Nr 3 (2016)

Artykuły

Zdzisław W. Puślecki
7-39
Implikacje TTIP dla Chin
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.1
PDF
Magdalena Musiał-Karg
41-57
Rola referendum ogólnokrajowego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane doświadczenia
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.2
PDF (English)
Agnieszka Walecka-Rynduch
59-84
Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.3
PDF
Agnieszka Ignasiak, Maciej Drzonek
85-119
Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.4
PDF
Kinga Przybysz
121-133
Relacje państwo–Kościół katolicki w dyskursie „Gościa Niedzielnego”. Casus edukacji publicznej
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.5
PDF
Michał Słowikowski
135-161
Centrum federalne wobec problemu aktywności międzynarodowej regionów w kontekście ewolucji stosunków federacyjnych w Rosji
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.6
PDF
Szymon Ossowski
163-176
Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.7
PDF
Joanna Szafran
177-188
Organizacyjna kultura coachingowa. W kierunku nowych wyzwań
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.8
PDF
Marzena Barańska
189-214
Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.9
PDF
Jędrzej Skrzypczak
215-233
Spór o status archiwów audiowizualnych telewizji publicznej w Polsce
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.10
PDF
Paulina Pospieszna
235-266
Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia1
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.11
PDF
Sabina Olszyk
267-292
Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.12
PDF
Robert Grochowski
293-309
Komunikacja w cyberprzestrzeni – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.13
PDF
Alina Balczyńska-Kosman
311-322
Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.14
PDF
Małgorzata Kołodziejczak
323-341
Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.15
PDF