP i Polskie Radio z najlepszą opinią, 20.03.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czolowe-polskie-media-dobrze-oceniane-tvp-i-polskie-radio-z-najlepsza-opinia, 23.03.2014.
 19. Makarenko V., Nie tylko liczyć, trzeba też rozumieć, “Gazeta Wyborcza”, 10.12.2001, p. 22.
 20. Mielczarek T. (2007), Monopol, pluralizm, koncentracja, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 21. Nowak E., Riedel R. (2008), Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii przedwyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., “Zeszyty Prasoznawcze”, No. 1–2, p. 67–83.
 22. OSCE/ODHIR (20 March 2008), Republic of Poland. Pre-term parliamentary elections 21 October 2007. OSCE/ODHIR Election Assessment Mission Final Report, Warsaw.
 23. pp, Grupa TVP z dużą przewagą nad Polsatem i TVN w lutym, 12.03.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-tvp-z-duza-przewaga-nad-polsatem-i-tvn-w-lutym, 25.03.2014.
 24. Rydzik M. (2013), Jak szybko stracić fanów, “Press”, No. 5, p. 65–67.
 25. Szynol A. (2012), Verlagsgruppe Passau, Orkla Media, and Mecom – Analysis of Different Business Strategies on Polish Press Market, “Journalism and Mass Communication”, Vol. 2, No. 2, p. 355–362.
 26. Szynol A. (2011), Przyszłość mediów publicznych w Polsce – najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia, in: Media publiczne. System medialny w Polsce– pytania i dezyderaty, eds. P. Bielawski, A. Ostrowski, Poznań–Opole 2011, s. 215–230.
 27. Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., Dz. U. 1993, Nr 7, poz. 34, art. 35 pkt 2.