Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce?
PDF

Słowa kluczowe

obszar metropolitalny
powiat metropolitalny
samorząd terytorialny

Jak cytować

Antkowiak, P. (2016). Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 95–110. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.6

Abstrakt

Rozwój samorządu terytorialnego jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Proces budowy samorządu terytorialnego w Polsce nie jest skończony, a przed nami pojawiają się nowe wyzwania. Jednym z istotnych zagadnień jest kwestia zwiększenia roli metropolii i dużych aglomeracji miejskich. Przedmiotem artykułu stała się analiza poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym. Przedstawiony projekt nie przystaje do samorządowej rzeczywistości. Nie ulega jednak wątpliwości, że dobrze się stało, iż ten projekt trafił pod obrady parlamentu, bowiem stał się podstawą do ożywionej dyskusji. W jej efekcie wypracowano nowe rozwiązanie – ustawę o związkach metropolitalnych.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.6
PDF

Bibliografia

Antkowiak P. (2011a), Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

Antkowiak P. (2011b), Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina, Poznań 2011.

Antkowiak P. (2014), Opinia na temat poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), Warszawa.

Antkowiak P. (2015), Decentralization of public authority as a result of political changes in Poland, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Biała Księga Obszarów Metropolitalnych (2013), Warszawa.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 11 stycznia 2013 roku, Warszawa.

Kaczmarek T. (2008), Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, w: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Poznań.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, grudzień 2011, Warszawa.

Krajowa Polityka Miejska, marzec 2014, Warszawa.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, 13 lipca 2010 roku, Warszawa.

Nawrot B. (2011), Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań.

Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107). Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej, Warszawa 1993.

Projekt ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych.

Projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianach niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych.

Projekt ustawy o obszarach metropolitalnych.

Słobodzian B. (2011), Gmina – miasto na prawach powiatu – metropolia – w poszukiwaniu efektywnego modelu ustroju miast w Polsce, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań.

Ustawa z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych, Dz. U. 1997, Nr 36, poz. 224.

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych, Dz. U. 2015, poz. 1890.

Wierzba A. (2006), Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa.

Zielona Księga dotycząca Obszarów Metropolitalnych, kwiecień 2012, Warszawa.