Relacje państwo–Kościół katolicki w dyskursie „Gościa Niedzielnego”. Casus edukacji publicznej

Main Article Content

Kinga Przybysz

Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na relacje państwo – kościół katolicki poprzez pryzmat dyskursu „Gościa Niedzielnego”. Z uwagi na ich złożony charakter, w centrum zainteresowania znalazł się jeden, konfliktogenny obszar: edukacja publiczna, a dokładniej lekcje religii oraz edukacja seksualna. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że na łamach „Gościa” oczekiwano, iż państwo spełni formułowane przez redakcję postulaty, z uwagi na fakt, że reprezentują one katolicką większość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, K. (2019). Relacje państwo–Kościół katolicki w dyskursie „Gościa Niedzielnego”. Casus edukacji publicznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 121-133. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Borecki P. (2011), Elementy konfesjonalizacji państwa we współczesnej Polsce, w: Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. J. Szymanek, Elipsa, Warszawa.
 2. Buchta P. (2007), Jeszcze o ocenie z religii, „Gość Niedzielny”, nr 39.
 3. Czerwiński M. (2006), Język, kultura, społeczeństwo. O potrzebie badań dyskursu, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, nr 41, Warszawa.
 4. Gancarczyk M. (2007), Pływanie lepsze od religii, „Gość Niedzielny”, nr 34.
 5. Gancarczyk M. (2013), Konstrukcja cepa, „Gość Niedzielny”, nr 19.
 6. Gość Niedzielny na czele tygodników opinii (2015), wirtualne media.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gosc-niedzielny-na-czele-tygodnikow-opinii-gazeta-polska-i-do-rzeczy-dalej-mocno-traca, 30.01.2016.
 7. Komunikat (2009), Oficjalny Komunikat Trybunału ws. Wliczania oceny z religii do średniej ocen, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/3030-wliczenie-do-sredniej-ocen-z-obowiazkowych-zajec-lekcyjnych-ocen-z-religii-lub-etyki/, 5.12.2015.
 8. Kucharczak F. (2006), Produkcja janczarów, „Gość Niedzielny”, nr 38.
 9. Kucharczak F. (2008), Nauka przekonań, „Gość Niedzielny”, nr 32.
 10. Kucharczak F. (2010), Odświeżanie starej płyty, „Gość Niedzielny”, nr 37.
 11. Kucharczak F. (2014), Groza bezpieczeństwa, „Gość Niedzielny”, nr 38.
 12. Kucharczak P. (2009), Seks obowiązkowy, „Gość Niedzielny”, nr 09.
 13. Kondzińska A. (2015), Kościół i Bóg Andrzeja Dudy. Jak kandydat PiS podpiera się wiarą i przywiązaniem do Kościoła, „Gazeta Wyborcza”, 23.04.2015, http://wyborcza.pl/1,76842,17798263,Kosciol_i_Bog_Andrzeja_Dudy__Jak_kandydat_PiS_podpiera.html#ixzz47IQADraO, 30.04.2016.
 14. Łoziński B. (2013), Matura. Dlaczego nie z religii?, „Gość Niedzielny”, nr 19.
 15. Łoziński B. (2014), Prawo rodziców, „Gość Niedzielny”, nr 47.
 16. Matyszkowicz M. (2009), Kto obroni rodzinę?, „Gość Niedzielny”, nr 39.
 17. Ruszyła kolejna edycja wakacyjnego telefonu zaufania dla młodzieży (2014), „Gazeta Wyborcza”, 30.06.2014, http://wyborcza.pl/1,91446,16244855,Rusza_kolejna_edycja_wakacyjnego_telefonu_zaufania.html, 24.04.2016.
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach Świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, http://www.wdz.edu.pl/index.php?s=prawo_oswiatowe&id=6, 6.12.2015.
 19. Standardy Edukacji Seksualnej w Europie (2012), Regionalne Biuro WHO dla Europy i BZgA, http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/edukacja/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf, 12.06.2015.
 20. Stopka A. (2006), Seksualna rewolucja w głowach, „Gość Niedzielny”, nr 27.
 21. Stopka A. (2007b), Ocena dyżurna, „Gość Niedzielny”, nr 25.
 22. Stopka A. (2007a), Wojna o religię, „Gość Niedzielny”, nr 50.
 23. Szymanek J. (2012), Koncepcja ładu wyznaniowego w Polsce, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. ciągłość i zmiana, Elipsa, Warszawa.
 24. Śliwa L. (2006), Laicka Polska, klerykalna Europa?, „Gość Niedzielny”, nr 36.
 25. Wiśniewska K. (2013), Matury z religii nie będzie, „Gazeta Wyborcza”, 24.05.2013.