Nr 2 (2018)

Artykuły

Jędrzej Skrzypczak, Tadeusz Wallas
5-15
Rola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.1
PDF
Marta Balcerek-Kosiarz
17-33
Działalność gospodarcza samorządu gminnego w RFN
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.2
PDF
Krzysztof Żarna
35-48
Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992)
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.3
PDF
Agnieszka Szpak
49-63
Udział i rola kobiet w negocjacjach pokojowych
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.4
PDF
Zdzisław W. Puślecki
65-79
Protekcjonizm regulacyjny we współczesnym handlu międzynarodowym
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.5
PDF
Mirosław Skarżyński
81-97
Greckie terminale LNG w polityce energetycznej państw południowo-wschodniej Europy
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.6
PDF
Nartsiss Shukuralieva
99-114
Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.7
PDF
Anita Adamczyk
115-135
Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017)
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.8
PDF
Magdalena Kacperska
137-156
Imigranci zarobkowi na polskim rynku pracy
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.9
PDF
Joanna Kałużna
157-171
Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.10
PDF
Natalia Klejdysz
173-189
Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku)
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.11
PDF