Lokalne czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w poznańskiem w latach 1983–1989
PDF

Słowa kluczowe

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)
lokalne czasopisma pronowskie
województwo poznańskie w latach 1983–1989

Jak cytować

Kowalczyk, R. (2016). Lokalne czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w poznańskiem w latach 1983–1989. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 217–237. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.14

Abstrakt

Autor scharakteryzował przykładowe czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), jakie ukazywały się w dawnym województwie poznańskim w latach 1983–1989. Należały do nich następujące miesięczniki: „Echa Opalenickie” (1983–1989), „Głos Śremski” (1984–1989), „Kórniczanin (1988–1989), „Wiadomości Grodziskie” (1986–1989), „Wiadomości Nowotomyskie” (1986–1989), oraz dwumiesięcznik „Ziemia Szamotulska (1988–1989). Przedstawił inicjatorów tych wydawnictw oraz ich cele, zadania i zawartość, a także niektórych autorów materiałów prasowych.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.14
PDF

Bibliografia

I Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Materiały i dokumenty (1983), Warszawa.

Andrzejewski T. (2003), 20 lat z „Echami…” jubileusz pierwszej w Polsce gazety gminnej, „Echa Opalenickie”, nr 5/6.

Bąkowski R. (1988), „Kotwica” – bogatej historii ciąg dalszy…, „Kórniczanin”, nr 5.

Biblioteka na łamach prasy… i nie tylko (2000), wybór materiałów i opracowanie Julia Tarczyn, Nowy Tomyśl.

Bobowska I. (2008), Szermierze słowa, „Echa Opalenickie”, nr 7.

Czepułkowska K. (1989), Raport z książnicy, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Deklaracja programowa, kierunki i metody działania, zasady statutowe, uchwalone przez I Kongres Patriotycznego Ruchu Odgrodzenia Narodowego 7–9 maja 1983 r. (1983), Warszawa.

Dziki S. (1991), Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2.

Falecki S. (1984), Prezentacja dorobku kulturalnego miasta i gminy Śrem w Pałacu Kultury w Poznaniu, „Głos Śremski”, nr 6.

Grabowski S. (1988), Na powstańczym froncie. Zapiski historyczne, „Głos Śremski”, nr 12.

Grobelna W. (2012), Jubileusz 125-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, „Przegląd Wielkopolski”, nr 3.

Helsztyński S. (1987), Miasto wojewodów, uczonych, artystów, w: Szamotuły, oprac. P. P. Prus, Szamotuły.

Henryk Błaż – pedagog, humanista, społecznik. Sylwetka (2001), oprac. L. Kończal-Gnap, Cz. Krolek, Nowy Tomyśl.

Kaczmarek B. (1984), Echa Opalenickie – jakie? „Echa Opalenickie”, nr 3.

Kłos C. (1989), Szamotulska Maryna, „Ziemia Szamotulska”, nr 8.

Kosman M. (1978), Opowieści Kórnickie, Poznań.

Kościański Z. (1986), Ciekawe sylwetki Nowotomyślan. Ks. prob. Stanisław Kuliszak, wybitny ksiądz, żołnierz i społecznik, „Wiadomości Nowotomyskie”, nr 1.

Kościański Z. (1987), Nowotomyscy powstańcy, „Wiadomości Nowotomyskie”, nr 12.

Kościański Z. (1988), Ach, te lata dwudzieste…, „Wiadomości Nowotomyskie”, nr 3.

Kowalczyk R. (2002), Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce, Poznań.

Kowalczyk R. (2010), Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990–2010. Studium medioznawczo-politologiczne, Poznań–Opole.

Kowalczyk (2012), Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce, Opole.

Kórniczanin od 1 lutego 1875 do 15 grudnia 1875 (2003), „Kórniczanin”, nr 5.

Krawiarz K. (1988), Kórnickie Bractwo Kurkowe (1745–1987), „Kórniczanin”, nr 2.

Krygier A. (1989), Pochodzenie nazwy Szamotuły, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Krygier R. (1989), Z działalności Towarzystwa Kultury Ziemi Szamotulskiej, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Krygier R. (1989), Ludowe zwyczaje gwiazdkowe w regionie szamotulskim, „Ziemia Szamotulska”, nr 8.

Kupiec S. (2010), … jestem obciążony historią – rozmowa z drem Zdzisławem Kościańskim o prawdzie historycznej, narodowej pamięci, mitach dotyczących kawalerii, mediach i zobowiązaniach moralnych, „Przegląd Nowotomyski”, nr 2.

Łopata-Łowiński J. (1989), Szamotulskie sensacje archeologiczne, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Łozowski F. (2003), Czesław Krolek (25.06.1935–06.10.2002), „Bibliotekarz”, nr 6.

Mordal P. (1989), Baborówko, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Mroczek J. (1983), „Artykuł polityczny”, „Echa Opalenickie”, nr 4.

Od redakcji (1983), „Echa Opalenickie”, nr 1.

Od redakcji (1984), „Głos Śremski”, nr 1.

Od redakcji (1986), „Wiadomości Grodziskie”, nr 1.

Pepel L. (1988), Rzeźbienie jest dla niej oderwaniem od codzienności…, „Kórniczanin”, nr 1.

Pepel L. (1988), „Rzeźbi z zamiłowania, głównie dla siebie samego”, „Kórniczanin”, nr 5.

Pismo Miejsko-Gminnej Rady PRON w Nowym Tomyślu z 12 marca 1986 roku (1986), Nowy Tomyśl.

Podsiadły A. (1987), Jan Horowski, „Głos Śremski”, nr 10.

Podsiadły A. (1988), Jan Borowiak, „Głos Śremski”, nr 1.

Pohl J. (1988), Ze wspomnień Jana Pohla, „Kórniczanin”, nr 6.

Potocki S. (1988), Emigracja kórniczan do Ameryki, „Kórniczanin”, nr 1.

Potocki S. (1988), „Biała Dama”, „Kórniczanin”, nr 1.

Potocki S. (1988), Kajetan Wincenty Kielisiński (1808–1849), „Kórniczanin”, nr 2.

Potocki S. (1988), 120 lat Kółka Rolniczego w Kórniku, „Kórniczanin”, nr 6.

Różański M. (1989), Nasze rozmowy z… Marią Orlik artystką ludową Ziemi Szamotulskiej, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Różański M. (1989), Wodociągi, „Ziemia Szamotulska”, nr 6.

Silski A. (1984), Rok – i co dalej? „Echa Opalenickie”, nr 6.

Silski A. (2013), Tak powstawały Echa Opalenickie, „Echa Opalenickie”, nr 10.

Tetzlaff W. (1985), Mieszkańcy Śremu w epoce kamienia, „Głos Śremski”, nr 2.

Walczak K. (1986), Szarfa Królewskiego Bractwa Kurkowego, „Głos Śremski”, nr 1.

Wawrzyniak J. M. (1985), Żołnierskie wspomnienia, „Głos Śremski”, nr 5.

Wiadomości Grodziskie (1987), nr: 1–11.

Wisłocki J. (1988), Od tradycji do współczesności, „Kórniczanin”, nr 1.

Woźniak M. (1988), Walka z niemieckim okupantem 1942–1945 (z dziejów konspiracyjnych placówek „Topola” i „Smoła” w Kórniku w latach 1939–1942), „Kórniczanin”, nr 5.

Zagartowska D. (1996), Bibliotekarz, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 24.

Zastawny K. (1985), Stałe działy ekspozycyjne Muzeum Śremskiego, „Głos Śremski”, nr 5.

Zastawny K. (1985), Dr Seweryn Matuszewski, „Głos Śremski”, nr 8.

Zastawny K. (1986), Feliks Sałaciński, „Głos Śremski”, nr 10.