Protesty społeczne, modularne rewolucje i demokratyzacja. Wybrane kategorie analizy zjawiska kolorowych rewolucji
PDF (English)

Jak cytować

Lipiński, A., & Shukuralieva, N. (2014). Protesty społeczne, modularne rewolucje i demokratyzacja. Wybrane kategorie analizy zjawiska kolorowych rewolucji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 111–124. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.5

Abstrakt

Tak zwane kolorowe rewolucje, które miały miejsce w Serbii, Ukrainie, Gruzji, czy Kirgistanie do dziś są przedmiotem sporu wielu autorów, usiłujących ustalić czynniki odpowiedzialne za wybuch, czas trwania i specyficzny charakter protestów. Spory pomiędzy badaczami dotyczą szczegółowej listy czynników odpowiedzialnych za wybuch kolorowych rewolucji oraz obalenie władzy, wszyscy jednak zgadzają się, że za analizowane wydarzenia odpowiada specyficzna konfiguracja różnych czynników, a nie wyłącznie jeden powód. Niniejszy artykuł skupia się na roli czynników pochodzących z dwóch wymiarów: krajowego i międzynarodowego. Zadaniem tekstu nie jest jednak analiza studium przypadku, ani porównanie poszczególnych wydarzeń w poszukiwaniu podobieństw czy różnic. Jest nim natomiast przegląd obecnych w literaturze przedmiotu kategorii oraz ich operacjonalizacji, a także próba systematyzacji istniejących nurtów w badaniach nad kolorowymi rewolucjami.

https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.5
PDF (English)

Bibliografia

Baev P. K. (2011), A Matrix for Post-Soviet Color Revolutions: Exorcising the Devils from the Details, “International Area Studies Review”, vol. 14, no. 2.

Beacháin D., Polese A. (2010), Introduction, in: The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures, eds. D. Beacháin, A. Polese, Routledge, New York.

Beissinger M. R. (2007), Structure and example in modular political phenomena: the diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions, “Perspectives on Politics”, vol. 5, no. 2.

Bunce V., Wolchik S. L. (2006), Favorable Conditions and Electoral Revolutions, “Journal of Democracy”, no. 17(4).

Finkel E., Budny J. M. (2012), No more colour! Authoritarian regimes and colour revolutions in Eurasia, “Democratization”, vol. 19, no. 1.

Kalandadze K., Orenstein M. A. (2009), Electoral protests and democratization. Beyond the color revolutions, “Comparative Political Studies”, vol. 42, no. 11.

McFaul M. (2005), Transitions from postcommunism, “Journal of Democracy”, vol. 16, no. 3.

Tucker J. A. (2007), Enough! Electoral fraud, collective action problems, and post-communists colored revolutions, “Perspectives on Politics”, vol. 5, no. 3, p. 539.

Way L. (2008), The Real Causes of the Color Revolutions, “Journal of Democracy”, vol. 19, no. 3.