O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku

Main Article Content

Stanisław Zyborowicz

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia polityczności w kontekście partyjności powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Autor proponuje zastąpienie dotychczasowego paradygmatu tradycyjnego wskazującego na wybory/nominowanie przez Sejm, jako instytucję regulującą kreację. Przedstawia nowy paradygmat oparty na ateńskiej procedurze losowania, które umożliwiłoby powoływanie członków tego organu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zyborowicz, S. (2016). O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 111-124. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Czeszejko-Sochacki Z. (1996), Sąd konstytucyjny w systemie organów państwowych.
 2. Studia i materiały, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 3. Czeszejko-Sochacki Z. (2003), Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 4. Granat M. (2003), Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Na tle niektórych zasad ustrojowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 5. Gutman A. (1998), Demokracja, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, P. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 7. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sygn. akt K 47/15, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 9 marca 2016 r., http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/8859-nowelizacja-ustawy-o-trybunale-konstytucyjnym/.
 8. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., http://parlament2015.pkw.gov.pl/pliki/1445959303_ obwieszczenie_sejm_wybory_wyniki.pdf.
 9. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 roku w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 1993, Nr 105, poz. 481.
 10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015, poz. 1064.
 11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. 2015, poz. 2217.
 12. Zyborowicz S. (2013), Democracy by lottery: implication for practice, „The Polish Political Science Quarterly”, no. 1, ss. 41–50.