Nr 4 (2016)

Artykuły

Adam Ilciów
7-28
Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.1
PDF
Natalia Klejdysz
29-42
Urząd pełnomocnika ds. równego traktowania jako element walki politycznej w Polsce
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.2
PDF
Krzysztof Sidorkiewicz
43-57
Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.3
PDF
Tomasz Gajowniczek
59-76
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron internetowych małych gmin w samorządowej kampanii wyborczej 2014 roku
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.4
PDF
Dariusz Leszczyński
77-93
Wyzwania dla związków zawodowych w dobie bieżącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.5
PDF
Paweł Antkowiak
95-110
Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce?
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.6
PDF
Stanisław Zyborowicz
111-124
O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.7
PDF
Ewa Jurga-Wosik
125-144
Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.8
PDF
Aleksandra Kaniewska-Sęba
145-158
Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.9
PDF
Paweł Stachowiak
159-172
Nacjonalizm polski w optyce niemieckiej lat trzydziestych XX w.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.10
PDF
Jacek Pokładecki
173-185
Globalizacja a europejski samorząd terytorialny
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.11
PDF
Łukasz Scheffs
187-204
O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.12
PDF
Beata Pająk-Patkowska
205-216
Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.13
PDF
Ryszard Kowalczyk
217-237
Lokalne czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w poznańskiem w latach 1983–1989
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.14
PDF
Magdalena Kacperska
239-255
Wybory prezydenckie 2015 – kandydaci i ich programy gospodarcze
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.15
PDF