Nr 3 (2016)

Artykuły

Zdzisław W. Puślecki
7-39
Implikacje TTIP dla Chin
PDF
Magdalena Musiał-Karg
41-57
Rola referendum ogólnokrajowego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane doświadczenia
PDF (English)
Agnieszka Walecka-Rynduch
59-84
Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”
PDF
Agnieszka Ignasiak, Maciej Drzonek
85-119
Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań
PDF
Kinga Przybysz
121-133
Relacje państwo–Kościół katolicki w dyskursie „Gościa Niedzielnego”. Casus edukacji publicznej
PDF
Michał Słowikowski
135-161
Centrum federalne wobec problemu aktywności międzynarodowej regionów w kontekście ewolucji stosunków federacyjnych w Rosji
PDF
Szymon Ossowski
163-176
Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll
PDF
Joanna Szafran
177-188
Organizacyjna kultura coachingowa. W kierunku nowych wyzwań
PDF
Marzena Barańska
189-214
Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych
PDF
Jędrzej Skrzypczak
215-233
Spór o status archiwów audiowizualnych telewizji publicznej w Polsce
PDF
Paulina Pospieszna
235-266
Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia1
PDF
Sabina Olszyk
267-292
Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie
PDF
Robert Grochowski
293-309
Komunikacja w cyberprzestrzeni – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
PDF
Alina Balczyńska-Kosman
311-322
Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski
PDF
Małgorzata Kołodziejczak
323-341
Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych
PDF