Urząd pełnomocnika ds. równego traktowania jako element walki politycznej w Polsce

Main Article Content

Natalia Klejdysz

Abstrakt

Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania został powołany w celu umacniania praktyki egalitarnej. Wprawdzie w Polsce urząd ten ma ponadtrzydziestoletnią historię, to jego pozycja i siła oddziaływania na prawodawstwo i życie społeczne – są niezadowalające. Jest to konsekwencją upolitycznienia urzędu i nadania jego funkcjonowaniu kontekstu ideologicznego. Świadczą o tym zmieniające się nazwy i personalia. Jedynie powołanie niezależnej pod względem politycznym, centralnej instytucji, która monitorowałaby kwestie związane z równouprawnieniem i jego naruszeniami, pozwoli na profesjonalizację urzędu. Dopóty, dopóki premier rządu decyduje o tym, kto sprawuje tę funkcję, urząd Pełnomocnika pozostanie elementem gry politycznej. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego problemu poprzez analizę zmian, jakie przez trzy dekady zachodziły w zakresie funkcjonowania urzędu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klejdysz, N. (2016). Urząd pełnomocnika ds. równego traktowania jako element walki politycznej w Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 29-42. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Czuchnowski W. (2002), Człowiek, który powiedział za dużo, „Gazeta Wyborcza” z dn. 18.10.
 2. Czy można odmówić sprzedaży z powodu koloru skóry? Pełnomocnik rządu PiS ds. równości daje zielone światło dyskryminacji, (2016), http://natemat.pl/179441,czy-mozna-odmowic-sprzedazy-z-powodu-koloru-skory-pelnomocnik-ds-rownosci-rzadu-pis-daje-zielone-swiatlo-dyskryminacji.
 3. Deklaracja ideowa Forum Kobiet Polskich (2009), Kobieta w świecie współczesnym, http://www.forumkobietpolskich.csc.pl/deklaration.php.
 4. Drewniak E. (2012), Wpływ kobiet na politykę państwa na przykładzie Polski i Hiszpanii, Promotor, Kraków.
 5. FIpress (2001), Raport o dyskryminacji, wrocław.ngo.pl/wiadomość/37151.html.
 6. Grochal R. (2009), Kobiety nie chcą kwiatka, http://wyborcza.pl/1,75398,7264452,Kobiety_nie_chca_kwiatka.html.
 7. Heinen J. (1997), Public/Private. Gender, Social and POlitical Citizenship in Eastern Europe, „Theory and Society” 26 (4), s. 577–597.
 8. Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet – II etap wdrożeniowy na lata 2003–2005, rownosc.ngo.pl/files/równość.ngo.pl/public/prawo_polskie/KrajowyProgram.
 9. pdf.
 10. Krótka historia urzędu Pełnomocnika (2006), Śląska strefa gender, http://www.gender.pl/readarticle.php?article_id=38.
 11. Ludzie. Maria Smereczyńska (1999), https://www.wprost.pl/tygodnik/5442/Ludzie.html.
 12. Madejski D. (2010), Sejmowa debata o parytecie rozpoczęta, e-prawnik.pl/wiadomości/informacje/sejmowa-debata-o-parytecie-rozpoczetaa.html.
 13. Magdalena Środa zostaje (2004), Bnakier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosci/Magdalena-Sroda-zostaje-1232322.html.
 14. Minister Fuszara przeciwko wychowywaniu dzieci przez matki, http://www.fronda.pl/a/minister-fuszara-przeciwko-wychowywaniu-dzieci-przez-matki,54730.html.
 15. Nowakowska U. (1990), Instrumenty państwa na rzecz awansu kobiet, w: Kobiety w Polsce – w latach 90, http://www.webcache.googleusercontent.com.
 16. O’Brien G. D. (2010), The Chuch and abortion: a catholic dissent, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland.
 17. ONZ (2014), Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Uwagi końcowe dotyczące połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski, Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania wybuczany na Kongresie Kobiet, http://www.rp.pl/Kraj/160519605-Pelnomocnik-rzadu-ds-rownego-traktowania-wybuczany-na-Kongresie-Kobiet.html#ap-1.
 18. Polityka równości płci. Raport (2007), Program Narodów Zjednoczonych, Warszawa.
 19. Rozmowa Krzysztofa Grzesiowskiego Małgorzatą Fuszarą, Małgorzata Fuszara: nigdy nie popierałam kazirodztwa, oczekuję przeprosin, kttp://www.polskieradio.
 20. pl/7/129/Artykuł/1251008,malgorzata-Fuszara-nigdy-nie-popieralam-kazirodztwa-oczekuje-przeprosin.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Dz. U. 2008, Nr 75, poz. 450.
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Dz. U. 2001, Nr 10, poz. 74.
 23. Siedlecka E. (2016), Równość według Wojciech Kaczmarczyka, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, http://wyborcza.pl/magazyn/1,24059,20031971,rownoscwedlug-wojciecha-kaczmarczyka-pelnomocnika-rzadu-ds.html.
 24. Środa M. (2016), Cała prawda, też prawda i…, http://wyborcza.pl/1,75968,20390521,cala-prawda-tez-prawda-i.html.
 25. Wojciech Kaczmarczyk pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wojciech-kaczmarczyk-pelnomocnikiem-rzadu-ds-spoleczenstwaobywatelskiego-i-html.
 26. Wywiad dla TVP z dn. 7 maja 1991 r. Żyje nam się lepiej (2001), http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-zyje-nam-sie-lepiej,
 27. nId,113319.