Syndrom reintegracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
integracja
reintegracja
PiS
syndrom

Jak cytować

Piwnicki, G. (2019). Syndrom reintegracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 25–49. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.2

Abstrakt

Artykuł prezentuje problem integracji Polskiej z Unią Europejską przez pryzmat dychotomii przełomu lat 2015–2016. Pierwszą kwestią, którą w nim poruszono to dążenie Polski do połączenia się z systemem euroatlantyckim po odzyskaniu suwerenności politycznej w roku 1989. Wydawać by się mogło, że uzyskano w tej kwestii wielki sukces, który miał być wyznacznikiem polskiej polityki zagranicznej na XXI wiek. Było to przyjęcie naszego kraju do NATO 12 marca 1999 roku, a następnie akcesja do Unii Europejskiej w 2004 roku po kilkunastu latach starań i przygotowań. Okres taki trwał 11 lat do momentu przejęcia władzy przez PiS w wyborach październikowych 2015 roku.
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.2
PDF

Bibliografia

Bauman Z. (2005), Europa niedokończona przygoda, Kraków.

Bieleń S. (2005), Tożsamość i interesy narodowe w procesach integracji międzynarodowej, w: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa.

Beylin M. (2016), Wolimy być wasalem Trumpa niż partnerem w Unii, „Gazeta Wyborcza” z dn. 17.11.2016.

Buchler P. (2014), O potędze w XXI wieku, Warszawa.

Fiszer J. (2002), Integracja Europejska. Instytucje Gospodarka Bezpieczeństwo, Polska–UE, „Wojsko i Wychowanie”, Dodatek Specjalny, Warszawa.

Fundacja Batorego (2016), Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS, A. Balcer, P. Brus, G. Gromadzki, E. Smolar, Warszawa.

„Gazeta Wyborcza” (2015), z dnia 22–23.10.2015.

Habermas J. (2009), Europe: the faltering project, Polity, Cambridge.

Hall A. (2016), Zła zmiana, Sopot.

Janicki M., Władyka W. (2016), O pożytkach z PiS, „Polityka”, nr 45 z dn. 2–7.11.2016.

Jagiełło B. (2006), Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. M. Żukrowska, M. Gracik, Warszawa.

Jaskułowski K. (2012), Wspólnota symboliczna w stronę antropologii nacjonalizmu, Gdańsk.

Kaczorowski A. (2016), Dystopia środkowoeuropejska, „Przegląd Polityczny”, nr 137.

Kaczorowski P. (1998), My i oni państwo jako jedność polityczna: filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, Warszawa.

Kicińska A. (2017), Bez nas uchodźcy zginą, już to było, „Gazeta Wyborcza” magazyn świąteczny 25–27 luty.

Krasnodębski Z. (2016), Unia Europejska to jest utopia, która upada. Ta utopia na naszych oczach się kończy, „Polityka”, 30.03.2016, http://wpolityce.pl/polityka/286970-prof-krasnodebski-unia-europejska-to-jest-utopia-ktora-upada-tautopia-na-naszych-oczach-sie-konczy.

Król M. (2012), Europa w obliczu końca, Warszawa.

Kuźmiar R. (2016), Zachód? A po co nam to?, „Gazeta Wyborcza” z dn. 25.10.2016.

Lis T. (2016), A nie mówiłem, Warszawa.

Lubawski A. (2017), Euro – na dobre i złe, „Polityka” Pomocnik Historyczny. Dzieje wspólnej Europy.

Ochman C. (2017), Tramwaj zwany pojednaniem, Jacek Pawlicki rozmawia z Corneliusem Ochmanem, „Newsweek” z dn. 20–26 marca.

Okresowy raport Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej (2001), 12 listopada 2001, „Studia Europejskie”, nr 4/20.

Ostrowski M. (2016), Polityka na ostrzu widelca, „Polityka”, nr 43 z dn. 19.10.2016.

Parlament 2001, Pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm_Senat.

Piwnicki G. (2016), Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy, „Przegląd Polityczny”, nr 1.

Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenia. Oczekiwania. Wyzwania (2010), red. M. Marczewska-Rytko, Lublin.

Prawda M. (2016), Fundament emocji, „Polityka”, nr 51.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2014).

Stasiński M. (2016), Z Danielem Cohenem Beneditem rozmawia Maciej Stasiński, „Gazeta Wyborcza” z dn. 22–23 października.

Walenciak R. (2017), Czy zostawią nas na peronie, „Przegląd” z dn. 27.12.2016–1.01.2017.

Walenciak R. (2016), Unia w czasach próby, „Przegląd” z dn. 21–27.11.2016.

Waniek D. (2014), Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś ideologia, organizacja, praktyka działania, Warszawa.

Wiatr J. (2012), Polski interes narodowy. Refleksje o historii współczesności, Warszawa.

Wolff-Powęska A. (2011), Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań.

Wójcik Ł. (2017), Lunatycy, „Polityka”? z dn. 15–21 marca.

Żakowski J. (2007), Nauczka, Warszawa.