Nr 1 (2018)

Artykuły

Andrzej Jakubowski
5-22
Uwarunkowania konfliktów etnopolitycznych w państwach wielonarodowościowych
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.1
PDF
Jolanta Eliza Żółtowska
23-42
Układy wielkościowe największych ośrodków miejskich w państwach położonych na pomoście bałtycko-czarnomorskim
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.2
PDF
Adam R. Bartnicki
43-60
Borys Jelcyn jako przywódca polityczny
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.3
PDF
Marek Tyrała
61-78
Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.4
PDF
Małgorzata Adamik-Szysiak
79-96
Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na łamach prasy ogólnopolskiej – studium przypadku „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.5
PDF
Ewa Radomska
97-119
Rozwój Dalekiego Wschodu w polityce Federacji Rosyjskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.6
PDF
Michał Pierzgalski
121-139
Odkrywanie fałszerstw wyborczych a „prawo” Benforda
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.7
PDF
Remigiusz Rosicki
142-165
Rynek energii elektrycznej w Polsce. Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i prognozy cen energii elektrycznej
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.8
PDF
Przemysław Pluciński
167-184
Poglądy gospodarcze Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.9
PDF
Krzysztof Kasianiuk
185-206
Czas w demokratycznym systemie parlamentarnym. Przypadek Sejmu RP w latach 1989–2015
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.10
PDF