Rządy prawa a budżet UE na lata 2021–2027: większa solidarność czy wyrzeczenie się wartości UE?
PDF (English)

Słowa kluczowe

praworządność
wieloletnie ramy finansowe
solidarność UE
polityka spójności
progresywne opodatkowanie

Jak cytować

Georgiev, D. (2019). Rządy prawa a budżet UE na lata 2021–2027: większa solidarność czy wyrzeczenie się wartości UE?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 117–134. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.7

Abstrakt

Artykuł analizuje propozycje Komisji Europejskiej dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i rozważa sposoby zapewnienia Europie lepszej przyszłości poprzez przestrzeganie prawnie wiążących wartości i celów UE: demokracji, równości, rządów prawa, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi. Postawiono tezę, że wprowadzenie progresywności, reforma finansów UE obejmująca zmianę paradygmatu w finansowaniu polityk o skutkach redystrybucyjnych i reforma systemu „zasobów własnych” UE zapewnią, że solidarność zostanie zapewniona przez rządy prawa, a nie zarządzanie poprzez warunkowość i grzywny. Zwraca się uwagę, że jeżeli UE nie podejmie skutecznej reformy swojej polityki redystrybucyjnej zapewniającej, że progresywność i solidarność w UE staną się kwestią rządów prawa, Unia będzie coraz mniej przypominać demokrację, a coraz bardziej imperium z silniejszym gospodarczo i szybciej rozwijającym się „rdzeniem” oraz słabszym gospodarczo „peryferiami” na wschodzie i południu, które pozostają w tyle za „rdzeniem.” Potrzebne jest wspólne działanie państw członkowskich najbardziej zainteresowanych reformą, aby system regionalny UE stał się mniej regresywny i wprowadził progresywność w finansowaniu polityk UE. Państwa członkowskie musiałyby się wykazać znacznymi umiejętnościami zorganizowania się w grupę i wspólnego działania w trakcie przyjmowania wniosków ustawodawczych dotyczących kolejnych WRF, aby uczynić UE bardziej sprawiedliwą.

https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.7
PDF (English)

Bibliografia

Consolidated versions of the Treaty on the European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), OJ C 202, 07.06.2016.

Coughlan A. (2015), Tackling the EU Empire. Basic critical facts on the EU/Eurozone. A handbook for Europe’s democrats, whether on the political Right, Left or Centre, The Bruges Group.

Eichel H., Habermas J., Koch R., Merz F., Rürup B., Zypries B. (2018), Für ein solidarisches Europa, “Handelsblatt”, 21.10.

Euractiv with Reuters (2018), Host migrants or pay, France and Germany propose, 7.12.

European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union’s budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States, COM(2018) 324 final, Brussels, 2.05.2018.

European Commission, A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends. The Multiannual Financial Framework for 2021–2027, COM(2018) 321 final, Brussels, 2.05.2018.

European Commission, Proposal for a Council Decision on the system of Own Resources of the European Union, COM(2018) 325 final, Brussels, 2.05.2018.

Galbraith J. K. (1996), The Good Society: The Humane Agenda, NY.

Juncker J.-C. et al. (2015), Completing Europe’s Economic and Monetary Union, European Commission.

Monti Mario et al. (2016), Future Financing of the EU. Final report and recommendations of the High Level Group on Own Resources, European Commission, Brussels, December.

Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press.

Piketty T. et al. (2018), Manifesto for the Democratization of Europe, http://tdem.eu/en/manifesto/.

Rios B. (2018), Eurozone budget to be ready by 2021 say France and Germany, Euractiv, 20.11.

Scharpf F. (1999), Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University Press, New York.

Stiglitz J. (2016), The Euro and its Threat to the Future of Europe, Penguin.

Streeck W. (2013), Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp, Berlin.

Weiler J. H. H. (2012), Deciphering the political and legal DNA of European integration: an exploratory essay, in: Philosophical Foundations of European Union Law, eds. J. Dickson, P. Eleftheriadis, Oxford UP.

Weiler J. H. H. (2014), Living in a Glass House: Europe, Democracy and the Rule of Law, EUI Working Papers, RSCAS 25.

Zielonka J. (2006), Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford University Press.

Zielonka J. (2014), Is the EU Doomed?, Polity Press.

Георгиев Д. (1987), Европейската икономическа общност. Международноправна характеристика, Издателство на БАН, София.

Георгиев Д. (2016), Лисабонският договор и бъдещето на демокрацията в Ев- ропейския съюз, “Юридически свят”, 2.