Rozwój Dalekiego Wschodu w polityce Federacji Rosyjskiej

Main Article Content

Ewa Radomska

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza przyczyn wzrostu zaangażowania władz Rosji w rozwój Dalekiego Wschodu, identyfikacja kierunków podejmowanych działań na rzecz rozwoju regionu i ich ocena z uwzględnieniem występujących barier. Mimo wielu przyjętych koncepcji, programów i strategii, władze Federacji Rosyjskiej nie potrafiły zdefiniować rzeczywistego, kompleksowego modelu rozwoju regionu i wygenerować skutecznych impulsów rozwojowych w regionie. Uwzględniając re
alne działania rosyjskich władz, za najbardziej perspektywiczne sektory w regionie należy uznać energetykę i transport. Bezpośrednią konsekwencją przyjętych priorytetów będzie pogłębianie zależności gospodarki rosyjskiej oraz regionalnej od sektora energetycznego. Główne bariery rozwoju rosyjskiego Dalekiego Wschodu są powiązane z problemami systemowymi występującymi w całej Rosji, wiele barier ma charakter specyficznie lokalny. Brak jest przesłanek pozwalających przyjąć, że gospodarka Dalekiego Wschodu mogłaby w perspektywie średnio- i długoterminowej stać się konkurencyjna w stosunku do coraz szybciej rozwijających się Chin. W obecnych
uwarunkowaniach, wydaje się, że status zaplecza surowcowego państw azjatyckich to maksimum możliwości rozwojowych rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Radomska, E. (2018). Rozwój Dalekiego Wschodu w polityce Federacji Rosyjskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 97-119. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Business mission in Kuril Islands signals a New era for Russia and Japan (oprac. redakcyjne) (2017), „The Siberian Times”, 28.06, http://siberiantimes.com/business/investment/news/business-mission-in-kuril-islands-signals-a-new-era-for-russia-and-japan/, 25.09.2017.
 2. Дальний Восток примет меньше всего трудовых мигрантов (oprac. redakcyjne) (2016), TACC Дальний Восток, 18.11, https://dv.land/news/9854, 16.10.2017.
 3. Eder S. E., Huotari M. (2016), Moscow’s failed pivot to China, „Foreign Affairs”, 17.04, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-04-17/moscow-s-failed-pivot-china, 13.08.2017.
 4. Едовина T., Коростиков M. (2016), Дальний Восток испытал прилив инвесторов,„Коммерсантъ”, 02.09, https://www.kommersant.ru/doc/3080905, 13.10.2017.
 5. Эпоха B. (2016), Помогут ли китайские и украинские мигранты поднять Дальний Восток?, „Epoch Times”, 16.02: http://www.epochtimes.ru/pomogut-li-kitajskie-i-ukrainskie-migranty-podnyat-dalnij-vostok-99014490/, 12.10.2017.
 6. Free port grew (oprac. redakcyjne), East of Russia, 6.09, https://www.eastrussia.ru/en/material/svobodnyy-port-vozmuzhal/, 27.10.2017.
 7. Gabuev A. (2016), A pivot to nowhere: The realities of Russia’s Asia policies, Carnegie Moscow Centre, Carnegie Endowment for International Peace, 22.04, http://carnegie.ru/commentary/2016/04/22/pivot-tonowhere-realities-of-russia-s-asia-policy/ixfw, 28.08.2017.
 8. Głąb A. (2015), Daleki Wschód – Powolny Zachód, „Nowa Europa Wschodnia”, 8.05, http://www.new.org.pl/2251-daleki-wschod-powolny-zachod, 9.09.2017.
 9. Хорошавин A. B., Заусаев B. K. (2012), Дальний Восток России: как жить и хозяйствовать?, Chabarowsk.
 10. Inozemtsev V. (2015), Eastern gate: The feasibility of Vladivostok as a free port, Russia beyond, 20.05, https://www.rbth.com/business/2015/05/20/eastern_gate_
 11. the_feasibility_of_vladivostok_as_a_free_port_46185.html, 17.10.2017.
 12. Kaczmarski M., Kardaś Sz. (2016), „Naftowa przyjaźń”: stan i perspektywy rosyjsko-chińskiej współpracy energetycznej, Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, 17.02, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-02-17/naftowa-przyjazn-stan-i-perspektywy-rosyjskochinskiej, 23.09.2017.
 13. Karaganov S. (2016), A turn to Asia: the history of the political idea, Russia in Global Affairs, 13.01, http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/A-turn-to-Asia-the-history-of-the-political-idea-17926, 15.07.2017.
 14. Kardaś Sz. (2017), Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, nr 65.
 15. Kashin V. (2016), Industrial cooperation: Path to confluence of Russian and Chinese economies, Valdai Papers, no 4 (44), http://valdaiclub.com/upload/iblock/92a /92a3deb0f5048aca661f0c2244cff5dd.pdf, 17.10.2017.
 16. Kozłowski S. (2017), Zwrot ku Azji – wizja i strategia polityki Federacji Rosyjskiej, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1 (12).
 17. Крючкова Е. (2017), Гектар на всю страну, „Коммерсантъ”, 2.02, https://www.kommersant.ru/doc/3207549, 24.10.2017.
 18. Kryuchkova Y., Sapozhnikov O., Yedovina T. (2016), Russian Far East witnesses an investment boom – officials, Russia Beyond, 8.05, https://www.rbth.com/business/2016/05/06/russian-far-east-witnesses-an-investment-boom-
 19. officials_590989, 30.10.2017.
 20. Kuchins A. C. (2012), Russia Hosting the APEC Summit in Vladivostok: Putin’s “Tilt to Asia”, Center for Strategic & International Studies, 5.09, https://www.csis.org/analysis/russia-hosting-apec-summit-vladivostok-putins-tilt-asia,
 21. 09.2017.
 22. Lubina M. (2014), Niedźwiedź w cieniu smoka, Rosja–Chiny 1991–2014, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 23. Malle S. (2017), Russia and China in the 21st century. Moving towards cooperative behaviour, „Journal of Eurasian Studies”, nr 8.
 24. Mankoff J. (2015), Russia`s Asia Pivot: Confrontation or Cooperation?, Center for Strategic & International Studies, 2.02: https://www.csis.org/analysis/russia%E2%80%99s-asia-pivot-confrontation-or-cooperation, 20.07.2017.
 25. Минакир П. А. (2012), О концепции долгосрочного развития экономики макрорегиона Дальний Восток, Пространственная Экономика”, nr 1.
 26. Pietrasiak M. (2017), Problem autonomii regionów Rosji w sferze aktywności międzynarodowej na przykładzie rosyjskiego Dalekiego Wschodu, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 1 (12).
 27. Попов A. (2013), Нацпроект XXI века, Эксперт Online, 13.12, http://expert.ru/2013/12/13/natsproekt-xxi-veka/, 14.09.2017.
 28. Прокапало О. М., Исаев А. Г., Мазитова М. Г. (2016), Экономическая конъюнктура в Дальневосточном федеральном округе в 2015 г., „Пространственная
 29. экономика”, nr 2.
 30. Rokita Z., Kardaś Sz. (2017), Dryfująca część Rosji, „Nowa Europa Wschodnia”, 25.08, http://www.new.org.pl/5583-dryfujaca-czesc-rosji, 2.11.2017.
 31. Russia plans to develop disputed Kuril Islands (oprac. redakcyjne) (2015), „China Daily”, 24.07, http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-0/24/content_21395338.htm, 12.10.2017.
 32. Shimotomai N. (2017), Results of Putin-Abe Summit Meeting, Valdai – Discussion Club, 28.04, http://valdaiclub.com/a/highlights/results-of-putin-abe-summit-meeting/, 27.08.2017.
 33. Tselichtchev I. (2017), Chinese in the Russian Far East: a geopolitical time bomb?, „South China Morning Post”, 8.07, http://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2100228/chinese-russian-far-east-geopolitical-time-bomb, 10.10.2017.
 34. Transport & logistics in Far East Russia: freight volumes on the rise (oprac. redakcyjne) (2017), „ITE Transport&Logistics”, 24.03, http://www.transport-exhibitions.com/Market-Insights/Russia/Transport-logistics-Far-East-Russia-freight-rises, 17.10.2017.
 35. Ustawa o terytoriach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego z dn. 29.12.2014, http://kremlin.ru/acts/bank/39279, 12.08.2017.
 36. Ustawa o Wolnym porcie Władywostok z dn. 13.07.2015, http://rg.ru/2015/07/15/fz-212-dok.html, 14.08.2017.
 37. W Rosji weszła w życie ustawa o darmowym przydziale dalekowschodnich ziem(oprac. redakcyjne), „Sputnik Polska”, 1.06, https://pl.sputniknews.com/swiat/201606012990404-daleki-wschod-hektar/, 5.10.2017.
 38. Журавская Т. Н. (2016), Миграция из стран СНГ в Амурскую область в контексте синтетической теории, Пространственная Экономика, nr 3, http://spatial-economics.com/images/spatial-econimics/3_2016/SE.2016.3.105-132.Zhuravskaya.pdf, 23.09.2017.