Nr 1 (2019)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Kinga Wojtas
5-27
Partie mniejszości węgierskiej na Słowacji w latach 1989–1998. Aktorzy, elity, wyborcy
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.1
PDF
Krzysztof Hajder, Maciej Górny
29-40
Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.2
PDF
Agata Domachowska
41-58
Kształtowanie relacji państwo–diaspora: przykład czarnogórski
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.3
PDF
Rafał Czachór
59-72
Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecny
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.4
PDF
Pawel Pietnoczka
73-94
Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie przypadającym po Euromajdanie
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.5
PDF
Piotr Długosz
95-121
Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.6
PDF
Marta Götz, Bartłomiej E. Nowak, Witold M. Orłowski
123-154
Polska w strefie euro? Trzy scenariusze i ich prawdopodobne konsekwencje ogólnoekonomiczne
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.7
PDF
Jan Rymarczyk
155-170
Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.8
PDF
Agnieszka Szpak
171-192
Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe - relacje między nimi
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.9
PDF (English)
Maciej Bachryj-Krzywaźnia
193-210
Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.10
PDF