Działalność gospodarcza samorządu gminnego w RFN

Main Article Content

Marta Balcerek-Kosiarz

Abstrakt

Brak środków finansowych na realizację zadań publicznych przekazanych w ustawach, wysokie raty spłaty zadłużenia, spadające zyski z inwestycji, wzrastające wydatki na personel administracyjny, brak polityki generowania przychodów, decyzje państwa federalnego oraz krajów związkowych o podatkach oraz ograniczenie publicznego zadłużenia doprowadziły do poszukiwania innych źródeł finansowania potrzeb członków wspólnot lokalnych. Jednym z nich jest prowadzenie przez samorząd terytorialny działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: podstawy prawne działalności gospodarczej, pojęcie działalności gospodarczej, zakres jej wykonywania oraz formy organizacyjno-prawne, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność gospodarczą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balcerek-Kosiarz, M. (2018). Działalność gospodarcza samorządu gminnego w RFN. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 17-33. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marta Balcerek-Kosiarz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obszary zainteresowań naukowych obejmują: ustrój samorządu terytorialnego i gospodarczego, gospodarkę komunalną, rozwój lokalny i regionalny oraz zarządzanie publiczne w Polsce i w Niemczech.

Bibliografia

 1. Dohms R. (2001), Die Vorstellung der Komissionen zur Daseinversorge, w: Daseinversorge im Lichte des Wettbewerbs, red. J. Schwarze, Baden-Baden.
 2. Erichsen H.-U. (1987), Gemeinde und Private im wirtschaftlichen Wettbewerb, Heildelberg.
 3. Forsthoff E. (1938), Die Verwaltung als Leistungsträger, Stuttgart.
 4. Gern A. (2003), Deutsches Kommunalrecht, Baden-Baden.
 5. Hidien J. W. (1984), Staatliche Wirtschaftaufsicht und Besteuerung kommunaler Unternehmen, w: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Kommunale Wirtschaft, red. G. Püttner, t. 5, Berlin.
 6. Kluth W. (2011), Kommunalwirtschaftliche Aktivitäten als Dienste von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse, w: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Kommunale Wirtschaft, red. T. Mann, G. Püttner, t. 2, Heildelberg.
 7. Kożuch A., Kołoszko-Chomentowska Z. (2003), Działalność gospodarcza organizacji publicznych, Białystok.
 8. Miemiec M. (2012), Prywatyzacja materialnych usług komunalnych w Republice Federalnej Niemiec, w: Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Wrocław.
 9. Niewiadomski Z. (1998), Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa.
 10. Nierhaus M. (2011), Selbstverwaltungsgarantie und wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, w: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Kommunale Wirtschaft, red. T. Mann, G. Püttner, t. 2, wyd. 3, Heildelberg.
 11. Otto C. (2001), Die Grenzen gemeindlicher Wirtschaftsbetätigung, Herbolzheim.
 12. Őbbecke J. (2011), Kommunalrechtliche Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung, w: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Kommunale Wirtschaft, red. T. Mann, G. Püttner, t. 2, Heildelberg.
 13. Pitschas R., Schoppa K. (2011), Kriterien für die Wahl der Rechtsform, w: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Kommunale Wirtschaft, red. T. Mann, G. Püttner, t. 2, Heildelberg.
 14. Püttner G. (1993), Kommunalrecht Baden-Württemberg, Stuttgart.
 15. Richter D. (2006), Kommunales Vermögen und seine Verwaltung, w: Recht der Kommunalfinanzen, red. H.-G. Hennecke, H. Pünder, C. Waldohoff, München.
 16. Röger B. (2005), Insolvenz Kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform. Am Beispiell kommunaler Eigengesellschaften in Nordrhein-Westfalen, Baden-Baden.
 17. Schmidt T. I. (2013), Kommunalrecht, wyd. 3, München.
 18. Scholl M. (2000), Die Kommune als Unternehmer – Rechtliche Voraussetzungen – Eine Synopse, „Kommunalpolitik”, nr 15.
 19. Simon S. (2009), Liberalisierung von Dienstleistungen der Daseinversorge im WTOund EU-Recht, Tübingen.
 20. Skoczny T. (1991), Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, „Samorząd Terytorialny”, nr 3.
 21. Stober R. (1992), Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart–Berlin–Köln.
 22. Wendt R. (2011), Rechtschutz gegen wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, w: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Kommunale Wirtschaft, red. T. Mann, G. Püttner, t. 2, wyd. 3, Heildelberg.
 23. Zaborniak P. (2004), Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych, Przemyśl.
 24. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23. Mai 1949, BGBl. S. 1. Deutsche Gemeindeordnung vom 30.1.1935, RGB1. I, S. 49.
 25. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz v. 31. Januar 1994, GVB1.153, ze zm.; G. v. 6. Mai 2005, GVB1. 98.
 26. Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen v. 14. Juli 1994 GV 666, ze zm.; G. v. 16. November 2004, GV 646.
 27. Gemeindeordnung Saarland v. 27. Juni 1997, Amtsbl. 682, ze zm.; G. v. 8. Oktober 2003, Amtsbl. 2004, 594.
 28. Gemeindeordnung Niedersachsen v. 22. August 1996 GVB1. 382; ze zm.; G. v. 13. Oktober 2005, GVB1. 316.
 29. Gemeindeordnung Bayern z dnia 22 sierpnia 1998 r., GVBl 1998, S. 796.
 30. Gemeindeordnung Baden-Württemberg v. 24. Juli 2000 Gb1. 582, ber. 698, ze zm.; G. v. 28. Juli 2005; GB1 579.
 31. Gemeindeordnung Brandenburg v. 10. Oktober 2001, GVB1, I, 154 ze zm.; G. v. 22. Juni 2005, GVB1, I, 210.
 32. Gemeindeordnung Thüringen v. 28. Januar 2003, GVB1. 41 ze zm.; G. v. 25. November 2004, GBV1 857.
 33. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein v. 28. Februar 2003, GVOB1. 57 ze zm.; G. v. 1. Februar 2005, GVOB1. 58, 66.
 34. Gemeindeordnung Sachsen v. 18. März 2003 GVB1.55, 159 ze zm.; G. v. 11. Mai 2005, GVB1. 155.
 35. Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern v. 8. Juni 2004, GVOB1. M-V, 205.
 36. Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt v. 5. Oktober 2003, GVB1. 568 ze zm.; G. v. 22. Dezember 2004, GVB1 856.
 37. Gemeindeordnung Hessen v. 7. März 2005, GVOB1. I, 142 ze zm.; G. v. 26. Juli 2004, GVOB1, 272.