Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014
PDF

Słowa kluczowe

wybory samorządowe
prezydent miasta
Legnica
Tadeusz Krzakowski
Jarosław Rabczenko

Jak cytować

Ilciów, A. (2016). Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 7–28. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.1

Abstrakt

Autor analizuje w artykule wybory samorządowe w 2014 roku. Skupia swoją uwagę głównie na rywalizacji o prezydenturę Legnicy pomiędzy dwoma
najważniejszymi kontrkandydatami, urzędującym prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i aspirującym do tej roli wiceprzewodniczącym lokalnych struktur partii rządzącej. Autor odwołuje się do założeń programowych obu kandydatów i analizuje przebieg kampanii. Poszukuje także czynników decydujących o sukcesie urzędującego prezydenta i porażce pretendenta do prezydentury Legnicy.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.1
PDF

Bibliografia

Afera podsłuchowa (2014), „Wprost”, nr 25, http://www.wprost.pl/ar/452372/Aferapodsluchowa.

Banaszkiewicz M. (2014a), Legnica będzie świętować Niepodległość, 6.11.2014, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Banaszkiewicz M. (2014b), Legnica wśród dolnośląskich liderów pozyskiwania środków unijnych, 13.11.2014, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Banaszkiewicz M. (2014c), Rada Miejska uchwaliła Strategię Rozwoju Legnicy, miejscowe plany aktywizujące gospodarkę i większe nakłady na inwestycje, 27.10.2014, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Banaszkiewicz M. (2014d), Solaris z najwyższej ekologicznej półki dla legniczan, 29.10.2014, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Banaszkiewicz M. (2014e), Znamy już wyniki głosowania legniczan w II edycji LBO, 24.10.2014, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Debata kandydatów na prezydenta Legnicy, 26.11.2014, zapis dostępny na: Twój Portal Internetowy lca.pl, http://video.lca.pl/play,5FGzLVgw5DA,Video_z_Legnicy.phtml.

Debata prezydencka T. Krzakowski vs. J. Rabczenko, 27.11.2014, specjalne wydanie programu „Musimy porozmawiać” TVP Wrocław, zapis dostępny na Portalu YouTube.com, https://www.youtube.com/watch?v=PVaWbIzX4wg.

Drzonek M. (2013), Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków.

Ilciów A. (2015), Pretendenci do prezydentury w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w 2014 roku, tekst przygotowany na potrzeby konferencji; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń”, UMCS, Lublin, 8–9 VI 2015 (w druku).

Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze świata”, naprawiacze-swiata.pl/fundacja.

Gęsiarz K. (2014), Dolnośląscy liderzy unijnego wsparcia, „Gazeta Wrocławska”, 13.11.2014.

Harłukowicz J. (2014a), Koniec Platformy w Legnicy po aferze w Arlegu? Decyzja w poniedziałek, „Gazeta Wyborcza”, 23.06.2014.

Harłukowicz J. (2014b), Polityczny układ legnicki, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 20.06.2014.

Jantura P. (2014a), Kongres Nowej Prawica ma kandydata na prezydenta, 16.09.2014, Twój Portal Internetowy lca.pl, http://fakty.lca.pl.

Jantura P. (2014b), Opozycyjna koalicja popiera Rabczenkę, 21.07.2014, Twój Portal Internetowy lca.pl, http://fakty.lca.pl.

Jantura P. (2014c), Prezydencki komitet zwarty i gotowy do wyborów, 6.10.2014, Twój Portal Internetowy lca.pl, http://fakty.lca.pl.

Jantura P. (2014d), Tadeusz Krzakowski ruszył z kampanią wyborczą, 19.10.2014, Twój Portal Internetowy lca.pl, http://fakty.lca.pl.

Krzyżanowski P. (2014), Tadeusz Krzakowski pod ostrzałem pytań w Legnicy, 4.11.2014, Portal Informacyjny Legnica.naszemiasto.pl, http://legnica.naszemiasto.pl.

Lisowski M., Sołtys D. (2014), 27-latek kandydatem Nowej Prawicy na prezydenta, 16.09.2014, Regionalny Portal Informacyjno-Publicystyczny e-legnickie.pl, http://e-legnickie.pl.

Obwieszczenie komisarza wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 5116) o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego, http://wroclaw.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/d4d5c666536bd39a2915849d75864dc8.pdf.

Obywatelska strategia rozwoju Legnicy, 20.03.2014, dokument w postaci pliku pdf oraz prezentacja multimedialna w programie Prezi Desktop, strona internetowa Jarosława Rabczenki, http://rabczenko.pl.

Pietrakowska E. (2014), Nowe ulice na Koperniku, 3.11.2014, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Porozumienie Platformy Organizacji MOST – „POMOST”, 22.06.2015, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu.

Profil Jarosława Rabczenki na Facebooku, http://www.facebook.com/rabczenko.

Profil Tadeusza Krzakowskiego na Facebooku, http://www.facebook.com/pages/Tadeusz-Krzakowski.

Profil Wacława Szetelnickiego na Facebooku, http://www.facebook.com/w.szetelnicki.

Projekt strategii dla Legnicy na lata 2014–2020, 6.02.2014, Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze świata”, http://naprawiacze-swiata.pl.

Skrzypiński D. (red.) (2012), Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, Wrocław.

Sołtys D. (2014), Alfabet legnicki roku 2013, 6.02.2014, Regionalny Portal Informacyjno-Publicystyczny e-legnickie.pl, http://e-legnickie.pl.

Strategia rozwoju Legnicy na lata 2015–2010 Plus; strategia ta jest dostępna w postaci pliku pdf na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Legnicy, Portal Urzędu Miasta Legnicy, http://www.portal.legnica.eu, http://www.portal.legnica.eu/legnica2/web/uploads/emp/pages/page_873/text_images/Strategia_Rozwoju_Miasta_Legnicy_2015_2020_plus.pdf.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Legnicy, http://um.bip.legnica.eu.

Strona internetowa Jarosława Rabczenki, http://rabczenko.pl.

Strona internetowa Tadeusza Krzakowskiego (na potrzeby wyborów w roku 2014), http://tadeuszkrzakowski.eu.

Strona internetowa Tadeusza Krzakowskiego (jako prezydenta Legnicy), http://www.prezydent.legnica.eu.

Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/radni-wojewodztwa.

Strona internetowa Wacława Szetelnickiego, http://waclawszetelnicki.pl.

Szymacha D. (2014), Myrda prezydentem Lubina?, 7.03.2014, Regionalny Portal Informacyjno-Publicystyczny e-legnickie.pl, http://e-legnickie.pl.

Szymacha D. (2015), Większa kasa ludzi prezydenta (aktualizacja), 22.06.2015, Regionalny Portal Informacyjno-Publicystyczny e-legnickie.pl, http://e-legnickie.pl.

Tomczak Ł. (red.) (2012), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wrocław.

Wizualizacja wyborów samorządowych, http://pkw.gov.pl/wizualizacja-wyborow-samorzadowych-

samorzad-2014/wizualizacja-wyborow-samorzadowych-info.html.