Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku)

Main Article Content

Natalia Klejdysz

Abstrakt

XX wiek bywa nazywany „stuleciem kobiet”. Feminizm drugiej fali, poprzedzony zaangażowaniem sufrażystek i ich skuteczną walką o prawa polityczne, doprowadził do przyspieszenia procesu kształtowania samoświadomości kobiet. Wszelako proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Dziewiętnastowieczne protesty emancypantek poprzedzała stuletnia historia buntów kobiet. Wprawdzie ich motywacja na etapie siedemnasto- i osiemnastowiecznych kontestacji miała przede wszystkim charakter ekonomiczny i polityczny, a działania te były wspomagające względem aktywności mężczyzn, lecz rodziła się już wówczas refleksja nad nieekwiwalentnością społecznego wkładu kobiet i ich rzeczywistej partycypacji. Niniejszy artykuł jest zatem poświęcony owym nieśmiałym początkom odradzającej się świadomości równościowej, wyrażanej w różnych formach buntu i protestu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klejdysz, N. (2018). Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 173-189. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Natalia Klejdysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się problematyką równouprawnienia kobiet, zarówno w kontekście myśli feministycznej, jak i faktycznej partycypacji politycznej. Istotnym wątkiem jej publikacji z zakresu przywołanej tematyki są religijne konotacje pozycjonowania kobiet.

Bibliografia

 1. Allen T. (1827), The History and Antiquities of London, Westminster, Southwark, and Part Adjacent, vol. 1, Cowie and Strange, London.
 2. Bessiéres Y., Niedzwiecki P. (1991), Women in the French Revolution: Bibliography, Women of Europe Suplements, no. 33.
 3. Bogucka M. (2005), Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy. Od antyku po wiek XXI, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 4. Delonnette H. (2002), Did the Civil War and Its Aftermath to 1660 Offer Any Lasting New Opportunities to Women?, „Cromwelliana: The Journal of The Cromwell Associacion”, Cambridgeshire Heritage, Cambridge, ss. 37–43.
 5. Font Paz C. (2013), “The Cure of the Kingdome”: Defending Female Authorship in Elizabeth Poole’s a Vision (1648), „Revista de Filologia Inglesa”, no. 34, ss. 179–191.
 6. Gałażewski J. (2013), Pani Roland i trauma Rewolucji, „Napis”, nr XIX, ss. 41–52.
 7. Garrioch D. (1999), The Everyday Live sof Parisian Women and the October Days of 1789, „Social History”, vol. 24, no. 3, ss. 231–249.
 8. Godineau D. (1998), The Women of Paris and Their French Revolution, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London.
 9. Levy Darling G., Applewhite H. B., Johnson M. D. (red.) (1980), Women in Revolutionary Paris 1789–1795, University of Illinois Press, Urbana–Chicago.
 10. Moore L. (2007), Liberty: The Lives and Times of Six Women in Revolutionary France, HarperCollins Publishers, New York.
 11. Proctor C. E. (1990), Women, Equality, and the French Revolution, Greewood Press, Conecticut.
 12. Read S. (2015), A Women’s Revolt, „History Today”, August.
 13. Reid J. S. (1834), The History of the Presbyterian Church in Irland, compraising The Civil History of the Province Ulster, from the Accession of James The First, Balfour and Co. Niddry Street, Edinburgh.
 14. Stelamsiak K. (1999), Wydarzenia rewolucji amerykańskiej roku 1776 w oczach Abigail Adams, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Historica”, nr 64, ss. 101–115.
 15. Ślęczka K. (1999), Feminizm. Ideologie I koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice.
 16. Walton G. (2016), Théorgine de Méricourt, Heroine of the Frencz Revolution, www.amazingwomenhistory.com/theorgine-de-mericourt.
 17. Wheeler M. (2013), Mercy Otis Warren, The Historiographical Motivation of an Unlikely Patriot, „Saber and Scroll”, vol. 2, Issue 4, ss. 83–99, http://digitalcommons.apus.edu/saberandscroll/vol2/iss4/8.
 18. Wysłobłocki T. (2013), Zapomniana płeć – jak Rewolucja Francuska nie chciała pamiętać o kobietach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica”, nr 8, ss. 223–231.
 19. Zemon Davis N. (1975), Women on Top, w: Society and Culture in Early Modern France: Eight Esseys by Natalie Zemon Davis, Stanford University Press, Stanford, California, ss. 125–151.