Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”

Main Article Content

Agnieszka Walecka-Rynduch

Abstrakt

Specyfika w kreowaniu wizerunku Andrzeja Dudy silnie związana jest z dwoma stosunkowo nowymi na gruncie zasad komunikowania wizerunkiem pojęciami i kontekstami jednocześnie: MediaPolis i MediaEgo. Autorka poszukuje toposów kształtujących i opisujących wizerunek Pierwszego w trzech grupach publikacji, które opisują życie i działania obecnego prezydenta. Zaproponowana analiza, jest częścią szerszych badań dotyczących zmiany paradygmatu współczesnego komunikowania politycznego i mechanizmów budowania wizerunku polityków.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walecka-Rynduch, A. (2019). Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 59-84. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Andrzej Duda dla RMF FM (2015), rozmowa z Michałem Zielińskim, w: Andrzej Duda. Nasz Prezydent, Wydawnictwo M, Kraków.
 2. Bernays E. (1928), Propaganda. The public mind on the making, b.m.w.
 3. Bielecka-Prus J. (2012), Problem kontekstu w komunikowaniu społecznym, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 4. Bucknall-Hołyńska J. (2013), Trudna sprawa z docu soap, czyli patologia życia codziennego, „Kultura popularna”, nr I (35).
 5. Cichosz M. (2014), Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa polityczna, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 7. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1988), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
 8. Gójska-Hejke K. (2015), Alfabet Dudy, w: Andrzej Duda. Nasz Prezydent, Wydawnictwo M, Kraków.
 9. Informator Przedsezonowy 2015/2016 (2015), Kraków.
 10. Jeziński M. (2004), Marketing polityczny a procesy akulturyzacyjne. Przypadek III RP, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Kmiecik S. (2015), Cel: Andrzej Duda. Przemysł propagandy kontra prezydent zmiany, Warszawa, LTW.
 12. Ley R. (1991), Manipulation durch die Sprache: Dialektik, Rhetorik, und Forensik in Industrie, Politik und Verwaltung, Wirtschaftsverlag, Frankfurt–Berlin.
 13. Manipulacja w języku (2004), red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Lichański Z. J. (2007), Retoryka. Historia – teoria – praktyka, tom II, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 15. McGraw K. M. (2008), Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie, w: Psychologia polityczne, red. D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. Moneta J. M. (2015), Misja. Polityczna biografia Andrzeja Dudy, Warszawa Wydawnictwo 2 kolory.
 17. Nowak A. (2015), Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej, Astrum, Wrocław.
 18. Ogonowska A. (2006), Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizyjną a rzeczywistością telewidza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 19. Pfetsch B., Greyer J., Trebbe J. (2013), MediaPolis – Kommunikation zwischen Boulevard und Parlament. Strukturen, Entwicklungen und Probleme von politischer und zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit, UVK Verlagsgesellschaft, München.
 20. Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 21. Preger L. (2015), Andrzej Duda. Prezydent z nadziei, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 22. Kindziuk M. (2015), Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda, Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Wydawnictwo Espirit, Kraków.
 23. Rubaj M., Bugajski P. (2015), Andrzej Duda. Prawdziwa historia, dodatek do gazety „Fakt”, 6 sierpnia 2015 r.
 24. Ryż B. (2013), Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów polskich, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, Wrocław.
 25. van Dijk T. A. (2001), Badania nad dyskursem, w: red. T. A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Ziomek J. (1990), Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 27. Netografia:
 28. http://mampojecie.pl/?p=314, 12.2015.
 29. Funkcja fatyczna języka, mowy, wypowiedzi itp., http://sjp.pwn.pl/sjp/funkcja-fatyczna-jezyka-mowy-wypowiedzi-itp;2460365.html, 11.2015.
 30. Jacek Majchrowski: Będę się ubiegał o fotel prezydenta Krakowa, http://lovekrakow.pl/aktualnosci/jacek-majchrowski-bede-ubiegal-sie-o-fotel-prezydentakrakowa_5819.html, 03.2016.
 31. Agata Duda: Panie prezesie, ja się pana nie boję! Kinga Duda o Lisie (wideo), http://newsroom.salon24.pl/649037,agata-duda-panie-prezesie-ja-sie-pana-nie-boje-kinga-duda-o-lisie-wideo, 02.2016.
 32. Agacie Dudzie nie w smak była PiS-owska kariera męża. Dlaczego zmieniła zdanie?, http://polska.newsweek.pl/agata-duda-zona-andrzeja-dudy-kandydata-pisna-prezydenta-sylwetka,artykuly,363333,1.html, 02.2016.