Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Main Article Content

Jan Rymarczyk

Abstrakt

Najważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. W fazie startu wykorzystują one zwykle środki własne, rodziny i przyjaciół. Następnie zaś sięgają one po kre­dyt bankowy, którego otrzymanie jest trudne ze względu na brak historii finansowej, gwarancji i ekonomiczną ich słabość. Nieliczne mogą korzystać z grantów rządowych i wsparcia międzynarodowych organizacji (np. Unii Europejskiej). Pomocnymi mogą być alternatywne źródła finansowania takie jak venture capital, mezzanine, crowdfunding, emisja obligacji oraz publiczna emisja akcji (Initial Public Offering: IPO). Ten ostatnio wymieniony sposób finansowania może przynieść znaczne korzy­ści dla MŚP; umocnić ich pozycję rynkową i umożliwić ekonomiczną ekspansję, ale związany jest z wieloma barierami. Do najważniejszych należą trudność spełnienia kryteriów notowania na giełdzie lub specjalnych platformach, nawet jeśli są one ła­godniejsze niż dla dużych firm, wysokie koszty, brak wiedzy o rynku kapitałowym i niska płynność akcji MŚP. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez rządy, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz interesariuszy działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia tych barier.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rymarczyk, J. (2019). Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 155-170. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jan Rymarczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

jest wykładowcą Poznańskiej Szkoły Bankowej. Prowadzi badania naukowe w zakresie biznesu międzynarodowego i jego transformacji pod wpływem rewolucji przemysłowej 4.0. Opublikował kilkanaście książek, również jako współautor, m.in. Biznes międzynarodowy (2012), Finanse biznesu międzynarodowego (2017) i około 300 prac naukowych.

Bibliografia

 1. Enhancing SME access to diversifiedfinancing instruments (2018), Discussion Paper SME Ministerial Conference 22-23 February 2018, OECD, Mexico City.
 2. Ferreia M., Mendes D., Pereia I. C. (2016), Non-bank financing of European non- financial Firms, Study raport, School of Business and Finance.
 3. Financing SMEs and enterpreneurs (2018), An OECD Scoreboard, Highghts.
 4. https://translate.googleusercontent.com/translate, 18.04.2018.
 5. Jain R. K., Shukla A. K., Singh K. (2013), SMEfinancing through iPOs-An Overview, Reserve Bank of India Occasional Papers, vol. 34, nr 1.
 6. Kaousar Nassr I., Wehinger G. (2015), Opportunities and limitations of public equity markets for SMEs, „OECD Journal: Financial Market Trends”, vol. 1, OECD.
 7. New Approaches to SME and enterpreneurship financing: broadening the range instruments (2015), OECD, Paris.
 8. Opportunities and constraints of market - basedfinancing for SMEs, OECD Report to G20 finance ministers and central bank governors, September 2015.
 9. Peterhoff D., Romeo J., Calvey P (2014), Towards better capital Market Solutions for SME Financing, Oliver Wymen.
 10. Rymarczyk J. (2017), Finanse biznesu międzynarodowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 11. Schellhase J., Woodsome J. (2017), SME and Public Equity Financing: A New Dates of SME Boards in Emerging Markets and Developing Economies, Milken Institute, Center for Financial Markets.
 12. SMEfinancing and equity markets (2017), World Federation of Exchanges.
 13. SME financing through capital markets, Final report OICU - IOSCO, FR 11/2015.
 14. Stimulating SME equity financing? Change the culture, http://oecdinsights.org/2014/12/03, 30.05.2018.