Nr 3 (2017)

Artykuły

Tomasz Brańka
5-23
Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.1
PDF
Grzegorz Piwnicki
25-49
Syndrom reintegracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.2
PDF
Arkadiusz Ptak
51-72
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.3
PDF
Krzysztof Tomaszewski
73-96
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.4
PDF
Magdalena El Ghamari
97-120
Polityka informacyjna organizacji terrorystycznych – na przykładzie Daesh
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.5
PDF
Waldemar Bulira
121-141
Mihály Vajdy teoria krytyczna faszyzmu. Przyczynek do historii węgierskiego rewizjonizmu marksistowskiego
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.6
PDF
Anna Antczak
143-158
Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.7
PDF
Andrzej Pogłódek
159-176
Referendum ogólnokrajowe w Republice Kazachstanu
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.8
PDF
Marcin Kobierecki
177-190
Dyplomacja futbolowa jako próba normalizacji stosunków dwustronnych Armenia–Turcja w XXI wieku
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.9
PDF
Anna Kołomycew
191-213
Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.10
PDF
Jarosław Jańczak
215-229
Rada Europejska i granice projektu integracyjnego. Kreowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście wyzwań politycznych
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.11
PDF