Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość
PDF (English)

Jak cytować

Baymolda, D. (2014). Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 159–166. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.8

Abstrakt

W artykule Autor dokonuje analizy stanu stosunków dwustronnych pomiędzy Unią Europejską a Kazachstanem. Zwraca uwagę na wzrost zacieśniania więzi nie tylko gospodarczych, lecz również w dziedzinie polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa i spraw obronnych. Przypomina o podpisanej w 1995 roku umowie o współpracy i partnerstwie między Unią Europejską a Kazachstanem, która stała się podstawą rozwoju stosunków pomiędzy tymi podmiotami. Efekty tej współpracy to między innymi fakt, iż dzisiejsze obroty towarowe między Unią Europejską a Kazachstanem wynoszą około 50 miliardów USD, a jedną ze znaczących płaszczyzn pogłębiającej się współpracy jest energetyka. Autor analizuje jednak również inne płaszczyzny współpracy, w tym rozwijające się więzi społeczne i kulturowe, szczególnie w dziedzinie edukacji. Jako przykład podaje program stypendialny Bolashak, dzięki któremu najbardziej utalentowani studenci z Kazachstanu mogą studiować w najlepszych europejskich uczelniach. Wartym podkreślenia jest w tym kontekście fakt, że Kazachstan w 2010 roku był jednym z pierwszych państw postsowieckich, które przystąpiły do procesu bolońskiego, Kończąc Autor zwraca jeszcze uwagę, że ostatnio Unia Europejska i Kazachstan podpisały umowę o partnerstwie i współpracy, która ma wzmocnić pozycję polityczną i gospodarczą Kazachstanu względem Rosji.
https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.8
PDF (English)

Bibliografia

Baygaraev N. (2009), The future of the cooperation European union and Kazakhstan, “Kazakhstan-Zaman” international newspaper, 28 May.

Bhavne D. (2007), The EU and Kazakhstan: Balancing Economic Cooperation and aiding Democratic Reforms in the Central Asian region, “CEPS.Policy Brif”, no. 127, 25 May.

Delaney G. (2011), Important milestone for Kazakh-EU cooperation, http:/ www.kazakhstanlive.com, 29.06.

Jousten N. (2011), Kazakhstan-European Union: strategy of partnership, http:/www.kazprawda.kz, 6 May.

Nazarbayev N. (2014), The Next Chapter in Kazakhstan-EU Relations, “The Wall Street Journal”, 7.10.

EU cements ties with Kazakhstan, bolsters regional stability (2014), www.eubusiness.com/news, 10.10.