Społeczeństwo obywatelskie jako aktor w procesach politycznych reformy samorządowej na Ukrainie
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczeństwo obywatelskie
Ukraina
reforma samorządu terytorialnego

Jak cytować

Zheltovskyy, V. (2019). Społeczeństwo obywatelskie jako aktor w procesach politycznych reformy samorządowej na Ukrainie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 83–104. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.5

Abstrakt

Jednym z pierwszych dokumentów przyjętych przez nowe władze na Ukrainie w następstwie Rewolucji Godności w 2014 r. była nowa koncepcja reformy samorządu i organizacji władz terytorialnej na Ukrainie. Zarówno dany dokument, jak i oficjalne deklaracje czołowych polityków dotyczące konieczności wzmocnienia pozycji obywateli ukraińskich w procesie decyzyjnym i kształtowaniu ich lokalnych społeczności, doprowadziły do pozytywnych oczekiwań dotyczących transformacji samorządu na Ukrainie. W związku z powyższym, w artykule poruszono kwestię podstaw prawnych określających funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie z akcentem na głównych próbach przeprowadzenia reformy, a także na głównych rezultatach realizowanych działań. Ponadto nacisk kładzie się na obecny stan współpracy między aktorami społecznymi i politycznymi oraz na charakterystykę udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym dotyczącym decentralizacji i reformy samorządu na Ukrainie.

https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.5
PDF (English)

Bibliografia

Legal Acts on Local Government Reform in Ukraine (in Ukrainian):

Draft Law on Amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the decentralization of power), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812, 3.10.2018.

Bill “On Restoring Confidence in the Judicial System of Ukraine”, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50133, 2.10.2018.

Bill “On Power Purge”, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18, 2.10.2018.

National Strategy on Promotion of Civil Society in Ukraine in 2016–2020, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/68/2016/paran20#n20, 3.10.2018.

National Strategy on Promotion of Civil Society in Ukraine adopted in 2012, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/212/2012, 3.10.2018.

Order of Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of reforming the local self-government and territorial organization of power in Ukraine”, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80, 1.10.2018.

The Constitution of Ukraine, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80, 1.10.2018.

Monographs and Academic Articles:

Adler R., Goggin J. (2005), What Do We Mean By “Civic Engagement”?, “Journal of Transformative Education”.

Barrett M, Brunton-Smith I. (2014), Political and Civic Engagement and Participation: Towards an Integrative Perspective, “Journal of Civil Society”, 10(1).

Barret M., Zani B. (2015), Political and Civic Engagement: Multidisciplinary perspectives, Routledge.

Boulègue M., Lutsevych O., Marin A. (2018), Civil Society Under Russia’s Threat: Building Resilience in Ukraine, Belarus and Moldova, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-11-08-civil-society-russia-threat-ukraine-belarus-moldova-boulegue-lutsevych-marin.pdf,

10.2018.

Burlyuk O., Shapovalova N., Zarembo K. (2017), Introduction to the Special Issue Civil Society in Ukraine: Building on Euromaidan Legacy, “Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal” 3.

Christensen R. K., Rakhimkulov E. R., Wise C. R. (2005), The Ukrainian Orange Revolution brought more than a new president: What kind of democracy will the institutional changes bring?, “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 38.

Diuk N. (2014), Finding Ukraine, “Journal of Democracy”, July, vol. 25, no. 3.

Diuk N. (2006), The Triumph of Civil Society, in: Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough, eds. A. Aslund, M. McFaul, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC.

Forbrig J., Demes P. (2007), Reclaiming Democracy. Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe, The German Marshall Fund, Washington.

Frye T. (1997), A politics of institutional choice in post-communist presidencies, “Comparative Political Studies”, vol. 30, no. 5.

Gorbulin V., Vlasiuk O. (2015), Analityczna dopovid do shchrichnogo poslannia prezydenta Ukrainy do Verhovnoi Rady „Pro zovnishne i vnutrishne stanovyshche Ukrainy v 2015 roci”, Kyiv.

Harnec O., Honcharuk O., Dmytruk N., Tkachuk A. (2013), Decentralization in Ukraine: Sociological Point of View, Kyiv.

Izha M., Krupnyk A. (2012), Transformacija publichnogo upravlinnia v umovach socialno-politychnoi moderrnizaciji Ukrainy, in: Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnia, Odesa.

Karatnycky I., Ackerman P. (2005), How Freedom is Won. From Civic Resistance to Durable Democracy, Freedom House.

Kaskiv V., Chupryna I., Zolotariov Y. (2007), It’s Time! Pora and the Orange Revolution in Ukraine, in: Reclaiming Democracy. Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe, eds. J. Forbrig, P. Demes, The German Marshall Fund, Washington.

Kosiewski P. (2003), Lata doświadczeń i perspektywa europejska, in: Polska-Ukraina, Współpraca organizacji pozarządowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

Ksenicz I. (2018), Od reformy do reformy. Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999–2014, Zalesie Górne.

Kuzio T. (2001), Identity and nation-building in Ukraine. Defining the ‘Other’, in: Ethnicities, Sage Publication, London.

Kolodiy A. (2002), Na shliahu do gromadianskogo suspilstva. Teoretychni zasady i sociokulturni pereumovy demokratychnoi transformaciji v Ukraini, Lviv Chervona Kalyna, http://political-studies.com/wp-content/uploads/2010/01/Kolodiy_Na_Slyahu.pdf, 2.10.2018.

Kovbasiuk Y. (2014), Misceve samovriaduvannia v Ukraini: suchasnyi stan ta osnovni napriamy modernizacii, Kyiv.

Levine P. (2013), We Are the Ones We Have Been Waiting For, Oxford University Press.

Levine P., Lee M. (2016), A new Model for Citizen Engagement, in: Stanford Social Innovation Review, https://ssir.org/articles/entry/a_new_model_for_citizen_engagement.

Marchenko A. (2014), Comparisons of Civic Engagement in Europe: Evidence from European Values Study, “Slovak Journal of Political Science”, vol. 14, no. 4.

Lutsevych O. (2013), How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine, Chatham House.

Schock K. (2015), Civil Resistance: Perspectives on Nonviolent Struggle, University of Minnesota Press.

Shapovalova N. (2019), Assessing Ukrainian Grassroots Activism Five Years After Euromaidan, https://tinyurl.com/y688rgkc, 2.10.2018.

Sirianni C. (2009), Investing in Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance, Brookings Institution Press, Washington, D.C.

Skorupska A. (2015), The Role of Local Governments in National Foreign Policy in Poland, in: Strategic File, eds. M. Zaborowski, W. Lorenz, no. 7 (70), PISM.

Sołtan K. (2014), The Emerging Field of a New Civils, in: Civil Studies. Bringing Theory to Practice, eds. P. Levine, K. Sołtan, Washington.

Taczyńska J. (2013), Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, http://www.umww.pl/attachments/article/36935/Partnerstwo%20Wschodnie%20%E2%80%93%20Samorzady.pdf, 1.10.2018.

Vinnikov O. (2012), Pokaznyky rozvytku gromadianskogo suspilstva v Ukraini, Kyiv.

Umland A., Levitas A., Rabinovych M. (2018), From Amalgamation of Local Communities to a New Governance System in Post-Euromaidan Ukraine, 19.06.2018, http://neweasterneurope.eu/2018/06/19/amalgamation-local-communitiesnew-governance-system-post-euromaidan-ukraine/, 7.10.2018.

Way L. (2014), Civil Society and Democratization, Journal of Democracy, vol. 25, no. 3.

Worschech S. (2017), New Civic Activism in Ukraine: Building Society from Scratch?, Civil Society in Ukraine: Building on Euromaidan Legacy, “Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal” 3.

Zukin et al. (2006), A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the Changing American Citizen, Oxford University Press.

Reports, Articles, Summaries:

CIVICUS report, People Power Under Attack, https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE), https://donors.decentralization.gov.ua/en/project/dobre.

Nations in Transit 2018. Ukraine, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/ukraine, 4.10.2018.

President: Decentralized political system will make us closer to Europe, 16.07.2015, https://www.president.gov.ua/en/news/decentralizaciya-nablizit-nashu-politichnu-

sistemu-do-yevrop-35658, 7.10.2018.

Projekt zmin do Konstytuciji zberigaje balans vlady – Glava Venecianskoi komisii, 7.07.2015, “The Insider”, http://www.theinsider.ua/politics/559bb0616c6fe/, 5.10.2018.

Political parties’ programs: What to choose when there’s nothing to choose from, 20.10.2014, “Vox Ukraine”, http://voxukraine.org/2014/10/20/political-partiesprograms-what-to-choose-when-theres-nothing-to-choose-from/, 5.10.2018.

The 2016 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-17.pdf, 4.10.2018.

The Foundation in Support of Local Democracy: http://www.frdl.lublin.pl/projekty/wrs.

Ukraine 2020 Development Strategy, http://www.reforms.in.ua/Content/download/Strategy2020updUA.pdf, 4.10.2018.