Nr 1 (2015)

Artykuły

Wojciech Tomasz Modzelewski
5-24
Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.1
PDF
Marek Żmigrodzki, Jerzy Szukalski
25-50
Pozycja ustrojowa Parlamentu Gruzji w latach 1990–2013
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.2
PDF
Remigiusz Rosicki
51-62
Polityka energetyczna Polski do 2050 r. - analiza krytyczna
https://doi.org/10.14746/sp.2015.1.3
PDF
Przemysław Żukiewicz, Rafał Zimny
63-82
Tragedia smoleńska i jej znaczenie dla komunikacji politycznej w Polsce po 10 kwietnia 2010 roku (ze szczególnym uwzględnieniem incydentów politycznych mających miejsce przed Pałacem Prezydenckim)
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.4
PDF
Beata Pająk-Patkowska
83-97
Przesłanki stabilności demokracji - legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.5
PDF
Bartosz Hordecki
99-124
Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część II)
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.6
PDF
Jędrzej Skrzypczak
125-142
Elektroniczne systemy antyplagiatowe jako narzędzie wykrywania przypadków plagiatu w pracach studentów i pracowników naukowych
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.7
PDF
Paweł Antkowiak, Łukasz Scheffs
143-159
Nowy wymiar przywództwa politycznego: w poszukiwaniu perspektywy do badań personalizacji polityki na poziomie lokalnym
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.8
PDF
Klaudia Gołębiowska
161-176
Uwarunkowania polityki integracyjnej wobec muzułmanów w Szwecji
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.9
PDF
Magdalena Greficz
177-190
Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.10
PDF
Sylwia Górzna
191-203
Polityczny oddźwięk Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate
https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.11
PDF