Międzynarodowe organizacje sportowe jako aktorzy dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ na państwa

Main Article Content

Michał Marcin Kobierecki

Abstrakt

Współczesna dyplomacja przyjmuje coraz bardziej sieciową formę, co objawia się zaangażowaniem nowych aktorów, w tym międzynarodowych organizacji sportowych. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dyplomacji sportowej organizacji sportowych kontrolujących międzynarodową rywalizację sportową, na przykładzie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Badanie, którego dotyczy artykuł, stanowi studium przypadku poświęcone kwestii wywierania przez międzynarodową organizację sportową nacisku na rządy suwerennych państw, na przykładzie FIFA. Celem badania jest sprawdzenie czy organizacje sportowe są w stanie sprawić, aby rządy zmieniły swoje decyzje polityczne. Hipoteza, która została poddana weryfikacji zakłada, iż międzynarodowe organizacje sportowe są podmiotami dyplomatycznymi zdolnymi wpływać na państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobierecki, M. M. (2019). Międzynarodowe organizacje sportowe jako aktorzy dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ na państwa. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 105-116. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Michał Marcin Kobierecki, Uniwersytet Łódzki

Michał Marcin Kobierecki – adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują związki sportu i polityki, dyplomację publiczną i branding narodowy.

Referencje

 1. Adler-Nissen R. (2016), Diplomatic Agency, in: Sage Handbook of Diplomacy, eds. C. M. Constantinou, P. Kerr, P. Sharp, (92-103), SAGE, London.
 2. Anholt S. (2009), The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index SM 2009 Report, 31.08.2009, EDA, https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/topics/Switzerland_2009_NBI_Report_08-31-2009.pdf, 24.05.2017.
 3. Beacom A. (2012), International Diplomacy and the Olympic Movement: The New Mediators, Palgrave, Basingstoke.
 4. Black D., Peacock B. (2013), Sport and Diplomacy, in: The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, eds. A. F. Cooper, J. Heine, R. Thakur, Oxford University Press, Oxford.
 5. Blatter J. S. (1992), FIFA gives right of way to politics, “FIFA News”, vol. 2.
 6. Chalip L., Costa C. A. (2005), Sport Event Tourism and the Destination Brand: Towards a General Theory, “Sport in Society”, vol. 8, no. 2.
 7. Eisenberg C. (2005), From Political Ignorance to Global Responsibility: The Role of the World Soccer Association (FIFA) in International Sport during the Twentieth Century, “Journal of Sport History”, vol. 32, no. 3.
 8. FIFA (1999, April 29). Media Information. Suspension imposed on Hungarian Football Federation President must be lifted immediately, FIFA Museum Archives, Zurich.
 9. FIFA (2014, July 18), Media Release. Suspension of the Nigeria Football Federation lifted, FIFA Museum Archives, Zurich.
 10. FIFA (2001, March 20), Media Information. FIFA asks Greek government to refrain from interfering with football, FIFA Museum Archives, Zurich.
 11. FIFA (2003, April 4), Media Release. FIFA suspends Azerbaijan, FIFA Museum Archives, Zurich.
 12. FIFA (2004, January 9), Media Release. FIFA suspends Guatemala Football Federation, FIFA Museum Archives, Zurich.
 13. FIFA (2004, June 2), Media Release. FIFA suspends Kenya Football Federation, FIFA Museum Archives, Zurich.
 14. FIFA (2005, August 12), Media Release. FIFA suspends the Yemen Football Association, FIFA Museum Archives, Zurich.
 15. FIFA (2005, February 12), Media Release. FIFA suspends the Macau Football Association, FIFA Museum Archives, Zurich.
 16. FIFA (2006, June 3), Media Release. FIFA suspends the Hellenic Football Federation, FIFA Museum Archives, Zurich.
 17. FIFA (2006, November 23), Media Release. FIFA suspends Iran Football Federation, FIFA Museum Archives, Zurich.
 18. FIFA (2011, April 1a), Circular no. 1258, FIFA Museum Archives, Zurich.
 19. FIFA (2011, April 1b), Media Release. Football Federation of Bosnia and Herzegovina suspended, FIFA Museum Archives, Zurich.
 20. FIFA (2013, July 22), Media Release. Suspension of the Cameroonian Football Association (Fecafoot) lifted, FIFA Museum Archives, Zurich.
 21. FIFA (2013, July 4), Media Release. Suspension of the Cameroonian Football Association, FIFA Museum Archives, Zurich.
 22. FIFA (2014, July 9), Media Release. FIFA Emergency Committee suspends Nigeria Football Federation, FIFA Museum Archives, Zurich.
 23. FIFA (2018, August), FIFA Statutes: Regulations governing the application of the statutes. Standing order of the Congress, Statues, https://resources.fifa.com/image/upload/the-fifa-statutes-2018.pdf?cloudid=whhncbdzio03cuhmwfxa, 21.11.2018.
 24. Gałganek A. (2018), Metoda śledzenia procesu i mechanizmy przyczynowe w badaniu stosunków międzynarodowych, “Przegląd Politologiczny”, vol. 2.
 25. Garcia B., Meier H. E. (2013) Keeping private governance private: is FIFA blackmailing national governments?, Paper presented at 13th EUSA Biennial Conference, Baltimore, Maryland, USA, https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/12635/3/Keeping%20private%20governance%20private_paper_eusa_BG.pdf, 21.11.2018.
 26. Giulianotti R. (2004), Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The Case of Sport, “Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics”, vol. 7, no. 3.
 27. Hocking B. (2016), Diplomacy and Foreign Policy, in: Sage Handbook of Diplomacy, eds. C. M. Constantinou, P. Kerr, P. Sharp, SAGE, London.
 28. Homburg H. (2006), FIFA and the “Chinese Question”, 1954–1980: an Exercise of Statutes, “Historical Social Research”, vol. 31, no. 1.
 29. Houlihan B. (2004), Politics and Sport, in: Handbook of Sports Studies, eds. J. Coakley, E. Dunning, SAGE, London.
 30. IOC Session, 1964, October 7–9, Minutes of the 63rd Session of the International Olympic Committee. Palace Hotel, Madrid, from Thursday 7 to Saturday, October 9, 1964, from 9.30 a.m. to 1.00 p.m. and from 3.30 p.m. to 7.00 p.m., IOC Archives, Lausanne.
 31. Jackson S. J., Dawson M. C. (2017), The IOC-State-Corporate Nexus: Corporate Diplomacy and the Olympic coup d’état, “South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation”, vol. 39, no. 1:2.
 32. Johns A. L. (2014), Introduction: Competing in the Global Arena: Sport and Foreign Relations since 1945, in: Diplomatic Games: Sport, stagecraft, and international relations since 1945, eds. H. L. Dichter, A. L. Johns, University Press of Kentucky, Lexington.
 33. Keys B. (2010), International relations, in: Routledge Companion to Sports History, eds. S. W. Pope, J. Nauright, Routledge, Abingdon.
 34. Levermore R. (2004), Sport’s role in constructing the ‘inter-state’ worldview, in: Sport in international relations: An Emerging Relationship, eds. R. Levermore, A. Budd, Routledge, London.
 35. Merkel U. (2017), Sport as a foreign policy and diplomatic tool, in: Routledge Handbook of Sport and Politics, eds. A. Bairner, J. Kelly, J. Woo Lee, Routledge, Abingdon.
 36. Müller M. (2017), How mega-events capture their hosts: event seizure and the World Cup 2018 in Russia, “Urban Geography”, vol. 38, no. 8.
 37. Murray S., Pigman G. A. (2014). Mapping the relationship between international sport and diplomacy, “Sport in Society”, vol. 17, no. 9.
 38. Nye Jr. J. (2013), Hard, Soft and Smart Power, in: The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, eds. A. F. Cooper, J. Heine, R. Thakur, Oxford University Press, Oxford.
 39. Nygård H. M. (2013), Soft power at home and abroad: Sport diplomacy, politics and peace building, “International Area Studies Review”, vol. 16, no. 3.
 40. Postlethwaite V., Grix J. (2016), Beyond the Acronyms: Sport Diplomacy and the Classification of the International Olympic Committee, “Diplomacy & Statecraft”, vol. 27, no. 2.
 41. Reddihan E. E. (2017), The Olympics and the Cold War, 1948–1968: Sport as Battleground in the U.S.-Soviet Rivalry, McFarland, Jefferson.
 42. Sugden J. A., Tomlinson A. (1997), Global power struggles in world football: FIFA and UEFA, 1954–74, and their legacy, “The International Journal of the History of Sport”, vol. 14, no. 2.