Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli

Main Article Content

Krzysztof Hajder
Maciej Górny

Abstrakt

Poziom życia obywateli poszczególnych państw świata utożsamiany jest najczęściej z wysokością produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym oraz per capita. W przestrzeni publicznej natomiast mówi się o rozwoju „społeczno-go­spodarczym” mającym mieć odbicie w powyżej wymienionych wskaźnikach gospo­darczych. Przekonanie o uniwersalności tych mierników, a także zrównywanie roz­woju społecznego z gospodarczym staje się coraz częstszą podstawą zarzutów wobec miernika PKB. Jaka jest jednak prawdziwa relacja PKB do poziomu szczęśliwości obywateli? Zagadnienie to stanowi przedmiot rozważań autorów

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hajder, K., & Górny, M. (2019). Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 29-40. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.2
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Krzysztof Hajder, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., profesor UAM w Zakładzie Polityki Ekonomiczneji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maciej Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr, absolwent studiów magisterskich na kierunku politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: socjologia religii, ekonomia i polityka społeczna.

Bibliografia

 1. Bauman Z. (2008), Sztuka Życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Coyle D. (2014), Warfare and the Invention of GDP, https://www.theglobalist.com/warfare-and-the-invention-of-gdp/, 4.07.2018.
 3. Degutis M., Urbonavlclus S., Galzutls A. (2010), Relation between GDP and life satisfaction in the European Union, „Ekonomika”, t. 89.
 4. Dickinson E. (2011), GDP: a brief history, https://foreignpolicy.com/2011/01/03/gdp-a-brief-history/, 4.07.2018.
 5. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 8.07.2018.
 6. Keyser H. (2015), The Happiest Countries According to the 2015 World Happiness Report, http://mentalfloss.com/article/63409/happiest-countries-according-2015-world-happiness-report, 6.07.2018.
 7. Krok E. (2016), Metody pomiaru szczęścia i jego zależność od dochodów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 286.
 8. Kuznets S. (1934), National Income, 1929-1932, https://fraser.stlouisfed.org/content/?title_id=971&filepath=/files/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf, 4.07.2018.
 9. Lepenies P. (2016), The Power of a Single Number. A Political History of GDP, Columbia University Press, New York-Chichester-West Sussex.
 10. Myson-Byrska J. (2017), Konsumpcjonizm jako błąd mentalny, „Logos i Ethos”, nr 45.
 11. People and corruption: Europe and Central Asia 2016, Transparency International, https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016, 8.07.2018.
 12. Słomski D. (2018), Włosi odgrywają grecką tragedię. Kryzys wisi na włosku, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wlochy-kryzys-rozpad-strefy-euro-zadluzenie,41,0,2407465.html, 8.07.2018.
 13. Veenhoven R., Vergunst F. (2012), The Easterlin Illusion. Economic growth does go with greater happiness, https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2010s/Easter-linIllusion11c.pdf, 6.07.2018.
 14. The Easterlin Paradox, Economic and Social Research Council, https://esrc.ukri.org/about-us/50-years-of-esrc/50-achievements/the-easterlin-paradox/, 6.07.2018.
 15. Wyżnikiewicz B. (2017), Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, „Wiadomo-ści Statystyczne”, nr 3 (670).
 16. World Happiness Report 2017 (2017), http://worldhappiness.report/ed/2017/, 8.07.2018.
 17. World Happiness Report 2016 (2016), http://worldhappiness.report/ed/2016/, 8.07.2018.
 18. Zatyka M. (2015), Portugalia wychodzi na prostą po latach kryzysu, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Portugalia-wychodzi-na-prosta-po-latach-kryzysu-3321324.html, 8.07.2018.