Nacjonalizm polski w optyce niemieckiej lat trzydziestych XX w.
PDF

Słowa kluczowe

polski nacjonalizm
III Rzesza
nazizm
narodowy socjalizm

Jak cytować

Stachowiak, P. (2016). Nacjonalizm polski w optyce niemieckiej lat trzydziestych XX w. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 159–172. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.10

Abstrakt

Niemieckie zainteresowanie polskim nacjonalizmem było w latach trzydziestych niewielkie. Więcej miejsca i uwagi poświęcały mu jedynie czasopisma i wydawnictwa zajmujące się szczególnie problematyką wschodnioeuropejską. Niemal całkowicie pomijały oficjalne źródła NSDAP. Problem relacji między polskim nacjonalizmem a faszyzmem i narodowym socjalizmem stał się przedmiotem refleksji naukowej. Niestety jak dotąd nie dokonano podobnej analizy biorąc jako punkt wyjścia Niemcy ówczesnej epoki. Warto zadać pytanie, czy również tam, w publicystyce, w publikacjach naukowych, rozwój polskiego nacjonalizmu wzbudzał zainteresowanie? Jak postrzegali swych polskich ideowych pobratymców zwolennicy ruchu nazistowskiego, jak odnosili się do nich publicyści i naukowcy proweniencji nienazistowskiej? Zadaniem niniejszego tekstu jest próba takiego uzupełnienia stanu badań nad dziejami wzajemnych odniesień nacjonalizmów w Polsce i Niemczech.
https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.10
PDF

Bibliografia

Dunin Wąsowicz K. (1948), Die polnische Nationaldemokratie. Recenzja, „Przegląd Historyczny”, nr 37.

Das junge Polen (1934/5), „Osteuropa”, R. 10.

Der neue Polenspiegel. Selbstbezeugnisse polnischen Eroberungswillens (1930), Berlin.

Der Judendietrich der Endeken (1936), „Ostland”, R. 17, nr 7.

„Der Weltkampf” (1938), R. 15, z. 1.

Fuchs W. (1930), Der neue Polenspiegel. Selbstzeugnisse polnischene Eroberungswillens,

Deutsche Ostmarkenverein, Berlin.

Hartmann H. (1934), Slawen, Romanen, Germanen als Gestalter europaeischen Schicksals, „Zeitschrift fuer Politik”, R. 22.

Hecker H. (1974), Die Tat und ihr Osteuropabild 1909–1939, Wissenschaft und Politik,

Koeln.

Hoetsch O. (1934), Osteuropa und Deutscher Osten, Ost-Europa-Verlag, Berlin.

Kawalec K. (1989), Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939, PIW, Warszawa.

Kotowski A. S. (2006), Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Laeuen H. (1938/9), Roman Dmowski, „Jomsborg”, R. 2.

Lipski J. J. (2015), Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR Falanga, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Macała J. (2000), Między akceptacją a odrzuceniem faszystowskich wzorów. Z dyskusji wokół totalizmu katolickiego w polskiej prasie politycznej przed 1939 r., „Studia nad faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. XXIII, Wrocław.

Marszał M. (2001), Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926–1939, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław.

Maschke E. (1933/4), Krise der polnischen Jugend, „Die Tat”, R. 25.

Maschke E. (1934/5), Roman Dmowski, „Osteuropa”, R. 10.

Maschke E. (1938/9), Roman Dmowski 1864–1939, „Osteuropa”, R. 14.

Musielak M. (1997), Nazizm w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Oertzen von F. W. (1933), Der Nachbar im Osten, „Zeitschrift fuer Politik”, R. 23.

Oertzen von F. W. (1933/4), Die polnische Gefahr, „Die Tat”, R. 25.

Oertzen von F. W. (1939), Dmowski, „Volk und Reich”, R. 15.

„Osteuropaeische Lageberichte” (1935), nr 11.

„Osteuropaeische Lageberichte” (1936), nr 19.

„Ostland” (1932), R. 13, nr 17.

„Ostland” (1934), R. 15, nr 16.

„Ostland” (1935), R. 16, nr 16.

Puttkamer von E. (1944), Die polnische Nationaldemokratie, Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau.

Recke W. (1927), Die polnische Frage als Problem der europaeischen Politik, G. Stilke

Verlag, Berlin.

Rudnicki S. (1985), Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Czytelnik, Warszawa.

Schmidt A. (1932), Polen und Ostpreussen, „Zeitschrift fuer Politik”, R. 22.

Sillinger E. (1933/4), Um Polens innere Ordnung, „Die Tat”, R. 25.

„Volk und Reich” (1936), R. 12.

„Volk und Reich” (1939), R. 15.

Wapiński R. (1981), Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Ossolineum, Wrocław.

Wapiński R. (1988), Roman Dmowski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.

Weingaertner A. (1979), Nation und Staat. Eine Monographie, Newacademic Press, Wien.

„Zeitschrift fuer Geopolitik” (1934), R. 11.