Greckie terminale LNG w polityce energetycznej państw południowo-wschodniej Europy

Main Article Content

Mirosław Skarżyński

Abstrakt

W artykule przedstawiono zasadnicze założenia polityki energetycznej Grecji. Scharakteryzowano konstrukcję i uwarunkowania eksploatacji greckich terminali LNG. Wyjaśniono ich rolę w południowo-wschodniej Europie. W podsumowaniu dokonano rekapitulacji rozważań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skarżyński, M. (2018). Greckie terminale LNG w polityce energetycznej państw południowo-wschodniej Europy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 81-97. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mirosław Skarżyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., prof. UAM, zatrudniony w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Aegean LNG – Studies related to permitting procedure (2016), https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_6.9.2-0008-el-s-m-14_final_1.pdf, 29.01.2018.
 2. BMT, Metocean Services win Greek FSRU job (2018), https://www.lngworldnews.com/bmt-metocean-services-win-greek-fsru-job/, 16.01.2018.
 3. Bocian M. (2010), Konektory gazowe i terminale LNG priorytetem państw Europy Środkowej i Bałkanów, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-10-20/konektory-gazowe-i-terminale-lng-priorytetem-panstweuropy-srodkowej-i, 28.01.2018.
 4. BP Statistical Review of World Energy June 2017 (2017), London.
 5. Bulgaria, Greece form task force to build Greek LNG terminal (2016), https://www.reuters.com/article/greece-lng-bulgaria/bulgaria-greece-form-task-force-tobuild-greek-lng-terminal-idUSL8N18S2QS, 28.01.2018.
 6. Bulgaria, Greece Team Up on FLNG Terminal Project (2016), https://worldmaritimenews.com/archives/193544/bulgaria-greece-team-up-on-flng-terminalproject/, 15.01.2018.
 7. Bulgaria’s BEH, Greece’s Gastrade Set up Team to Build Alexandroupolis LNG Terminal (2016), http://www.iene.eu/bulgarias-beh-greeces-gastrade-set-up-team-to-build-alexandroupolis-lng-terminal-p2695.html, 30.01.2018.
 8. Bułgaria stawia na LNG (2016), http://www.energetyka24.com/bulgaria-stawia-nalng, 28.01.2018.
 9. Energy Policies of IEA Countries. Greece 2017 Review (2017), International Energy Agency.
 10. Grecja może pokrzyżować plany Rosjan. Chce zostać hubem gazowym (2017), https://www.tvp.info/34512005/grecja-moze-pokrzyzowac-plany-rosjan-chce-zostac-hubem-gazowym, 27.01.2018.
 11. Greece’s DEPA invites Srbijagas to join LNG terminal project – energy min (2017), https://seenews.com/news/greeces-depa-invites-srbijagas-to-join-lngterminal-project-energy-min-88443, 29.01.2018.
 12. KE: kryzys gazowy z 2009 r. pokazał znaczenie interkonektorów (2011), http://gazownictwo.wnp.pl/ke-kryzys-gazowy-z-2009-r-pokazal-znaczenieinterkonektorow,132069_1_0_0.html, 28.01.2018.
 13. Kovacevic A. (2017), Towards a Balkan gas hub: the interplay between pipeline gas, LNG and renewable energy in South East Europe, The Oxford Institute for Energy Studies, Oxford.
 14. Krzyczkowski W. (2015), Grecja gazowym hubem dzięki LNG z Ameryki?, https://wysokienapiecie.pl/1111-grecja-gazowym-hubem-dzieki-lng-z-ameryki/, 27.01.2018.
 15. Kwinta W. (2011), Rynki energii: Grecja, „Polska Energia”, nr 8, http://www.rynekenergii-elektrycznej.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252FGrecja_rynek_ener.pdf, 7.01.2018.
 16. Liaggou Ch. (2017), DEPA eyeing stake in Alexandroupoli LNG terminal, http://www.ekathimerini.com/216061/article/ekathimerini/business/depa-eyeing-stakein-alexandroupoli-lng-terminal, 28.01.2018.
 17. Liaggou Ch. (2015), Greek-US plan for an LNG terminal, http://www.ekathimerini.com/202699/article/ekathimerini/business/greek-us-plan-for-an-lng-terminal, 28.01.2018.
 18. LNG terminal in Greece to start work in 2018 (2016), http://www.sigmalive.com/en/news/greece/145041/lng-terminal-in-greece-to-start-work-in-2018, 28.01.2018.
 19. Mustata A., Schudy H., Ivanić J., Kubiczek K., Lontay Z., Smilevska N., Mantzaris N., Özgür Berke M., Stoyanova T., Kalmar Z. (2016), Węgiel brunatny – początek końca? Polityka energetyczna oraz perspektywa transformacji energetycznej wybranych krajów europejskich, http://www.eko.org.pl/imgturysta/files/wegiel_brunatny-poczatek_konca.pdf, 7.01.2018.
 20. Polski a grecki sektor energetyczny, tekst z bloga Konrada Świrskiego, http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-i-ekologia-aktualnosci/item/1980-polski-agrecki-sektor-energetyczny, 6.01.2018.
 21. RINA Scores Revithoussa LNG Contract, Greece (2012), https://www.lngworldnews.com/rina-scores-revithoussa-lng-contract-greece/, 15.01.2018.
 22. Rozpoczyna się realizacja terminala LNG w Aleksandropolis i gazociągu Grecja–Bułgaria (2017), http://biznesalert.pl/rozpoczyna-sie-realizacja-terminala-lngaleksandropolis-gazociagu-grecja-bulgaria/, 6.01.2018.
 23. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/89 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (2016), Dz. U. UE L 19/1 z 27.01.2016.
 24. Ruszel M. (2015), Unijne konsultacje propozycji strategii dla LNG – opinia Mariusza Ruszela, http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/11926/unijne-konsultacje-propozycji-strategii-dla-lng-opinia-mariusza-ruszela, 28.01.2018.
 25. Rzayeva G. (2017), Russia Looks At Greece As Gas Gateway To Europe – OIL PRICE / THE JAMESTOWN FOUNDATION, http://tekmormonitor.blogspot.com/2017/02/russia-looks-at-greece-as-gas-gateway.html, 11.02.2018.
 26. Sazonow K. (2016), Gazprom traci na znaczeniu, https://wschodnik.pl/publicystyka/item/9211-gazprom-traci-na-znaczeniu.html, 28.01.2018.
 27. Sektor energetyczny w Grecji (2010), https://greece.trade.gov.pl/pl/analizy.../146247,sektor-nergetyczny-w-grecji.html.pdf, 6.01.2018.
 28. Sektor energetyczny w Grecji (2018), Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Atenach, https://greece.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:197880, 6.01.2018.
 29. Stanton Ch. (2010), Qatar targets Greece with LNG terminal, https://www.thenational.ae/business/qatar-targets-greece-with-lng-terminal-1.506701, 29.01.2018.
 30. Thomas K. (2017), LNG demand in southeast Europe – a tale of three countries, http://www.lngworldshipping.com/news/view,lng-demand-in-southeast-europe-a-tale-of-three-countries_46038.htm, 31.01.2018.
 31. US ambassador visits LNG terminal, anticipating exports to Greece (2017), https://energypress.eu/us-ambassador-visits-lng-terminal-anticipating-exportsgreece/, 29.01.2018.
 32. Wójcik T. (2017), Wójcik: Grecja może zablokować Gazprom na Bałkanach. „Lotniskowiec” USA w regionie, http://biznesalert.pl/grecja-turkish-stream-usalng/, 23.01.2018.