O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku
PDF

Słowa kluczowe

Trybunał Konstytucyjny
polityczność
partyjność
wybory
losowanie

Jak cytować

Zyborowicz, S. (2016). O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 111–124. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.7

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia polityczności w kontekście partyjności powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Autor proponuje zastąpienie dotychczasowego paradygmatu tradycyjnego wskazującego na wybory/nominowanie przez Sejm, jako instytucję regulującą kreację. Przedstawia nowy paradygmat oparty na ateńskiej procedurze losowania, które umożliwiłoby powoływanie członków tego organu.

https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.7
PDF

Bibliografia

Czeszejko-Sochacki Z. (1996), Sąd konstytucyjny w systemie organów państwowych.

Studia i materiały, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.

Czeszejko-Sochacki Z. (2003), Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.

Granat M. (2003), Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Na tle niektórych zasad ustrojowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Gutman A. (1998), Demokracja, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, P. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sygn. akt K 47/15, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 9 marca 2016 r., http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/8859-nowelizacja-ustawy-o-trybunale-konstytucyjnym/.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., http://parlament2015.pkw.gov.pl/pliki/1445959303_ obwieszczenie_sejm_wybory_wyniki.pdf.

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 roku w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 1993, Nr 105, poz. 481.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015, poz. 1064.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015, poz. 2217.

Zyborowicz S. (2013), Democracy by lottery: implication for practice, „The Polish Political Science Quarterly”, no. 1, ss. 41–50.