Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie
PDF

Słowa kluczowe

kryzys na Ukrainie 2013–2014
EuroMajdan
geopolityka

Jak cytować

Olszyk, S. (2019). Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 267–292. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.12

Abstrakt

W artykule przedstawiono specyfikę zaangażowania podmiotów międzynarodowych w konflikt na Ukrainie na przełomie 2013–2014 r. Atrakcyjność tego państwa wynikała w zasadniczej mierze z jego położenia geopolitycznego oraz pozycji jako kraju buforowego między Wschodem a Zachodem. Omówiono ponadto działania władz polskich podejmowane w kierunku zażegnania sporu, wynikające z rosnącego poczucia zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.3.12
PDF

Bibliografia

Barburska O. (2006), Polska wobec europejskich aspiracji Ukrainy, w: Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, red. J. Borkowski, Warszawa.

Brzezinski Z. (1997), The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, New York.

Brzeziński Z. (1998), Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa.

Genewskie porozumienie ws. Ukrainy – czas pokaże, na ile jest wiarygodne, http://wyborcza.pl/1,91446,15821388,Genewskie_porozumienie_ws__Ukrainy___czas_pokaze_.html, 15.12.2015.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 r., http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2014_roku, 15.03.2016.

Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014–2015, http://goo.gl/o8cgyw, 15.03.2016.

Komorowski: Jesteśmy gotowi sprzedawać Ukrainie broń, http://www.tvn24.pl/wideo/komorowski-jestesmy-gotowi-sprzedawac-ukrainie-bron,1372081.html,15.03.2016.

Kopacz ws. Ukrainy: Polska powinna się zachowywać jak rozsądna kobieta, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/polska-powinna-byc-jak-rozsadna-kobieta-kopacz-o-sprawach-miedzynarodowych,469729.html, 15.03.2016.

Kowalczuk K., Polacy o bezpieczeństwie narodowym i NATO. Komunikat z badań CBOS, nr 48/2014, Warszawa, kwiecień 2014 r., http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_048_14.PDF, 15.03.2016.

Kowalczyk A. (2015), Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 roku – próba bilansu, „Biuletyn OPINIE” FAE, nr 3, http://fae.p /biuletynopiniefaerpukraina2014.pdf, 15.12.2015.

Kuczyński G., Genewska pułapka. Jak rosyjska dyplomacja ograła Zachód i Ukrainę, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/genewska-pulapka-jak-rosyjska-dyplomacja-ograla-zachod-i-ukraine,456273.html, 15.12.2015.

Lasecki R. (2015), Ukraina na geopolitycznym rozdrożu, w: Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”, t. 1: W cieniu EuroMajdanu (21 XI 2013–27 VI 2014), red. M. Domagała, R. Potocki, Warszawa.

Omył-Rudzka M., Stosunki polsko-ukraińskie w opinii Polaków. Komunikat z badań CBOS nr 95/2014, Warszawa, lipiec 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_095_14.PDF, 15.03.2016.

Otłowski T. (2015), Konflikt na Ukrainie – aspekty geopolityczne, w: Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”, t. 1: W cieniu EuroMajdanu (21 XI 2013–27 VI 2014), red. M. Domagała, R. Potocki, Warszawa.

Poroszenko w Polskim Sejmie: wybaczamy i prosimy o wybaczenie, http://polska.newsweek.pl/petro-poroszenko-w-polskim-sejmie-wizyta-poroszenki-newsweek-pl,artykuly,353753,1.html, 15.03.2016.

Poroszenko: Polska największym adwokatem Ukrainy w UE, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poroszenko-polska-jest-najwiekszym-adwokatem-ukrainy-wue/5q821, 15.03.2016.

Potocki R. (2014), EuroMajdan jako zagadnienie badawcze, w: Czas EuroMajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa.

Putin nie życzy sobie Polski przy stole, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jacek-Saryusz-Wolski-Putin-nie-zyczy-sobie-Polski-przy-stole,wid,16820158,wiadomosc.html?ticaid=116dda&_ticrsn=5, 15.03.2016.

R. Sikorski o Ukrainie: Merkel chciała negocjować z Putinem. Niech rozwiąże ten konflikt, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/819065,sikorski-o-ukrainiemerkel-chciala-negocjowac-z-putinem-niech-rozwiaze-ten-konflikt.html, 15.03.2016.

Referendum na Krymie: 96,8 proc. za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/referendum-na-krymie-96-8-proc-zaprzylaczeniem-do-federacji-rosyjskiej/hrdrc, 15.12.2015.

Schetyna: Polska powinna wrócić do negocjacyjnego stołu w sprawie Ukrainy, http://wyborcza.pl/1,76842,16762052,Schetyna__Polska_powinna_wrocic_do_negocjacyjnego.html?disableRedirects=true, 15.03.2016.

Sikorski: Rosja finansuje działania wywrotowe na Ukrainie, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/sikorski-rosja-finansuje-dzialania-wywrotowe-naukrainie,416634.html, 15.04.2016.

Stolarczyk M. (2014), Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu i konfliktu ukraińskiego w latach 2013–2014, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Łakomy, Katowice.

Szczęśniak A., Ukraina – epicentrum międzynarodowej rywalizacji, http://nowadebata.pl/2014/06/23/ukraina-epicentrum-miedzynarodowej-rywalizacji/,15.03.2016.

Szumiło M., Polski prometeizm w XX–XXI wieku, http://historia.org.pl/2014/07/18/polski-prometeizm-w-xx-xxi-wieku/, 23.05.2016.

Świder K., Geopolityczne uwarunkowania trwałości i nietrwałości postradzieckiego państwa ukraińskiego (2014), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 12, z. 5.

Talaga A., Warto wydawać na wojsko, „Gazeta Wyborcza”, 5.04.2014.

Tymanowski J. (2014), Ukraina między Wschodem a Zachodem, Warszawa.

UE rozszerza sankcje wobec Rosji, http://wyborcza.pl/1,91446,16336457,UE_rozszerza_sankcje_wobec_Rosji.html, 15.12.2015.

Wspólne oświadczenie szefów MSZ „Jesteśmy wstrząśnięci tragiczną katastrofą samolotu”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wspolne-oswiadczenieszefow-msz-jestesmy-wstrzasnieci-tragiczna-katastrofa-samolotu,451396.html, 15.04.2016.

Zięba R. (2014), Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Studia Międzynarodowe”, t. 50, nr 2.