Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”
PDF

Słowa kluczowe

Mediapolis
MediaEgo
Andrzej Duda
prezydent Polski

Jak cytować

Walecka-Rynduch, A. (2019). Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 59–84. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.3

Abstrakt

Specyfika w kreowaniu wizerunku Andrzeja Dudy silnie związana jest z dwoma stosunkowo nowymi na gruncie zasad komunikowania wizerunkiem pojęciami i kontekstami jednocześnie: MediaPolis i MediaEgo. Autorka poszukuje toposów kształtujących i opisujących wizerunek Pierwszego w trzech grupach publikacji, które opisują życie i działania obecnego prezydenta. Zaproponowana analiza, jest częścią szerszych badań dotyczących zmiany paradygmatu współczesnego komunikowania politycznego i mechanizmów budowania wizerunku polityków.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.3
PDF

Bibliografia

Andrzej Duda dla RMF FM (2015), rozmowa z Michałem Zielińskim, w: Andrzej Duda. Nasz Prezydent, Wydawnictwo M, Kraków.

Bernays E. (1928), Propaganda. The public mind on the making, b.m.w.

Bielecka-Prus J. (2012), Problem kontekstu w komunikowaniu społecznym, „Studia Socjologiczne”, nr 1.

Bucknall-Hołyńska J. (2013), Trudna sprawa z docu soap, czyli patologia życia codziennego, „Kultura popularna”, nr I (35).

Cichosz M. (2014), Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa polityczna, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1988), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.

Gójska-Hejke K. (2015), Alfabet Dudy, w: Andrzej Duda. Nasz Prezydent, Wydawnictwo M, Kraków.

Informator Przedsezonowy 2015/2016 (2015), Kraków.

Jeziński M. (2004), Marketing polityczny a procesy akulturyzacyjne. Przypadek III RP, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kmiecik S. (2015), Cel: Andrzej Duda. Przemysł propagandy kontra prezydent zmiany, Warszawa, LTW.

Ley R. (1991), Manipulation durch die Sprache: Dialektik, Rhetorik, und Forensik in Industrie, Politik und Verwaltung, Wirtschaftsverlag, Frankfurt–Berlin.

Manipulacja w języku (2004), red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Lichański Z. J. (2007), Retoryka. Historia – teoria – praktyka, tom II, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

McGraw K. M. (2008), Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie, w: Psychologia polityczne, red. D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Moneta J. M. (2015), Misja. Polityczna biografia Andrzeja Dudy, Warszawa Wydawnictwo 2 kolory.

Nowak A. (2015), Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej, Astrum, Wrocław.

Ogonowska A. (2006), Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizyjną a rzeczywistością telewidza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Pfetsch B., Greyer J., Trebbe J. (2013), MediaPolis – Kommunikation zwischen Boulevard und Parlament. Strukturen, Entwicklungen und Probleme von politischer und zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit, UVK Verlagsgesellschaft, München.

Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Preger L. (2015), Andrzej Duda. Prezydent z nadziei, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Kindziuk M. (2015), Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda, Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Wydawnictwo Espirit, Kraków.

Rubaj M., Bugajski P. (2015), Andrzej Duda. Prawdziwa historia, dodatek do gazety „Fakt”, 6 sierpnia 2015 r.

Ryż B. (2013), Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów polskich, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, Wrocław.

van Dijk T. A. (2001), Badania nad dyskursem, w: red. T. A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.

Ziomek J. (1990), Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Netografia:

http://mampojecie.pl/?p=314, 12.2015.

Funkcja fatyczna języka, mowy, wypowiedzi itp., http://sjp.pwn.pl/sjp/funkcja-fatyczna-jezyka-mowy-wypowiedzi-itp;2460365.html, 11.2015.

Jacek Majchrowski: Będę się ubiegał o fotel prezydenta Krakowa, http://lovekrakow.pl/aktualnosci/jacek-majchrowski-bede-ubiegal-sie-o-fotel-prezydentakrakowa_5819.html, 03.2016.

Agata Duda: Panie prezesie, ja się pana nie boję! Kinga Duda o Lisie (wideo), http://newsroom.salon24.pl/649037,agata-duda-panie-prezesie-ja-sie-pana-nie-boje-kinga-duda-o-lisie-wideo, 02.2016.

Agacie Dudzie nie w smak była PiS-owska kariera męża. Dlaczego zmieniła zdanie?, http://polska.newsweek.pl/agata-duda-zona-andrzeja-dudy-kandydata-pisna-prezydenta-sylwetka,artykuly,363333,1.html, 02.2016.