Nr 4 (2014)

Artykuły

Andrzej Gałganek
7-32
Międzynarodowe życie rzeczy. Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.1
PDF
Bartosz Hordecki
33-54
„Międzynarodowe życie rzeczy” w świetle „międzynarodowego życia osób”
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.2
PDF
Magdalena Szkudlarek
55-80
Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w europeizacji Turcji
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.3
PDF
Magdalena Lorenc
81-110
Do ut des, czyli rzecz o darze w dyplomacji. Przypadek siodła z daru sułtana Mustafy II dla posła Stanisława Małachowskiego z 1699 roku
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.4
PDF
Artur Lipiński, Nartsiss Shukuralieva
111-124
Protesty społeczne, modularne rewolucje i demokratyzacja. Wybrane kategorie analizy zjawiska kolorowych rewolucji
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.5
PDF (English)
Максим В. Кирчано
125-140
Dyskursywne i wyimaginowane problemy we współczesnej polityce światowej
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.6
PDF (Русский)
Андрей В. Топычканов
141-158
Nauki polityczne w Rosji w epoce Ustawy Uniwersyteckiej z 1863 r.: problemy instytucjonalizacji
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.7
PDF (Русский)
Dosan Baymolda
159-166
Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.8
PDF (English)
Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Lesiewicz
167-184
Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.9
PDF
Olga Konsewic
185-196
Polska w prasie ukraińskiej (na przykładzie tygodników „Ukraiński tydzień”, „Fokus”, „Korrespondent” i gazety „Kommentarii”)
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.10
PDF
Liana Hurska-Kowalczyk
197-212
Studencka „rewolucja na granicie” w kontekście przemian społeczno-politycznych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.11
PDF
Jędrzej Skrzypczak
213-230
Plagiat dzieł naukowych
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.12
PDF
Krzysztof Brzechczyn
231-242
Wzorce postkomunistycznej transformacji. Artykuł recenzyjny
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.13
PDF