Wpływ Brexitu na status języka angielskiego w Unii Europejskiej

Main Article Content

Elżbieta Kużelewska

Abstrakt

Wielka Brytania przystąpiła do EWG/UE w 1973 r. Jej członkostwo było jednym z drażliwszych problemów w polityce brytyjskiej w ciągu ostatnich czterdziestu pięciu lat. Wielka Brytania jest najbardziej eurosceptycznym państwem członkowskim UE. Wartością dodaną wniesioną przez Londyn do UE był język angielski, który sukcesywnie wypierał język francuski z funkcji języka roboczego Unii. Język angielski jest nie tylko językiem oficjalnym UE (obok pozostałych 23 języków oficjalnych), ale przede wszystkim ma pozycję dominującą w komunikacji pomiędzy UE a światem zewnętrznym oraz pomiędzy instytucjami europejskimi i podczas nieformalnych spotkań. Celem artykułu jest analiza pozycji języka angielskiego w UE, umacniania się jego statusu oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o to czy zachowany zostanie obecny status języka angielskiego w UE po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kużelewska, E. (2019). Wpływ Brexitu na status języka angielskiego w Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 213-227. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku

Elżbieta Kużelewska – prof. UwB, przewodnicząca Centre for Direct Democracy Studies na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki demokracji bezpośredniej, aktywności obywatelskiej w życiu politycznym oraz społecznym wymiarze integracji europejskiej. Autorka m.in. dwóch monografii w języku polskim: Referendum w procesie integracji europejskiej (2005) oraz Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa (2011). Redaktor naukowy serii wydawniczej European Integration and Democracy Series wydawanej przez Intersentia: Cambridge-Antwerp.

Bibliografia

 1. Ager D. (1996), Francophonie’ in the 1990s: Problems and Opportunities, Clevedon.
 2. Ammon U. (2006), Language conflict in the European Union. On finding a politically acceptable and practicable solution for EU institutions that satisfies diverging interests, “International Journal of Applied Linguistics”, vol. 16 (3).
 3. Borowiak M. (2008), Przyszłość językowa Unii Europejskiej: mit wielojęzyczności czy dominacji języka angielskiego?, “Investigationes Linguisticae”, vol. XVI.
 4. Branchadell A. (2007), The language of the Europe is translation. An interview with Karl-Johan Lönnroth, “Quaderns. Revista de traddució”, vol. 14, http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n14p207.pdf, 10.09.2017.
 5. Buchmüller-Codoni C. (2012), Democracy and linguistic justice in the European Union, “Living Reviews in Democracy”, https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cis-dam/CIS_DAM_2015/WorkingPapers/Living_Reviews_Democracy/Buchm%C3%BCller.pdf, 24.09.2017.
 6. Cameron defends decision to call Brexit referendum, http://www.bbc.co.uk/news/ukpolitics-38261534, 4.01.2017.
 7. Campbell J., Rossignon A. (2017), After Brexit, is ‘EurEnglish’ still a lingua franca? The challenge of multilingualism, http://www.rise.unifi.it/upload/sub/luxembourg-3.pdf, 26.09.2017.
 8. Carey D. (2016), English will remain the working language of the EU after Brexit, http://www.irishtimes.com, 18.07.2016.
 9. Charter of fundmental rights, OJ C 326 of 26.10.2012.
 10. Clavel G. (2016), After Brexit, French Politicians Want English Language Out Of EU Too, Just one problem: There are other English-speaking EU countries, http://www.huffingtonpost.com/entry/french-politicians-english-languagebrexit_us_576ede1fe4b0dbb1bbbac730, 20.07.2016.
 11. Council Decision of June 5, 2000 adopting the Council’s Rules of Procedure (2000/396/C), OJ L129, 2000.
 12. Council Regulation No. 1 determining the languages to be used by the European Economic Community, OJ L17, 1958.
 13. Dabašinskienė I., Čubajevaitė L. (2013), Multilingualism in Europe, Kaunas.
 14. Decision No 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001, OJ EC L232/1 of 14.09.2000.
 15. Deniau X. (1995), La Francophonie (Que sais-je? 2111), Paris.
 16. Doczekalska A. (2013), „Zjednoczona w różnorodności” – wyzwanie dla europejskiej tożsamości prawnej na przykładzie różnorodności językowej, “Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, vol. 2 (2).
 17. Duff A. (2016), After Brexit: A New Association Agreement Between Britain and Europe, “Policy Network Paper”, www.policy-network.net/publications, 12.09.2017.
 18. Eurobarometer (2012) no. 386, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf, 10.09.2017.
 19. Eurostat (2017), Foreign language learning statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics, 10.09.2017.
 20. Fenyő S. S. (2003), The Function of the English Language in the European Union, “European Integration Studies”, vol. 2 (2).
 21. Fidrmuc J., Ginsburgh V., Weber S. (2007), Ever Closer Union or Babylonian Discord? The Official-language Problem in the European Union, http://www.fidrmuc.net/research/FGW2.pdf, 13.09.2017.
 22. Furby D. E. (2017), The Revival and Success of Britain’s Second Application for Membership of the European Community, 1968–71, https://www.academia.edu/14824952/The_Revival_and_Success_of_Britains_Second_Application_for_Membership_of_the_European_Community_1968-71?auto=download, 22.09.2017.
 23. Gazzola M. (2006), Managing Multilingualism in the European Union: Language Policy Evaluation for the European Parliament, “Language Policy”, vol. 5.
 24. Ginsburgh V., Moreno Ternero J. D., Weber S. (2016), Ranking Languages in the European Union: Before and After Brexit, ECARES Working Paper no. 29/2016, 15.09.2017.
 25. Goulard H. (2016), English will not be an official EU language after Brexit, says senior MEP, http://www.politico.eu/article/english-will-not-be-an-officialeu-language-after-brexit-senior-mep/, 30.08.2017.
 26. Guarascio F. (2016), EU’s Brexit negotiator demands all talks are conducted in French, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/brexit-negotiatortalks-french-michel-barnier-negotiation-insists-eu-article-50-conducteda7373556.html, 02.02.2018.
 27. Has the general election 2017 finished UKIP?, http://www.newstatesman.com/politics/june2017/2017/06/has-general-election-2017-finished-ukip, 29.09.2017.
 28. Hoheisel R. (2004), Die Rolle der deutschen Sprache in der Zukunft der EU aus der Sicht der Europäischen Kommission, in: Die deutsche Sprache in der Europäischen Union, ed. W. Christian Lohse, Baden-Baden.
 29. Jacobsen U. C. (2017), English in the European Union after Brexit: Inclusion effects of a language without an owner, “Culture, Practice and European Policy”, vol. 2 (1).
 30. Károly A. (2008), Language Policy in the European Union, “Eger Journal of English Studies”, vol. VIII.
 31. Kjaer A. L., Adamo S. (2011), Linguistic Diversity and European Democracy: Introduction and Overview, in: Linguistic Diversity and European Democracy, eds. A. L. Kjaer, S. Adamo, Farnham.
 32. Kjaer A. L., Adamo S. (2016), Linguistic Diversity and European Democracy: Introduction and Overview, in: Linguistic Diversity and European Democracy, eds. A. L. Kjaer, S. Adamo, London–New York.
 33. Konieczna N. (2013), Unia Europejska – wielojęzyczny problem?, “Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, no. 2.
 34. Kużelewska E. (2006), Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa.
 35. Kużelewska E. (2011), Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa, Warszawa.
 36. Kużelewska E. (2014), Unity in Diversity. The Language Policy of the European Union, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, vol. 38(51).
 37. Kużelewska E., Puchalska B. (2017), Two British Referenda on the EU, Two Directions of Travel, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 56.
 38. Łachacz O., Mańko R. (2013), Multilingualism at the Court of Justice of the European Union: Theoretical and Practical Aspects, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 34 (47).
 39. Lequesne C. (2015), France: UK Should Remain but Not At All Costs, in: BREXIT: What Fair Deal between UK and EU Member States?, eds. T. Chopin, C. Lequesne, SciencesPO, Foundation Robert Schuman, https://www.robertschuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-368-en.pdf, 24.09.2017.
 40. Oakes L. (2002), Multilingualism in Europe: An Affective French Identity Strategy?, “Journal of Multilingual ad Multicultural Development”, vol. 23 (5).
 41. Paluszek K. (2015), Institutional Multilingualism in the European Union – Policy, Rules and Practice, “Comparative Legilinguistic”, vol. 24.
 42. Rankin J. (2017), Brexit: English is losing its importance in Europe, says Juncker, https://www.theguardian.com/politics/2017/may/05/brexit-english-is-losing-its-importance-in-europe-says-juncker, 16.02.2018.
 43. Robertson C. (2013), How the European Union functions in 23 languages, “SYNAPS”, vol. 28, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2393842/Robertson_28.pdf?sequence=1, 30.08.2017.
 44. Scheller H. K. (2004), The European Central Bank. History, Role and Functions, Frankfurt am Main.
 45. Szul R. (2007), Tożsamość europejska a kwestia językowa w UE, “Studia Regionalne i Lokalne”, no. 4 (30).
 46. BRITAIN IS LEAVING the EU, but its language will stay (2017), https://www.economist.com/news/europe/21721861-despite-jean-claude-junckers-joke-anglophones-should-rest-easy-britain-leaving-eu-its, 03.02.2018.
 47. TEU, Treaty of the European Union, OJ EU C 326 of 26.10.2012.
 48. TFEU, Treaty on the Functioning of the European Union, OJ EU C 326 of 26.10.2012.
 49. Van Els T. (2005), Multilingualism in the European Union, “International Journal of Applied Linguistics”, vol. 15 (3).
 50. Vasagar J., German ‘should be a working language of EU’, says Merkel’s party, “The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10128380/German-should-be-a-working-language-of-EU-says-Merkels-party.html, 12.09.2017.
 51. Wagińska-Marzec M. (2010), Język niemiecki językiem dyplomacji w UE, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, no. 39.
 52. Witkowska M., Kużelewska E., Potorski R., Czub J. F., Kucheryavaya E., Dłuski S. (2017), Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Warszawa.