Polityka energetyczna Polski do 2050 r. - analiza krytyczna

Main Article Content

Remigiusz Rosicki

Abstrakt

Tekst przedstawia analizę polityki energetycznej Polski zarówno w wymiarze instytucjonalno-normatywnym (policy), jak i w wymiarze szerszych działań politycznych (politics). W związku z próbą analizy dokumentów o charakterze planistycznym przygotowywanych przez Ministra Gospodarki (tzw. “polityka energetyczna państwa”) punktem wyjścia sąkwestie prawne wynikające z Ustawy prawo energetyczne. W tekście przedstawione zostały w ogólnym zarysie główne założenia Polityki energetycznej do 2030 r i niekompletnego jeszcze w 2015 r. Projektu Polityki energetycznej do 2050 r. Ujęcie instytucjonalno-normatywne zostało wzbogacone analizą wybranych problemów mających znaczenie dla kierunków polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ponadto w tekście podjęto się odpowiedzi na następujące pytania: (1) W jakim zakresie status prawny dokumentu “polityka energetyczna państwa” wpływa na niski poziom realizacji założeń celów strategicznych w energetyce?, (2) W jakim zakresie brak faktycznej odpowiedzialności podmiotów politycznych wpływa na brak realizacji celów strategicznych “polityki energetycznej państwa”?, (3) Jakie działania należy podjąć w celu prowadzenia spójnej i efektywnej polityki energetycznej w Polsce?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosicki, R. (2019). Polityka energetyczna Polski do 2050 r. - analiza krytyczna. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 51-62. https://doi.org/10.14746/sp.2015.1.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Act of 10 April 1997, The Energy Law (Journal of Laws 1997, No. 54, item 348, as amended).
 2. Czarnecka M., Ogłódek T. (2007), The Energy Law. Commentary, Branta, Bydgoszcz- Katowice.
 3. Domagała M. (2008), The Energy Security. Its administrative and legal aspects, KUL, Lublin.
 4. Dudała J. (2015), Bituminous Coal Brought to a Deadlock, http://gornictwo.wnp.pl/wegiel-kamienny-pod-sciana,240965_1_0_3.html, 5.01.2015.
 5. Elżanowski F. (2008), The Energy Law. Legal instruments o f its implementation, LexisNexix, Warsaw.
 6. Exploration, Extraction and Management o f shale gas (2013), NIK (the Supreme Audit Office), Warsaw.
 7. Flakowicz M. (2014), Biomass Revolution (Agencja Rynku Energii - the Energy Market Agency), http://e-czytelnia.abrys.pl/czysta-energia/2013-8-702/edukacja-8107/biomasowa-rewolucja-16616,5.01.2015.
 8. Gadomski W. (2014), The Shale Gas Tragicomedy ofTusk’s Government, http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,15388977,Lupkowa_tragikomedia_rzadu_Donalda_Tuska.html, 4.01.2015.
 9. Gawlikowska-Fyk A. (2014), New Climate and Energy Package fo r 2030, “Bulletin PISM”, no. 8.
 10. Kaproń H., Pałecki Z. (2013), Situations and Trends in the Development o f the Polish Electrical Energy Sector, in: Financing the Development o f Power Sources in the National Electrical Energy System, ed. A. Paździor, CeDeWu, Warsaw.
 11. Kasztelewicz Z., Kozioł K. (2007), The Extraction Potential o f the Lignite Sector in Poland after theyear 2025, “The Energy Policy”, vol. 10.
 12. PawełczykM., PikiewiczB. (2012), The Energy Policy, in: The Energy Law. Commentary, eds. M. Pawełczyk, Iuris, Poznań.
 13. Project: The Energy Policy o f Poland till 2050 (2014), the Ministry of Economy, Warsaw.
 14. Rosicki R. (2010), Restrictions on the Economic Activity in the Energy Sector. A Legal and Institutional Analysis, “A Review of Internal Security”, no. 3.
 15. Rosicki R. (2014), Assessment o f Shale Gas Potential in Poland (2014), http://www.jdsupra.com/legalnews/assessment-of-shale-gas-potential-in-pol-79130/, 3.01.2015.
 16. Szafrański A. (2014), The Energy Law. Values and Implementation Instruments, C. H. Beck, Warsaw.
 17. Tajduś A., Czaja P., Kasztelewicz Z. (2010), The Present Situation and the Development Strategy in the Sector o f Lignite in the First Half o f the 21s Century in Poland, “Mining and Geology”, vol. 5.
 18. TGE (Polish Power Exchange) Expects that Big Western Companies Will Enter the Polish Gas Exchange (2014), http://www.pb.pl/3782414,24820,tge-spodziewa-sie-wejscia-duzych-zachodnich-firm-na-polska-gielde-gazu, 14.07.2014.
 19. The Energy Laws Package (2012), http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Pakiet+ustaw+energetycznych, 4.01.2015.
 20. The Energy Policy o f Poland till 2030 (2009), the Ministry of Economy, Warsaw. PAP (Polish Press Agency), 23.12.2014.
 21. The Gas and Electricity Market - as o f 31 March 2014. The Association o f Energy Trading (TOE) Report (2014), TOE, Warsaw.
 22. The Investment Plans o f the Manufacturers in the Period 2014-2028 (2014), “The Bulletin of the Energy Regulatory Office”, no. 4.
 23. The President o f ERO Activity Report in 2013 (2014), “The Energy Regulatory Office Bulletin”, no. 2.
 24. The Quantity o f the Electrical Energy Generated by the Renewable Energy Sources in the Period 2005-2014 Proved by the Certificates o f Origin (2014), The Energy Regulatory Office, Warsaw.
 25. Waligórski M. A. (2008), The State ’s Energy Policy as the Sector ’s Administrative Policy, “The Energy Regulatory Office Bulletin”, no. 4.