Nr 2 (2019)

Artykuły

Marcin Kleinowski
5-27
Wpływ Brexitu na zdolność państw członkowskich UE do budowania koalicji w Radzie
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.1
PDF (English)
Tadeusz Janicki
29-46
Ziemia uprawna i ludzie jako podstawowe zasoby II Rzeczpospolitej w koncepcjach polskich agrarystów (1931–1946)
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.2
PDF (English)
Mira Malczyńska-Biały
47-63
Edukacja i informacja w polityce konsumenckiej w Rzeczypospolitej Polskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.3
PDF (English)
Maciej Olejnik
65-82
Wpływ demokracji nieliberalnej na poziom efektywności kontroli działalności lobbingowej na Węgrzech (2010–2014)
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.4
PDF (English)
Vadym Zheltovskyy
83-104
Społeczeństwo obywatelskie jako aktor w procesach politycznych reformy samorządowej na Ukrainie
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.5
PDF (English)
Michał Marcin Kobierecki
105-116
Międzynarodowe organizacje sportowe jako aktorzy dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ na państwa
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.6
PDF (English)
Dencho Georgiev
117-134
Rządy prawa a budżet UE na lata 2021–2027: większa solidarność czy wyrzeczenie się wartości UE?
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.7
PDF (English)
Inga Oleksiuk, Agnieszka Werenowska
135-149
Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.8
PDF (English)
Franciszek Czech
151-171
Nasycenie mediów teoriami spiskowymi. Analiza treści wybranych polskich tygodników
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.9
PDF (English)
Agnieszka Rogozińska
173-194
Niemilitarny wymiar wojny hybrydowej na Ukrainie
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.10
PDF (English)
José Luis Orella Martínez, Joanna Rak
195-211
Formowanie się populizmu w Hiszpanii: model eksplanacyjny sposobu myślenia Ruchu M-15
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.11
PDF (English)
Elżbieta Kużelewska
213-227
Wpływ Brexitu na status języka angielskiego w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.12
PDF (English)
Beata Pająk-Patkowska
229-242
Aktywność fundacji Mamy Głos w kontekście aktywności politycznej młodych
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.13
PDF (English)