Uwarunkowania polityki integracyjnej wobec muzułmanów w Szwecji

Main Article Content

Klaudia Gołębiowska

Abstrakt

Po drugiej wojnie światowej, państwa europejskie zaczęły być atrakcyjnymi celami migracji, otwierając swoje granice aby odbudować zniszczone gospodarki. Imigranci często nie byli w stanie zabrać ze sobą swojego dobytku materialnego. Zawsze jednak zabierały swój „dobytek kulturowy’’, na który składały się nie tylko wyuczone sposoby zachowania się i porozumiewania z innymi, ale także tradycje, przekonania i wierzenia religijne. Ich przybycie do Europy Zachodniej sprawiło, że zamieszkujące je społeczeństwa stały się nie tylko bardziej wielokulturowe, ale również bardziej wieloreligijne. Celem artykułu jest zbadanie polityki integracyjnej wobec mniejszości muzułmańskiej w Szwecji oraz jej uwarunkowań, aby określić wskazówki dla kreatorów analizowanej polityki w innych państwach (także i w Polsce) oraz określić płaszczyzny, na których dochodzi do antagonizmów w społeczeństwie. Polityka integracyjna jest istotnym i nieodłącznym elementem składowym polityki migracyjnej i stanowi aktualne wyzwanie dla wielu państw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gołębiowska, K. (2019). Uwarunkowania polityki integracyjnej wobec muzułmanów w Szwecji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 161-176. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Act on Swedish Citizenship z 22.05.2008, Government Offices of Sweden, Regeringskanskiert, http://www.government.se, 20.08.2014.
 2. Annual report on international religious freedom (2002), http://www.access.gpo.gov, 20.08.2014.
 3. Anwar M., Blaschke J., Sander L. (2013), State Policies Towards Muslim Minorities. Sweden, Great Britain and Germany, Berlin.
 4. Balicki J. (2010), Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Warszawa.
 5. Banaś M. (2010), Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków.
 6. Banaś M. (2009), Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki model polityki integracyjnej, http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl, 15.08.2014.
 7. Budyta-Budzyńska M., Adaptacja, integracja, asymilacja - próba ujęcia teoretycznego, http://migracje.civitas.edu.pl, 15.08.2014.
 8. Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.
 9. Czarnecki M., Skandal w Szwecji. Ksenofobiczną witrynę Avpixlat sponsorowali lekarze, naukowcy i biznesmeni, “Gazeta Wyborcza”, 24.10.2013, http://www.wyborcza.pl, 20.08.2014.
 10. Fagotto M., Cold comfort: the Syrian refugees trying to make a new life in Sweden, “The Guardian”, 29.04.2014, http://www.theguardian.com, 8.08.2014.
 11. Gee O., Sweden is getting more used to immigrants, “The Local”, 16.05.2014, http://www.thelocal.se, 8.08.2014.
 12. Gordon M. (1964), Assimilation in American Life. The role o f race, Religion and National Origins, New York.
 13. Hirch W. (1943), Assimilation as a concept and as aprocess, “Social Forces”, vol. 21, no. 1.
 14. Kicinger A. (2/2005), Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigrantów, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, www.cefmr.pan.pl, 15.08.2014.
 15. Koryś I. (2003), Integracja imigrantów a asymilacja, segregacja i marginalizacja - słowniczek podstawowych pojęć, IOM, Warszawa, http://www.iom.pl, 20.08.2014.
 16. Larsson G. (2007), Muslims in EU: cities report. Preliminary research report and literaturę survey 2007, Open SocietyInstitute and Advocacy Program, http://www.arcre.org, 30.08.2014.
 17. Larsson G., Sander A. (2007), Islam and Muslims in Sweden. Integration or Fragmentation? A contextual study, Berlin.
 18. Larsson G. (2009), Islam in the Nordic and Baltic Countries, New York.
 19. Muciek E. (2009), Wielokulturowość w Szwecji - Projekt polityczny i praktyka społeczna, Teka Komisji Politologiocznej i Stosunków Międzynarodowych - OL PAN, http://www.pan-ol.lublin.pl, 10.08.2014.
 20. Nowak W. (2011), Nordycki model "welfare state” w realiach XXI wieku, Poznań.
 21. Okólski M., Kaczmarczyk P. (2007), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji Moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, http://mighealth.net, 15.08.2014.
 22. Orange R., Topping A. (2014), FGM specialist calls fo r gynaecological checks fo r all girls in Sweden, “The Guardian”, 27.06.2014, http://www.theguardian.com, 20.08.2014.
 23. Pędziwiatr K. (2007), Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków.
 24. Relacje Państwo-Kościół w Szwecji, Instytut Spraw Publicznych, http:// www.isp.org.pl/, 20.01.2014.
 25. Samsel-Chojnacka M. (2013), Folkhemmet, utracony mit raju solidarności społecznej, BLIZAnr 4 (17), http://www.bliza.net, 30.08.2014.
 26. Sverige den basta islamiska staten, “Skanska Dagbladet”, 17.08.2013, http://www.skanskan.se, 20.08.2014.
 27. Tornkvist A., Syrians boost Stockholm population growth, “The Local”, 7.11.2013, http://www.thelocal.se, 8.08.2014.
 28. Triandafyllidou A. (2010), Muslims in 21st Century Europe. Structural and cultural perspectives, New York.
 29. Włoch R. (2011), Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa.