Aktywność fundacji Mamy Głos w kontekście aktywności politycznej młodych

Main Article Content

Beata Pająk-Patkowska

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza działalności podejmowanej przez fundację Mamy Głos, organizację założoną w 2015 r. przez gimnazjalistki z kilku polskich miast. Posłużą do tego dostępne materiały dotyczące tej organizacji, a także dane zebrane za pomocą wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z założycielkami organizacji. Główne pytania badawcze dotyczą motywów aktywności podejmowanej w ramach Mamy Głos, sposobów realizacji zakładanych przez organizację celów, charakterystyki założycielek. Działalność ta zostanie przedstawiona w kontekście aktywności politycznej młodzieży, z uwzględnieniem płci.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pająk-Patkowska, B. (2019). Aktywność fundacji Mamy Głos w kontekście aktywności politycznej młodych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 229-242. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Beata Pająk-Patkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Beata Pająk-Patkowska – dr, adiunkt w Zakładzie Socjotechniki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Absolwentka politologii i psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat, obroniony w 2005 r., dotyczył rozumienia demokracji oraz aktywności politycznej w Polsce i w Niemczech. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół uwarunkowań stabilności systemu demokratycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zagadnień psychologii społecznej i politycznej (zwłaszcza przemian aktywności politycznej, w tym aktywności politycznej kobiet oraz związków pomiędzy polityką i religią).

Bibliografia

  1. Dolata R., Koseła K., Wiłkomirska A., Zielińska A. (2004), Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, WUW, Warszawa.
  2. Koseła K. (1999), Młodzież szkolna o rynku i demokracji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
  3. Kwiatkowska A. (2010), Koncepcja obywatelstwa w teorii feministycznej, in: Praktyki obywatelskie Polaków, ed. J. Raciborski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  4. Schultz W., Sibberns H. (eds.) (2004), IEA Civic Education Study. Technical Report.
  5. Szafraniec K. (2011), Wprowadzenie, in: Młodzież 2011, ed. M. Boni, Kancelaria Prezesa RM, Warszawa.
  6. Szafraniec K. (2012), Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Instytut Obywatelski, Warszawa.
  7. Zalewska A. M., Krzywosz-Rynkiewicz B. (2011), Psychologiczne portrety młodych. Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.