Przesłanki stabilności demokracji - legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym

Main Article Content

Beata Pająk-Patkowska

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie procesu legitymizowania systemu demokratycznego na poziomie obywateli - ich postaw i zachowań, w kontekście przemian, jakie zachodzą w bardziej zaawansowanych w procesie demokratyzacji niż Polska, krajów. Punktem wyjścia jest teoria J. J. Linza, wskazująca na zależności pomiędzy stabilnością systemu a legitymizacją. Dalej omawiane są liczne badania dotyczące przejawów legitymizacji systemu na poziomie indywidualnym w Polsce oraz krajach Zachodniej Europy oraz sprawdzana jest hipoteza dotycząca zależności pomiędzy przemianami aktywności politycznej (w tym wzrostem aktywności typu niekonwencjonalnego) a stopniem legitymizacji systemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pająk-Patkowska, B. (2019). Przesłanki stabilności demokracji - legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 83-97. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Blais A. (2010), Frekwencja wyborcza, w: Zachowania polityczne 2, red. R. J. Dalton, H. D. Klingemann, PWN, Warszawa.
 2. Cześnik M. (2004), Uczestnictwo wyborcze, stosunek do demokracji, legitymizacja władzy. Przypadek Polski, w: Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 3. Cześnik M. (2006), Voter Turnout andDemocratic Legitimacy in Central Eastern Europe, „Polish Sociological Review”, nr 4/156.
 4. Cześnik M. (2008), Partycypacja wyborcza Polaków, Wydawnictwo ISP, Warszawa.
 5. Cześnik M., Grzelak P., Kotnarowski M. (2010), Niestabilność uczestnictwa wyborczego w Polsce, w: Niestabilność wyborcza w Polsce, red. M. Cześnik, Wydawnictwo ISP, Warszawa.
 6. Dalton R. (2004), Democratic challenges, democratic choices, Oxford University Press, Oxford.
 7. Domański H., Słomczyński K. M. (2011), Pozycja społeczna a poparcie dla systemu społeczno-ekonomicznego, w: Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach, red. A. Rychard, H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 8. Inglehart R., Catterberg G. (2002), Trends in Political Action: The Developmental Trend and the Post-Honeymoon Decline, www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_514.
 9. Kalinowska B. (2009), Stosunek Polaków do Polityki i polityków w świetle sondaży i badań własnych, w: Polityka i politycy. Diagnozy - oceny - doświadczenia, red. J. Miluska, Poznań.
 10. Klingemann H. D., Fuchs D. (red.) (1995), Citizens and the state, Oxford University Press, Oxford.
 11. Komunikat z badań CBOS, Nadal nieprzekonani - Polacy o podwyższeniu wieku emerytalnego, kwiecień 2012.
 12. Komunikat z badań CBOS, Nastroje społeczne w maju, maj 2012.
 13. Komunikat z badań CBOS, Oceny instytucji publicznych, wrzesień 2014.
 14. Komunikat z badań CBOS, Oceny wybranych instytucji publicznych, maj 2012.
 15. Komunikat z badań CBOS, Opinia publiczna o Acta, marzec 2012.
 16. Komunikat z badań CBOS, Opinie o demokracji, październik 2011.
 17. Komunikat z badań CBOS, Opinie o demokracji, wrzesień 2014.
 18. Komunikat z badań CBOS, Polacy o demokracji, wrzesień 2013.
 19. Komunikat z badań CBOS, Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny, maj 2010.
 20. Komunikat z badań CBOS, Stosunek do demokracji i jego praktyczne konsekwencje, lipiec 2014.
 21. Komunikat z badań CBOS, Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, luty 2014.
 22. Kostadiova T. (2003), Voter turnout dynamics in post-Communist Europe, „European Journal of Political Research”, nr 42.
 23. Krzemiński A. (2011), Wkurzeni, „Polityka”, nr 7 z 12 lutego.
 24. Linz J. J. (1998), Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, w: Władza i społeczeństwo 2, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 25. Marczewska-Rytko M. (2001), Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 26. Marti U. (2010), Niedotrzymana obietnica demokracji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 27. McManus-Czubinska C., Miller W. L. (2004), Kiedy frekwencja wyborcza ma znaczenie, w: Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 28. Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 29. Norris P. (1999), Introduction. The growth o f critical citizens, w: P. Norris, Critical Citizens: Global Support fo r Democratic Government, Oxford University Press, Oxford.
 30. Norris P. (2002), Democratic Phoenix. Agencies, Repertoires, & Targets o f Political Activism, wystąpienie zaprezentowane na konferencji organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologii Politycznej, Boston 29 VIII-1IX 2002.
 31. Norris P. (2004), Critical citizens, Oxford University Press, Oxford.
 32. Pająk B. (2007), Koncepcje obywatelstwa według młodych Polaków, w: Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim, red. L. Kacprzak, D. Mierzejewski, Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła.
 33. Pająk B. (2008), Demokracja polska i niemiecka. Tradycja, teraźniejszość, perspektywy, Wydawnictwo WNPiD, Poznań.
 34. Raciborski J. (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, PWN, Warszawa.
 35. Ranciere J. (2008), Nienawiść do demokracji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 36. Rosanvallon P. (2011), Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 37. Rucht D. (2010), Rosnące znaczenie polityki protestu, w: Zachowania polityczne 2, red. R. J. Dalton, H. D. Klingemann, PWN, Warszawa.
 38. Scarrow S. E. (2010), Aktywność polityczna i członkostwo partyjne, w: Zachowania polityczne 2, red. R. Dalton, H. D. Klingemann, PWN, Warszawa.
 39. Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys Psychologii politycznej, GWP, Gdańsk.
 40. Sobkowiak L. (2000), Delegitymizacja polityczna, w: Studia z teorii Polityki, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 41. Sokół W. (1997), Legitymizacja systemów politycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 42. Szawiel T. (2008), Kryzys demokracji a poparcie systemu demokratycznego w Polsce, w: Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 43. Szostkiewicz A. (2007), Frekwencja wyborcza. Mus nie dla nas, „Polityka”, 9 października.
 44. Zielińska A. (2004), Koncepcje obywatelstwa i planowana przez nastolatków aktywność w sferze publicznej, w: Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, red. R. Dolata, K. Koseła, A. Wiłkomirska, A. Zielińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 45. Zielińska A. (2008), Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno- demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.