Rada Europejska i granice projektu integracyjnego. Kreowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście wyzwań politycznych
PDF

Słowa kluczowe

Rada Europejska
działania zewnętrzne Unii Europejskiej
granice

Jak cytować

Jańczak, J. (2019). Rada Europejska i granice projektu integracyjnego. Kreowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście wyzwań politycznych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 215–229. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.11

Abstrakt

Rozwój Unii Europejskiej powoduje zmiany w jej modelu instytucjonalnym. W kontekście działań zewnętrznych dotyczy to z jednej strony rozkładu kompetencji formalnych, z drugiej praktyki funkcjonowania instytucji unijnych, szczególnie w zakresie mechanizmów nieformalnych. Celem niniejszego artykułu jest analiza zaangażowania Rady Europejskiej w kreowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Pytania badawcze stawiane w analizie dotyczą źródeł i przejawów dynamiki instytucjonalnej Rady Europejskiej w zakresie działań zewnętrznych. Odpowiedź na nie udzielona została w oparciu o analizę zachowania Rady Europejskiej w odniesieniu do sposobu konstruowania granic projektu integracyjnego w kontekście relacji z partnerami zewnętrznymi. Metodologicznie tekst opiera się na analizie konkluzji posiedzeń Rady Europejskiej w latach 2011–2017.
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.11
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. (2016), Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Barburska O. (2016), Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako , „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10.

Browning C., Joenniemi P. (2008), Geostrategies of the European Neighbourhood Policy, „European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3.

Carammia M., Princen S., Timmermans A. (2016), From Summitry to EU Government: An Agenda Formation Perspective on the European Council, „Journal of Common Market Studies”, vol. 54, nr 4.

Coman R. (2017), Values and Power Conflicts in Framing Borders and Borderlands: The 2013 Reform of EU Schengen Governance, „Journal of Borderlands Studies”, opublikowano online: 24.11.2017.

Haas E. (1964), Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation, Stanford University Press, Stanford.

Jańczak J. (red.) (2011), De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Logos Verlag, Berlin.

Kabat-Rudnicka D. (2016), Zmiana systemu rządzenia w Unii Europejskiej w świetle działań antykryzysowych, „Studia Europejskie”, vol. 1.

Lesiewicz E. (2016), Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Lindberg L. N. (1966), Integration as a Source of Stress on the European Community System, „International Organization”, vol. 20, nr 2.

Milczarek D., Zajączkowski K. (2015a), Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (część 1), „Studia Europejskie”, vol. 1.

Moravcsik A. (1993), Preferences and power in the European Community: A liberal intergovernmentalist approach, „Journal of Common Market Studies”, vol. 31, nr 4.

Przybylska-Maszner B. (2011), The Arab Spring as a Test of post-Lisbon Capabilities and Strategies of the European Union in North Africa, w: The Arab Spring, red. B. Przybylska-Maszner, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Przybylska-Maszner B., Rewizorski M. (2012), System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Difin, Warszawa.

Raś M., Szkop E. (2014), Stosunki Rosja – Unia Europejska po kryzysie krymskim, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 12, nr 5.

REK 2011a, Rada Europejska 4.02.2011 – Konkluzje, Bruksela, 8 marca 2011 r. (OR. en), EUCO 2/1/11, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1.

REK 2011b, Rada Europejska 11.03.2011 – Oświadczenie, Bruksela, 20 kwietnia 2011 r. (OR. en), EUCO 7/1/11, REV 1, CO EUR 5, CONCL 2.

REK 2011c, Rada Europejska 24–25.03.2011– Konkluzje, Bruksela, 20 kwietnia 2011 r. (OR. en), EUCO 10/1/11, REV 1, CO EUR 6, CONCL 3.

REK 2011d, Rada Europejska 23–24.06.2012– Konkluzje, Bruksela, 29 września 2011 r. (OR. en), EUCO 23/1/11, REV 1, CO EUR 14, CONCL 4.

REK 2011e, Rada Europejska 23.10.2011 – Konkluzje, Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en), EUCO 52/1/11, REV 1, CO EUR 17, CONCL 5.

REK 2012a, Rada Europejska 1–2.03.2012 – Konkluzje, Bruksela, 8 maja 2012 r. (OR. en), EUCO 4/3/12, REV 3, CO EUR 2, CONCL 1.

REK 2012b, Rada Europejska 18–19.10.2012 – Konkluzje, Bruksela, 19 października 2012 r. (OR. en), EUCO 156/12, CO EUR 15, CONCL 3.

REK 2012c, Rada Europejska 13–14.12.2012 – Konkluzje, Bruksela, 14 grudnia 2012 r. (OR. en), EUCO 205/12, CO EUR 19, CONCL 5.

REK 2013a, Rada Europejska 7–8.02.2013 – Konkluzje, Bruksela, 8 lutego 2013 r. (OR. en), EUCO 3/13, CO EUR 1, CONCL 1.

REK 2013b, Rada Europejska 24–25.10.2013 – Konkluzje, Bruksela, 25 października 2013 r. (OR. en), EUCO 169/13, CO EUR 13, CONCL 7.

REK 2013c, Rada Europejska 19–20.12.2013 – Konkluzje, Bruksela, 20 grudnia 2013 r. (OR. en), EUCO 217/13, CO EUR 15, CONCL 8.

REK 2014a, Rada Europejska 20–21.03.2014 – Konkluzje, Bruksela, 21 marca 2014 r. (OR. en), EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1.

REK 2014b, Rada Europejska 26–27.06.2014 – Konkluzje, Bruksela, 27 czerwca 2014 r. (OR. en), EUCO 79/14, CO EUR 4, CONCL 2.

REK 2014c, Rada Europejska 16.07.2014 – Konkluzje, Bruksela, 16 lipca 2014 r. (OR. en), EUCO 147/14, CO EUR 9, CONCL 3.

REK 2014d, Rada Europejska 23–24.10.2014 – Konkluzje, Bruksela, 24 października 2014 r. (OR. en), EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5.

REK 2014d, Rada Europejska 30.08.2014 – Konkluzje, Bruksela, 30 sierpnia 2014 r. (OR. en), EUCO 163/14, CO EUR 11, CONCL 4.

REK 2014e, Rada Europejska 18.12.2014 – Konkluzje, Bruksela, 18 grudnia 2014 r. (OR. en), EUCO 237/14, CO EUR 16, CONCL 6.

REK 2015a, Rada Europejska 19–20.03.2015 – Konkluzje, Bruksela, 20 marca 2015 r. (OR. en), EUCO 11/15, CO EUR 1, CONCL 1.

REK 2015b, Rada Europejska 25–26.06.2015 – Konkluzje, Bruksela, 26 czerwca 2015 r. (OR. en), EUCO 22/15, CO EUR 8, CONCL 3.

REK 2015c, Rada Europejska 15.11.2015 – Konkluzje, Bruksela, 16 października 2015 r. (OR. en), EUCO 26/15, CO EUR 10, CONCL 4.

REK 2015d, Rada Europejska 17–18.12.2015 – Konkluzje, Bruksela, 18 grudnia 2015 r. (OR. en), EUCO 28/15, CO EUR 13, CONCL 5.

REK 2016a, Rada Europejska 17–18.03.2016 – Konkluzje, Bruksela, 18 marca 2016 r. (OR. en), EUCO 12/1/16, REV 1, CO EUR 3, CONCL 2.

REK 2016b, Rada Europejska 28.06.2016 – Konkluzje, Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en), EUCO 26/16, CO EUR 5, CONCL 3.

REK 2016c, Rada Europejska 20–21.10.2016 – Konkluzje, Bruksela, 21 października 2016 r. (OR. en), EUCO 31/16, CO EUR 8, CONCL 4.

REK 2016d, Rada Europejska 15.12.2016 – Konkluzje, Bruksela, 15 grudnia 2016 r. (OR. en), EUCO 34/16, CO EUR 10, CONCL 5.

REK 2017a, Rada Europejska 22–23.6.2017 – Konkluzje, Bruksela, 23 czerwca 2017 r. (OR. en), EUCO 8/17, CO EUR 8, CONCL 3.

REK 2017b, Rada Europejska 19.11.2017 – Konkluzje, Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en), EUCO 14/17, CO EUR 17, CONCL 5.

Rewizorski M. (2013), Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, vol. 1.

Tallberg J. (2008), Bargaining Power in the European Council, „Journal of Common Market Studies”, vol. 46, nr 3.

Walters W. (2004), The Frontiers of the European Union: A Geostrategic Perspective, „Geopolitics”, vol. 9, nr 3.