Zarządzanie treścią w reklamie telewizyjnej na przykładzie wartości zdrowia

Main Article Content

Marzena Barańska

Abstrakt

Świat, w którym żyje człowiek jest zbiorem wartości, utworzonych przez niego i dla niego. Jako istota wolna, dokonuje ich wyboru, kieruje się nimi w codziennych zachowaniach, postawach, uznając za cenne, godne wysiłku. Uznane społecznie czy indywidualnie wpływają na decyzje podejmowane w sferach: ekonomicznej, estetycznej, moralnej, prawnej, poznawczej czy religijnej. Ich doniosłość i wpływ zauważyli także autorzy komunikatów reklamowych. Odpowiednio dobrane dla danego rynku, kształtują treść komunikatów reklamowych i mają znaczenie w komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami. Szczególnie zaobserwować to można w przekazach rekomendujących leki. Odwoływanie się czy powoływanie wartości szczególnie cenionej, jaką jest „zdrowie”, jest nie tylko uzasadnione, ale pozwala nabywcom na dokonywanie wyboru tych produktów, które w ich ocenie gwarantują osiągnięcie dobrostanu, stanu bezchorobowego. Zarządzanie treścią reklamy poprzez swoistego rodzaju „obrazowanie” zdrowia w reklamach jest konsekwencją stosowania różnych środków perswazyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barańska, M. (2019). Zarządzanie treścią w reklamie telewizyjnej na przykładzie wartości zdrowia. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 79-106. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marzena Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marzena Barańska – doktor habilitowany, od roku 2015 adiunkt w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Bibliografia

 1. International Covenant on Civil and Political Rights opened for signature in New York on 19 December 1966, OJ 1977 No. 38, pos. 167.
 2. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. GAOR, 3d Sess., 1st plen. mtg., U.N. Doc. A/810 (Dec. 10, 1948).
 3. Act of 5 December 1996 regarding the profession of physician and dentist, Consolidated text OJ 2017, pos. 125.
 4. Directive 2001/83 / EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for use in humans (Code of Conduct for Medicinal Products), OJ EU L 311.
 5. Directive 2010/13 / EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive, OJ L 95/15).
 6. Ustawa dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 2017, Nr 33, poz. 1414.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271.
 8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz. U. 2016, Nr 183, poz. 2142.
 9. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, Dz. U. 2014, nr 0, poz. 204.
 10. Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie V CSK 83/05 (Judgment of the Supreme Court dated 26 January 2006 in case V CSK 83/05).
 11. Decyzja GIF-P-R-450/13-2/JD/16.
 12. Decyzja GIF-P-R-450/15-7/JD/16.
 13. Decyzja GIF-P-R-450/35-6/JD/12.
 14. Decyzja GIF-P-R-450/58-3/JD/12.
 15. Decyzja GIF-P-R-450/78-4/JD/14.
 16. Kodeks etyki lekarskiej, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf, 2.05.2017.
 17. Armstrong M. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działania, Kraków.
 18. Arytoteles (1972), O duszy, Warszawa.
 19. Bakalarska J. (2016), Marketing wartości, Lublin.
 20. Barańska M. (2011), Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Warszawa.
 21. Barańska M. (2012), Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium politologiczno-prawne, Poznań.
 22. Barańska M. (2016), Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 23. Blanchard K. (2015), Zarządzanie przez wartości, Warszawa.
 24. Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
 25. Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość klienta czy wartość dla klienta, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
 26. Dobiegała-Korona B. (2012), Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa. “Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
 27. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Warszawa.
 28. Eco U. (1968), Pejzaż semiotyczny, Warszawa.
 29. GIF nakazał zaprzestania reklamy telewizyjnej syropu dla dzieci Neosine, http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,19733216,gif-akazal-zaprzestania-reklamytelewizyjnej-syropu-dla-dzieci.html, 4.05.2017.
 30. Górniak L. (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, “Zeszyty Naukowe UEK”, nr 8.
 31. Harasimiuk D. E. (2011), Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim, Warszawa.
 32. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa.
 33. Jarosz-Żukowska S. (2014), Prawo do ochrony zdrowia i dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław.
 34. Kaniewska-Sęba A. (2016), Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 35. Kocik L. (2006), Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków.
 36. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2001), Principle of Marketing, St. Louise.
 37. KRRiT: sektor farmaceutyczny najbardziej reklamowaną branżą, 10.04.2017, http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/krrit-sektor-farmaceutycznynajbardziej-reklamowana-branza,19520.html, 10.05.2017.
 38. Kumar V. (2010), Zarządzanie wartością klienta, Warszawa.
 39. Leki a suplementy diety. Raport KRRiT, 25.04.2016, http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2265,leki-a-suplementy-diety-w-reklamach.html, 10.05.2017.
 40. Lewiński P. H. (2008), Retoryka reklamy, Wrocław.
 41. Marketing wartości, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IZW/struktura/zmw/Strony/Marketing-wartosci.aspx.
 42. Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r., 27.01.2016, https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/, 3.05.2017.
 43. Niby lekarze w reklamach wprowadzają konsumentów błąd, 6.08.2011, http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/prawo-i-podatki/a/niby-lekarze-w-reklamachwprowadzaja-konsumentow-blad,10279082, 2.05.2017.
 44. Nierenberg B. (2011), Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków.
 45. Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Toruń.
 46. Plopa W. (2009), Wartości a politycy, Kraków.
 47. Polacy coraz dłużej oglądają telewizję, mniej czasu poświęcają prasie, radio króluje przed południem, 14.06.2016, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-coraz-dluzej-ogladaja-telewizje-mniej-czasuposwiecaja-prasie-radio-kroluje-przed-poludniem, 4.05.2017.
 48. Policzyliśmy reklamy leków w TV – liczba przeraża!, 25.04.2016, http://akademiaporodu.pl/blog/reklamy-lekow-w-telewizji/, 9.05.2017.
 49. Prędka E. (2015), Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych. Raport, Warszawa.
 50. Prymon M. (2001), Współczesne badania marketingowe, Lublin.
 51. Rynek i reklama leków w programach telewizyjnych, https://efarmaceuta.pl/uploads/media/5ed53320d7d63dfb50b8a1cb29242410c88d18953ae56fcfcab6ffc7286a9b05.jpg, 4.05.2017.
 52. Sektor farmaceutyczny stawia na reklamę, 2.01.2017, http://pulsfarmacji.pl/4653007, 99742,sektor-farmaceutyczny-stawia-na-reklame, 6.05.2017.
 53. Słownik biznesu i ekonomii, hasło: zarządzanie marketingowe, http://www.biznesowe.edu.pl/609-zarzadzanie_marketingowe/, 1.05.2017.
 54. Słownik łacińsko-polski (1982), red. H. Menge, H. Kopia, oprac. K. Komaniecki, Olsztyn.
 55. Stachowicz-Stanusch A. (2004), Zarządzanie przez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Gliwice.
 56. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert Jr D. R. (2001), Kierowanie, Warszawa.
 57. Sudak I., KRRiT: gigantyczna liczba reklam i suplementów, 26.04.2016, http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,19979014,krrit-gigantyczna-liczba-reklamlekow-i-suplementow.html, 16.05.2017.
 58. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Warszawa.
 59. Sztyler-Turovsky A., Lekarze karani za udział w reklamach, http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-azdego,lekarze-karani-za-udzial-w-reklamach--koniecreklam-suplementow-diety,artykul,1721461.html, 1.05.2017.
 60. Trzaska M. (2011 ), Zarządzanie treścią, Warszawa.
 61. W reklamie lizaków Natursept może występować lekarz, bo to nie produkt leczniczy, 31.03.2015, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-reklamie-lizakow-natursept-moze-wystepowac-lekarz-bo-to-nie-produkt-leczniczy-wideo, 3.05.2017.
 62. Wartości i normy. Badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (2013), nr BS/111/2013, Warszawa.
 63. Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., Główny Urząd Statyczny, Warszawa, 20.11.2015.
 64. Współczesna definicja zdrowia WHO, http://www.seremet.org/who_zdrowie.html, 3.05.2017.