Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki

Main Article Content

Joanna Kałużna

Abstrakt

W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, tak w formie inicjatyw podejmowanych w latach 1989–2016, jak i przyjętej 1 kwietnia 2016 roku ustawy – pierwszego aktu prawnego całościowo traktującego o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałużna, J. (2018). Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 157-171. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Kałużna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

starszy wykładowca w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa UAM; główne zainteresowania badawcze to polityka historyczna wobec okresu PRL jako polityka szczegółowa państwa – w zakresie polityki edukacyjnej, oświatowej oraz upamiętnień w przestrzeni publicznej.

Bibliografia

 1. Czarnecka D. (2013), Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, nr 4.
 2. Dekomunizacja ulic i pomników – działania IPN, https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41273,Dekomunizacja-ulic-i-pomnikow-dzialania-IPN.html.
 3. Dekomunizacja ulic w województwie mazowieckim, https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/35054,Dekomunizacja-ulic-w-wojewodztwiemazowieckim.html.
 4. Dekomunizacyjna zmiana na... taką samą nazwę ulic, https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/dekomunizacyjna-zmiana-na-taka-sama-nazwe-ulic,12217313.
 5. Estonia removes Soviet memorial, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6598269.stm.
 6. German Tabloid Campaigns For Removal Of Russian Tank Memorial, Radio Free Europe Radio Liberty, https://www.rferl.org/a/russia-german-bild-tank-memorial/25334566.html.
 7. Głosowanie nr 136 na 15. posiedzeniu Sejmu, pkt 4. porządku dziennego (sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 351), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=15&nrglosowania=136.
 8. Grūto parkas, http://grutoparkas.lt.
 9. Hałas E. (2004), Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazwy ulic po komunizmie, w: Zmiana czy stagnacja?, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2008–31 grudnia 2008 r. (2009), Warszawa.
 11. Instytut Pamięci Narodowej interweniuje w Śliwicach (2008), „Tygodnik Tucholski”, nr 3, http://www.archiwum.tygodnik.pl/?o=art&n=3010.
 12. Kałużna J. (2010), Pamięć społeczna po transformacji systemowej – „symbole komunizmu”, „relikty peerelowskiej przeszłości” i uchwały zmieniające ul. XXX-lecia PRL na ul. ks. kanonika Alfonsa Czwojdy, czyli katolicyzm i antykomunizm jako treści ją konstytuujące, w: Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik, D. Gauza, Wydawnictwo MAjUS s.c., Zielona Góra.
 13. Komunikat IPN w sprawie nazw ulic, placów oraz patronów i imion instytucji publicznych, będących formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej.
 14. Memento Park Budapest, http://www.mementopark.hu/.
 15. Nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/nazwy-kontrowersyjne-i/38021,Nazwy-kontrowersyjne-i-blednie-wiazane-z-normami-ustawy.html.
 16. Nazwy do zmiany, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazwulic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany.
 17. Olsztyn skarży zarządzenia wojewody o zmianie nazw ulic, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/olsztyn-skarzy-zarzadzenia-wojewody-o-zmianienazw-ulic,102424.html.
 18. Patroni naszych ulic, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic.
 19. Patroni naszych ulic – projekt edukacyjny, http://pamiec.pl/pa/edukacja/projektyedukacyjne/ogolnopolskie/patroni-naszych-ulic/12930,Patroni-naszych-ulicprojekt-edukacyjny.html.
 20. Pink tank unveiled in Prague to celebrate liberation anniversary, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8588177/Pink-tank-unveiled-in-Prague-to-celebrate-liberation-anniversary.html.
 21. Postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-ulic/nazwy-ulic/postaci-zasluzone-bledn/36810,Niepodlegajace-ustawie.html.
 22. Rosyjskie media oburzone, ukraińskie zachwycone sikającym Leninem z Nowej Huty, https://www.tvn24.pl/krakow,50/rosyjskie-media-oburzone-ukrainskie-zachwycone-sikajacym-leninem-z-nowej-huty,439930.html.
 23. Uchwała gminy Kruklanki ws. ul. 22 lipca cofnięta przez wojewodę, https://olsztyn.tvp.pl/29602669/uchwala-gminy-kruklanki-ws-ul-22-lipca-cofnieta-przezwojewode.
 24. Ulica 22. lipca? Tak, ale nie tego, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/157884,ulica-22-lipca-tak-ale-nie-tego.html.
 25. ul. Obrońców Stalingradu, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmiany-nazw-lic/nazwy-ulic/nazwy-do-zmiany/40388,ul-Obroncow-Stalingradu.html.
 26. ul. Obrońców Pokoju, https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dekomunizacja/zmianynazw-ulic/nazwy-ulic/lista/38513,ul-Obroncow-Pokoju.html.
 27. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016, poz. 744.
 28. Wojewoda Zbigniew Hoffmann się pomylił. Po dekomunizacji dwie takie same ulice na mapie Poznania, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22787806,wojewodasie-pomylil-dwie-takie-same-ulice-na-mapie-poznania.html.
 29. Wojewoda zmieni nazwę ulicy na Kaczyńskiego? To raczej nieodwołalne. Dopóki rządzi PiS, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,22888694,wojewoda-zmieninazwe-ulicy-na-kaczynskiego-to-raczej-nieodwolalne.html.
 30. Vukov N., The Museum of Socialist Art in Sofia and the Politics of Avoidance, http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=361.