Poglądy gospodarcze Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
PDF

Słowa kluczowe

doktryny ekonomiczne
ruchy społeczne
anarchizm
transformacja ustrojowa
sfera publiczna

Jak cytować

Pluciński, P. (2018). Poglądy gospodarcze Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 167–184. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.9

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę poglądów ekonomicznych rozwijanych w ramach Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, ruchu społecznego aktywnie działającego w Polsce w latach 80. i 90. XX wieku. Skupia się przede wszystkim na polemice RSA z liberalizmem oraz krytyce liberalnej transformacji ustrojowej roku 1989. Rekonstruowane tu poglądy stały się istotnym składnikiem dziedzictwa polskich, antysystemowych ruchów społecznych, jak również elementem odradzającej się sfery publicznej.
https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.9
PDF

Bibliografia

Biegasiewicz P. (2007), Pojęcie „rewolucji liberalnej” w myśli politycznej gdańskich liberałów, w: O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej, red. K. Brzechczyn, M. Nowak, Poznań 2007.

Chesters Graeme (2012), Social Movements and the Ethics of Knowledge Production, „Social Movement Studies”, vol. 11, nr 2.

Chumiński J. (2012), The Act of Securing the Socialist Discipline of Labour. A Contribution to the Totalitarianization of Social Life in Poland, “Studia Historiae Oeconomicae”, vol. 30.

Cox Laurence (2014), Movements making knowledge: a new wave of inspiration for sociology, „Sociology”, vol. 48, nr 5.

Homek. Pismo ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990 (2013), red. G. Berendt, K. Brzechczyn, Z. Stybel, J. Waluszko, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk.

Jelonek A. W., Tyszka K. (2001), Koncepcje rozwoju społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Kamosiński S. (2012), Realization of Labour in the Polish People’s Republic, „Studia Historiae Oeconomicae”, vol. 30.

Kaniowski A. M. (2003), Polska sfera nie-publiczna, „Krytyka Polityczna”, nr 3.

Kluge A., Negt O. (1993), Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Kowalik T. (2009), www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.

Kozyr-Kowalski S. (2002), Własność, w: Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kozyr-Kowalski S. (1997), Zasady socjologicznej analizy własności, w: Krytyka rozumu socjologicznego, red. St. Kozyr-Kowalski, A. Przestalski, J. Włodarek, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Litwińska M. (2015), WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985–1989, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.

Luszniewicz J. (2008), Ewolucja koncepcji ekonomicznych liberałów gdańskich na łamach „Przeglądu Politycznego” w latach 1983–1989 (na tle ogólnopolskim), „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 2 (13).

Luty W. (2008), Kapitalizm ludowy w Polsce. Studium przypadków, w: Zróżnicowanie społeczne w teorii i empirii, red. R. Suchocka, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.

Modzelewski K. (2000), Pacyfizm. Wzory i naśladowcy, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Ruch Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1991 (2009), Oficyna Bractwa Trojka, Poznań.

Shukaitis S., Graeber D., Biddle E. (red.) (2007), Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorization, AK Press, Oakland–Edinburgh–West Virginia.

Skidelsky R. (2012), Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Tittenbrun J. (1992), Upadek socjalizmu realnego w Polsce, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Tittenbrun J. (2012), Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.