Pressto.

Nagłowek strony

Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992)

Krzysztof Żarna

DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.3

Abstrakt


Po „aksamitnej rewolucji” w Czechach i na Słowacji w 1990 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Federalnego. Zwyciężyły w nich dwa ruchy polityczne: Forum Obywatelskie i Społeczeństwo Przeciwko Przemocy. W przypadku wyborów do Słowackiej Rady Narodowej większość partii politycznych akcentowała chęć akcesji do struktur europejskich oraz równouprawnienia w ramach federacji. Z czasem narastały rozbieżności pomiędzy Czechami a Słowakami odnośnie wizji przyszłego państwa. Spośród polityków czeskich i słowackich odrębność akcentowali Vacláv Klaus i Vladimír Mečiar oraz przedstawiciele partii nacjonalistycznych. Z kolei największym orędownikiem utrzymania federacji był prezydent Vacláv Havel. W związku z narastającymi tendencjami nacjonalistycznymi wśród Czechów i Słowaków proces dezintegracji wspólnego państwa był nie do powstrzymania. Ostatecznie 1 stycznia 1993 r. na politycznej mapie Europy pojawiły się dwa nowe państwa: Republika Czeska i Republika Słowacka.


Słowa kluczowe


Czeska i Słowacka Republika Federacyjna; Vacláv Klaus; Vladimír Mečiar; Vacláv Havel; rozpad

Pełny tekst:

Bibliografia


Barański M., Czyż A. (2005), Słowacja, w: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, E. Piaskownik, Katowice.

Cichosz M. (2010), Gabinety na Słowacji po 1990 roku, w: Współczesna Słowacja.

Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, red. E. Pałka, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław.

Jagodziński A. (1990), Jednak Federacja, „Gazeta Wyborcza” z 22 VIII.

Jagodziński A. (1991), Prawie lincz, „Gazeta Wyborcza” z 15 III.

Jednaka W. (1998), Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Kopeček L. (2003), Stranický systém Slovenska, w: P. Fiala, R. Herbut i in., Střeoeuropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, Masarykova Univerzita v Brně, Brno.

Madera A. J. (1991), Na drodze do niepodległości. Słowacki system polityczny w okresie transformacji, Firma „SAS” Wanda Tarnawska, Rzeszów.

Mojžita M. (2004), Kňažko/Demeš/Kňažko. Formovanie slovenskej dyplomacie v rokoch 1990 až 1993, Slovenská akadémia vied, Bratislava.

Morawiec R. (1991), Czecho-Słowacja, „Europa Środkowo-Wschodnia”, R. I.

Neosocjalizm? (1991), „A do Z” z 12 II.

Orlof E. (2003), Transformacja polityczna w Słowacji w ostatniej dekadzie XX wieku, w: I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia oferowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, Towarzystwo Wydawnicze Historica Jagiellonica, Kraków.

Polačková Z. (1997), Przejawy nacjonalizmu i problemy mniejszości na Słowacji po 1989 r., w: Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej, red.

B. Linek, J. Lüer, K. Struve, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole.

Rychlík J. (1999), Rozdělení Československa 1989–1992, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. XVII.

Suk J. (1997), Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989, t. 1: Události, Doplněk Brno – Ústav pro soudobé dějiny, Praha.

Szczepaniak M. (1995), Czechosłowacja w latach 1989–1992. Od „aksamitnej rewolucji” do „aksamitnego” rozpadu federacji, „Prace politologiczne”, z. 226.

Schuster R. (1999) [wywiad], Bez czerwonej kartki, „Polityka” z 11 XII.

Ústavný zákon z 20. aprila 1990 o zmene názvu Česko-slovenskej federativnej republiky, Z.z. 1990, č. 101.

Wiszniowski R. (1998), Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych, w: Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ústavný zakon z 12. Decembra 1990 ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii, Z.z. 1990, č. 556.

Zákon Slovenskej národnej rady z 16. marca 1990 o voľbách do Slovenskej národnej rady. Z.z. 1990, č. 80.

Zákon Slovenskej národnej rady z 25. Octobra 1990 o úradnom jazyku v Slovenskej republikę, Z.z. 1990, č. 428.

Zenderowski R. (2007), Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Żarna K. (2015), Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Żarna K. (2011), Po rozwodzie. Republika Czeska w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993–2002), w: Polska – Słowacja – Europa Środkowa w XX wieku, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018