Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2014)

Spis treści

Artykuły

Międzynarodowe życie rzeczy. Wprowadzenie PDF
Andrzej Gałganek 7-32
„Międzynarodowe życie rzeczy” w świetle „międzynarodowego życia osób” PDF
Bartosz Hordecki 33-54
Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w europeizacji Turcji PDF
Magdalena Szkudlarek 55-80
Do ut des, czyli rzecz o darze w dyplomacji. Przypadek siodła z daru sułtana Mustafy II dla posła Stanisława Małachowskiego z 1699 roku PDF
Magdalena Lorenc 81-110
Protesty społeczne, modularne rewolucje i demokratyzacja. Wybrane kategorie analizy zjawiska kolorowych rewolucji PDF (English)
Artur Lipiński, Nartsiss Shukuralieva 111-124
Dyskursywne i wyimaginowane problemy we współczesnej polityce światowej PDF (Russian)
Максим В. Кирчано 125-140
Nauki polityczne w Rosji w epoce Ustawy Uniwersyteckiej z 1863 r.: problemy instytucjonalizacji PDF (Russian)
Андрей В. Топычканов 141-158
Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość PDF (English)
Dosan Baymolda 159-166
Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej PDF
Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Lesiewicz 167-184
Polska w prasie ukraińskiej (na przykładzie tygodników „Ukraiński tydzień”, „Fokus”, „Korrespondent” i gazety „Kommentarii”) PDF
Olga Konsewic 185-196
Studencka „rewolucja na granicie” w kontekście przemian społeczno-politycznych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej PDF
Liana Hurska-Kowalczyk 197-212
Plagiat dzieł naukowych PDF
Jędrzej Skrzypczak 213-230
Wzorce postkomunistycznej transformacji. Artykuł recenzyjny PDF
Krzysztof Brzechczyn 231-242

Recenzje

Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, t. VIII, red. T. Bodio; Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne,t.IX, red. T. Bodio PDF
Ekaterina Kolb 243-253
Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak PDF
Marcin Łukaszewski 254-259
Elena Korosteleva, The European Union and its Eastern Neighbours. Towards a more ambitiouspartnership? PDF
Elżbieta Kużelewska 260-262
A. Ławniczak, Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie PDF
Marcin Łukaszewski 263-268


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo