Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie przypadającym po Euromajdanie

Main Article Content

Pawel Pietnoczka

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie prób reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy podejmowanych w okresie przypadającym po Euromajdanie. Analizie zostały poddane rozwiązania prawne zawarte w zarejestrowanych i poddanych pod głosowanie w parlamencie projektach ordynacji wyborczych. Przybliżono także stanowisko poszczególnych sił politycznych wobec potrzeby reformy systemu wyborczego, na co pozwoliła analiza programów wyborczych, zapisów umowy koalicyjnej zawartej w RN VIII kadencji, jak również wyników głosowania nad poszczególnymi projektami ustaw w parlamencie. Ponadto uwaga została skupiona na wynikach badań opinii publicznej, pozwalających ukazać, który z wariantów systemu wyborczego jest najbardziej pożądany przez ukraińskie społeczeństwo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietnoczka, P. (2019). Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie przypadającym po Euromajdanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 73-94. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Pawel Pietnoczka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

doktor nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Europy Wschodniej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe koncentruje na przemianach społeczno-politycznych zachodzących w Europie Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Autor publikacji: Partie polityczne w niepodległej Ukrainie 1991–2007 (Olsztyn 2014).

Bibliografia

 1. Baluk W. (2006), Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 2. Herbut R. (2003), System wyborczy, w: Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
 3. Michalak B. (2013), Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 4. Michalak B., Sokala A. (2010), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 5. Pietnoczka P (2013), Wpływ ewolucji prawa wyborczego na zmiany zachodzące na scenie politycznej Ukrainy, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 22.
 6. Pietnoczka P (2014a), Elekcja parlamentarna 2012 roku na Ukrainie, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr V/1.
 7. Pietnoczka P (2014b), Partie polityczne w niepodległej Ukrainie 1991-2007, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 8. Sokół W. (2007), Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 9. Sokół W. (2008), Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej, w: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Sokół W. (2015), Polityka reform wyborczych na Ukrainie w latach 1990-2014, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, nr 2.
 11. Sokół W. (2011), Ewolucja systemów wyborczych na Ukrainie, w: Dylematy rozwoju Ukrainy, red. L. Hurska-Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Żukowski A. (1999), Systemy wyborcze: wprowadzenie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
 13. Żukowski A. (2005) Wybory, w: Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
 14. Альтернативні законопроекти (2017), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63088, 1.10.2018.
 15. Виборча реформа: що треба змінити?, 19.10.2017, „Українська правда”, http://vybory.pravda.com.ua/articles/2017/10/19/7149484/, 15.09.2018.
 16. Жити по-новому! Передвиборна програма кандидата на пост ПрезидентаУкраїни Петра Порошенка (2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001, 15.09.2018.
 17. За півроку до виборів: рейтинги кандидатів і партій, мотивації вибору,очікування громадян (2018), https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viborivreytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan,2.10.2018.
 18. Закон України про вибори народних депутатів України від 11 листопада 2011 р.,ВВР 2012, № 10–11, ст. 73.
 19. Закон України про вибори народних депутатів України від 18 листопада 1993 р.,ВВР 1993, № 48, ст. 455.
 20. Закон України про місцеві вибори від 14 липня 2015 р., ВВР 2015, № 37–38,ст. 366.
 21. Міланова Я. (2017a), Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект провибори, 7.11.2017, „Українська правда”, https://www.pravda.com.ua/news/2017/11/7/7160958/, 28.09.2018.
 22. Міланова Я. (2017b), Депутати провалили голосування за проекти законів провибори, 19.10.2017, „Українська правда”, https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/19/7159008/, 17.09.2018.
 23. Народні депутати хочуть повністю запровадити мажоритарну виборчусистему до парламенту, https://www.oporaua.org/novyny/45147-narodnideputaty-khochut-zaprovadyty-povnistiu-mazhorytarnu-vyborchu-systemudo-parlamentu, 26.09.2018.
 24. Пердвиборча програма кандидата на пост Президента України КлименкаОлександра Івановича (2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001, 15.09.2018.
 25. Передвиборна програма «Всеукраїнського об’єднання Батьківщина» (2014),http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?PT001F01=910&pf7171=149, 17.09.2018.
 26. Передвиборна програма на пост Президента України Тігіпка Сергія Леонідо-вича (2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001, 17.09.2018.
 27. Передвиборна програма Партії «Блок Петра Порошенка» (2014) http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?PT001F01=910&pf7171=202, 17.09.2018.
 28. Передвиборна програма Політичної партії „Блок лівих сил України” (2014),http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pt001f01=910&pf7171=198, 15.09.2018.
 29. Передвиборна програма політичної партії Конгрес українських націоналістів(2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pt001f01=910&pf7171=207, 17.09.2018.
 30. Передвиборча програма кандидата в Президенти України Олега Тягнибока(2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001, 15.09.2018.
 31. Позачергові вибори в Верховну раду 2014. Програма Радикальної партіїОлега Ляшка (2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?PT001F01=910&pf7171=144, 17.09.2018.
 32. Поіменне голосування про проект Виборчого кодексу України (№ 3112-1) – заоснову (2017a), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15332, 29.09.2018.
 33. Поіменне голосування про проект Виборчого кодексу України (№ 3112) – заоснову (2017b), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15333, 29.09.2018.
 34. Поіменне голосування про проект Закону про вибори народних депутатівУкраїни (№ 1068) – за основу (2017c), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15116, 28.09.2018.
 35. Поіменне голосування про проект Закону про вибори народних депутатівУкраїни (за відкритими списками) (№ 1068-1) – за основу (2017d), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15117, 28.09.2018.
 36. Поіменне голосування про проект Закону про вибори народних депутатівУкраїни (№ 1068-2) – за основу (2017e), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15118, 28.09.2018.
 37. Політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції (Ре-зультати соціологічного дослідження) (2017), „Національна безпекаі оборона”, № 3–4 (171–172).
 38. Пояснювальна записка до проекту Виборчого кодексу України (2015a), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56490, 27.09.2018.
 39. Пояснювальна записка до проекту Виборчого кодексу України (2015b), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671, 17.09.2018.
 40. Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про вибори народнихдепутатів України” (2014a), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52481, 26.09.2018.
 41. Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про вибори народнихдепутатів України (за відкритими партійними списками)” (2014b),http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52598, 26.09.2018.
 42. Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про вибори народнихдепутатів України” (2014c), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52880, 27.09.2018.
 43. Програма кандидата в Президенти України Симоненка Петра Миколайовича„Від України для олігархів – до України для народу!” (2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001, 15.09.2018.
 44. Програма кандидата на пост Президента України Цушка Василя Петровича(2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001, 15.09.2018.
 45. Проект Виборчого кодексу України № 3112 від 16 вересня 2015 р. (2015a), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56490, 28.09.2018.
 46. Проект Виборчого кодексу України № 3112-1 від 2 жовтня 2015 р. (2015b),http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671, 28.09.2018.
 47. Проект Закону про вибори народних депутатів України (за відкритимипартійними списками) № 1068-1 від 2 грудня 2014 р. (2014a), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52598.
 48. Проект Закону про вибори народних депутатів України (за мажоритарноюсистемою) № 7366 від 6 грудня 2017 (2017b), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63088, 1.10.2018.
 49. Проект Закону про вибори народних депутатів України № 1068 від 27 лис-топада 2014 р., (2014c), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52481, 26.09.2018.
 50. Проект Закону про вибори народних депутатів України № 1068-2 від 11 груд-ня 2014 р. (2014d), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52880, 26.09.2018.
 51. Резолюція 1755 Парламентської Асамблеї Ради Європи „Функціонування демо-кратичних інституцій в Україні” від 4 жовтня 2010 р. (2010), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a19, 15.09.2018.
 52. Романюк Р., Компроміс або смерть. Чи може влада виконати вимоги протестів,18.10.2018, „Українська правда”, https://www.pravda.com.ua/articles/2017/10/18/7158854/, 29.09.2018.
 53. Угода про коаліцію депутатських фракцій „Європейська Україна” (2014),Верховна Рада восьмого скликання.
 54. Українська перемога. Програма докорінних змін (2014), http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pt001f01=910&pf7171=155, 17.09.2018.