Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
PDF

Słowa kluczowe

państwa
aktorzy niepaństwowi
bezpieczeństwo
korporacje
organizacje międzynarodowe

Jak cytować

Antczak, A. (2019). Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 143–158. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.7

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę roli, jaką pełnią różni aktorzy niepaństwowi w kształtowaniu bezpieczeństwa globalnego. Zwraca uwagę na funkcje, jakie obecnie pełnią w tym procesie państwa oraz wskazuje, że ich rola stopniowo maleje na rzecz aktorów pozapaństwowych. Artykuł jednocześnie dostarcza klasyfikację tychże aktorów (organizacje rządowe, pozarządowe, korporacje, grupy zbrojne, think-tanki, diaspory, partie polityczne czy Kościół katolicki), różnicując ich znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.7
PDF

Bibliografia

Abrahamsen R., Williams M. C. (2001), Security Beyond the State: Private Security in International Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Alston P. (2005), Non-State Actors and Human Rights, Oxford University Press, Oxford.

Arts B., Noortmann M., Reinalda B. (2001), Non-State Actors in International Relations, Ashgate, Aldershot.

Arts B. (2003), Non-State Actors in Global Governance: Three Faces of Power, Working Paper, Max Planck Project Group on Common Goods, Bonn.

Białoskórski R. (2010), Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa.

Breitmeier H. (2008), The Legitimacy of International Regimes, Ashgate, Farnham.

Clapham A. (2006), Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford.

Collier P., Elliott V. L., Hegre H., Hoeffler A., Reynal-Querol M., Sambanis N. (2003), Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, Oxford University Press, Oxford.

Fearon J., Laitin D. (2003), Ethnicity, Insurgency, and Civil War, „American Political Science Review”, vol. 97, nr 1.

Hameiri S., Jones L. (2013), The Politics and Governance of Non-Traditional Security, „International Studies Quarterly”, vol. 57, Issue 3, September.

Haufler V. (1997), Dancing with the Devil: International Business and Environmental Regimes, w: Saving the Seas: Values, Scientists, and International Governance, red. L. A. Brooks, S. D. Van Deveer, University of Maryland Sea Great Publications, Maryland.

Josselin D., Wallace W. (2001), Non-state Actors in World Politics, Palgrave Publishers, London.

Jessop B. (2009), Avoiding Traps, Rescaling States, Governing Europe, w: Leviathan Undone? Towards a Political Economy of Scale, red. R. Keil, R. Mahon, UBC Press, Vancouver.

Kamminga M. T. (2005), The Evolving Status of NGOs under International Law: A Threat to the Inter-State System?, w: Non-State Actors and Human Rights, red. P. Alston, Oxford University Press, Oxford.

Krause K. (2010), Armed Groups and Contemporary Conflicts: Challenging the Weberian State, Routledge, London.

Malthanner S. (2007), The ‘Armed Groups Database’: Aims, Sources, and Methodology, „Working Papers Micropolitics”, nr 2.

Mann M. (1993), Nation-states in Europe and other continents: diversifying, developing, not dying, „Daedalus”, nr 122(3).

Muchliński P. (2010), Multinational Enterprises as Actors in International Law: Creating ‘Soft Law’ Obligations and ‘Hard Law’ Rights, w: Non-State Actor Dynamics in International Law, red. M. Noortmann, C. Ryngaert, Ashgate, Farnham.

Østergaard-Nielsen E. (2001), Diasporas in World Politics, w: Non-state Actors in World Politics, red. D. Josselin, W. Wallace, Palgrave Publishers, London.

Reinalda B. (1997), ‘Dea ex Machina’ or the Interplay between National and International Policy making? A Critical Analysis of Women in the European Union, w: Sex Equality Policy in Western Europe, red. F. Gardiner, Routledge, London.

Reinish A. (2005), The Changing International Legal Framework for Dealing with Non-State Actors, w: Non-State Actors and Human Rights, red. P. Alston, Oxford University Press.

Rourke J. T. (2008), International Politics on the World Stage, McGraw-Hill, Boston.

Ryall D. (2001), The Catholic Church as a Transnational Actor, w: Non-state Actors in World Politics, red. D. Josselin, W. Wallace, Palgrave Publishers, London.

Sassen S. (2006), Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton University Press, Princeton.

Shultz R., Farah D., Lochard I. V. (2004), Armed Groups: A Tier-One Security Priority, „INSS Occasional Paper”, nr 57, September.

Smith J. (2001), Political Parties in a Global Age, w: Non-state Actors in World Politics, red. D. Josselin, W. Wallace, Palgrave Publishers, London.

Stiles K. W. (2005), Grassroots empowerment: States, non-state actors and global policy formulation, w: Non-State Actors and Authority in the Global System, red. R. A. Higgott, G. R. D. Underhill, A. Bieler, Routledge, London.

Toffler A., Toffler H. (1994), War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, Warner Books, London.